Konum

Whatsapp

+90 505 495 4727

Genel

Online terapi nedir? Online terapist nasıl çalışır?

Bu içerik, online terapist arayışında olanlar için, online terapi hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. İçerikte, online terapiye dair genel bilgilere ve benim çalışma şeklime dair bilgilere ulaşabileceksiniz.

“Online (on-line) terapi nedir?” ve “Online terapist nasıl çalışır?” sorularına cevap vermeye çalışacağım bu içerikte.


Online terapi, özel bir psikoterapi yöntemi (şema terapi, psikodinamik psikoterapi, gestalt terapi, gerçeklik terapisi gibi) değil, psikoterapinin uygulanma biçimidir. Online terapist de, özel bir uzman değil bir psikoterapisttir. Bu noktayı, karşılaştığım bazı sorulara cevaben netleştirme gereği duyuyorum.

Psikoterapi uygulamalarını, bu içerik bağlamında, uygulanma biçimleri açısından, ikiye ayırabiliriz: yakından (yüz yüze) terapi ve uzaktan terapi.

Yüz yüze terapi, terapistin ve danışanın, ofis, muayenehane, hastane gibi belirli bir mekanda, bir araya gelerek iletişim kurmasını ifade eder. Uzaktan terapide ise, terapist ve danışan iletişim kurarlar ancak fiziki bir mekanda bir araya gelmezler. Online terapi, uzaktan terapi altında ele alınabilecek bir uygulama biçimidir.

Online terapide randevu sürecim

Ben, benden online terapi talebinde bulunan danışanlarla, şöyle bir süreç işletiyorum:

1- Önce, telefon üzerinden, kısa bir ön görüşme gerçekleştiriyorum. Bu görüşmede, kişinin sorunlarını, terapiden beklentilerini vb. netleştiriyorum. Seans süresini, ücretini ve görüşme sıklığını netleştiriyorum.

2- Randevu gün ve saatini netleştiriyorum.

3- Danışana, whatsapp üzerinden, seans ücretini göndereceği hesap numarasını gönderiyorum.

4- Danışan, seans ücretini gönderdikten sonra da randevusunu teyit ediyorum.

5- Danışan, randevu gün ve saatinde, skype üzerinden, görüntülü görüşmek üzere beni arıyor; ve ilk seansımızı gerçekleştiriyoruz.

Genel Türkçe Sözlük online (on-line) kelimesine “çevrim içi” karşılığını veriyor. Sözlük, “çevrim içi” kelimesine ise şu anlamı veriyor: Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma.

Bu girizgahtan sonra şöyle söyleyebiliriz:

Online terapi, psikoterapinin, online platformlar aracılığıyla gerçekleştirilme biçimidir. Online terapist de, psikoterapi uygulamasını online olarak gerçekleştiren kişidir.

Online (çevrim içi) terapi, uzaktan terapinin bir şeklidir. Uzaktan terapide başka yollar da vardır: E-posta aracılığıyla, sms aracılığıyla, text mesajlaşmayla, telefon konuşmasıyla, mobil uygulamalar aracılığıyla vb. Hatta, eskilere gidersek, mektupla terapiden bile bahsedebiliriz.

Online terapinin temelleri 1986 yılında Cornell Üniversitesi tarafından kurulan “Dear Uncle Ezra” isimli websitesine dayanıyor. İlk online ruh sağlığı yardım platformu olarak değerlendirilen bu sitede, kişiler genellikle yaşadıkları ruhsal zorlukları birbirleriyle paylaşıp, tartışırlarmış. Bu sorulara kimin cevap verdiği veya veren kişinin mental sağlık alanında bir profesyonel olup olmadığı henüz kesin olarak bilinmese de, bu web sitesi online ruh sağlığının temeli olarak sayılır.

2007’de Cornell üniversitesi tarafından yayınlan bir habere göre Uncle Ezra mental sağlık alanında araştırmalar yapan bir profesyonelmiş ancak adını duyurmamış. Daha sonra buna benzer birçok web sitesi kurulmuş. Ancak 1995 yılında David Sommers karşılıklı diyalog kurulan ilk online terapi sistemini kurmuş ve onunla birlikte online terapi gelişmeye başlamıştır.

2000’li yıllarda hem akademide hem pratikte giderek canlanan online terapi, ruh ve mental sağlığın önemli bir parçası haline gelmiştir.

Belirli bir mesafeden psikoterapi uygulanması düşüncesi yeni değildir. Sigmund Freud, sıklıkla klinik olarak faydalı olacağını düşündüğü yollarla hastalarıyla mektuplaşmıştır. Telefon seansları “intihar acil hattı”nın kurulmasıyla 1960’larda ortaya çıkmıştır ve bu seanslar birçok ruh sağlığı alanını kapsayarak gelişmişler. Telefon yoluyla psikoterapi hala son derece popülerdir. Ve sıklıkla yüz yüze yapılan seanslara geçici bir alternatif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, düzenli seanslarda kriz müdahaleleri için ve terapi esnasında danışanın ve terapistin yüz yüze gelmelerinin mümkün olmadığı zamanlarda terapinin sürdürülebilmesi için de telefon yoluyla terapi uygulanır. Görsel işaretlerinin yokluğuna karşın araştırmalar telefonla psikoterapinin etkili olduğunu ve danışanlar tarafından sevildiği göstermektedir.4

Online terapi etkili bir yöntem midir?

Online terapi almak isteyenlerin zihninde şunlara benzer sorular oluşabilir: Acaba yüz-yüze terapi kadar etkili olur mu? Verim alacak mıyım? Mimikleri, davranışları görmek daha etkili değil midir?

Bugüne kadar yapılan birçok araştırma göstermiştir ki online terapi de yüz yüze terapi kadar etkilidir.3

Özellikle bilişsel terapi ekollerinde yapılan çalışmalarda online terapi ve yüz yüze yapılan terapi arasında önemli bir fark görülmemiştir.2

Yapılan bir diğer araştırmada internet odaklı depresyon tedavisine katılan danışanların büyük bir çoğunluğunun terapiden verim alarak ayrıldığı bulunmuştur.1

Online terapinin avantajları nelerdir?

 • Online terapi, kırsal ya da uzak yerlerde yaşayanların psikoterapi görmesine imkan sağlar.
 • Online terapi engelli ya da evden çıkamayan -mesela agorafobisi olan- bireylere imkan sağlar.
 • Online terapi genellikle epeyce makul ve kolaydır.
 • İnternet ruh sağlığı bilgisine ulaşımı kolaylaştırır. İnsanlar sağlık ile ilgili konularda arkadaşları ve aileleriyle konuşmakta rahat hissedebilirler, fakat ruh sağlığına dair endişelerini paylaşmada aynı şeyi hissetmeyebilirler.
 • İnternet ortamında gerçekleşen terapi insanların psikolojik sağlıkla alakalı daha çok şey öğrenmesine yardım eden önemli bir araç olabilir.5

Online terapinin dezavantajları nelerdir?

 • Birçok sağlık poliçesi online terapiyi karşılamamaktadır.
 • Gizlilik, mahremiyet ve güvenle ilgili -terapistle ilgili değil de araçla ilgili- kaygı yaratabilir.
 • Terapistler kriz durumlarına yanıt veremeyebilirler.
 • Online terapi ciddi psikiyatrik rahatsızlıkları olanlar için uygun değildir.
 • İnternet ortamında gerçekleşen psikoterapi, karmaşık ya da detaylı problemlere sahip insanlar için uygun değildir.
 • Sunulan yardımın kapsamı sınırlı olabilir.
 • Birçok durumda, online terapistler yüz ifadelerini, sesli işaretleri ya da beden dilini anlayamazlar.5

Bunlarla birlikte ben, online terapiyi, birincil yöntem olmaktan ziyade, çok işe yarar bir seçenek olarak görüyor ve uyguluyorum.

Online terapist önerileri

Online terapinin amacı -psikoterapinin gibi- kişinin (hastanın, danışanın) duygu, düşünde, davranış dünyasında; tutumlarında ve kişilik yapısında değişim sağlamaktır. Bu yüzden, yüz yüze psikoterapi için önerebileceklerimin çoğu online terapi için de geçerlidir.

Online terapi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle ifade edebilirim:

Ön görüşme yapın: Birlikte çalışacağınız online terapistle bir ön görüşme yapmanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her online terapist her konuda yardım çalışmayabilir. Sözgelimi ben, çocuklarla, psikotik vakalarla vb. çalışmıyorum. Neye ihtiyacınızın olduğunu terapistinizle paylaşır ve size yardım edebileceğine dair görüş birliğine varırsanız, görüşmelerden sağlıklı sonuçlar elde edebileceğinizi düşünüyorum.

Bir düzen oluşturun: Online terapinin etkisini artıracak en önemli faktörlerden biri, terapi sürecinin düzenliliğidir. Düzenliliği şu noktalarda sağlayabilirsiniz.

 • Görüşme zamanının düzeni: Görüşmelerinizi belirli gün ve saatlere göre ayarlamanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bu şekilde, kendinizi bir programa dahil etmiş hissedersiniz. Bunun için, mümkünse birkaç seansınızın randevusunu tek seferde alınız. Pazartesi günleri saat 17:00 gibi.
 • Görüşme mekanının düzeni: Nasıl ki yüz yüze psikoterapi belirli bir mekanda gerçekleşiyorsa, online terapinin da sabit bir mekanda gerçekleşmesinin daha işlevsel olacağını düşünüyorum. Bu mekanın neresi olacağı kadar, belirli bir mekan olması önemlidir. İş yeri, ev veya bir kafe mobil görüşmeniz için kullanabileceğiniz mekanlar olabilir.
 • Sürdürülebilirlik: Online terapi, ihtiyaç ve beklentilerinize bağlı olarak, görece uzun sürebilir. Bu yüzden, online terapiyi de, sizin için sürdürülebilir olacak şekilde düzenlemenizde fayda var. Bu yüzden, seans ücretinin düzenli olarak karşılayabileceğiniz miktarda olması önemlidir. Aynı şekilde, online terapist ile kişisel bir uyum yakalayıp yakalayamadığınıza da bakabilirsiniz. Taraflar arasında uyumun olmadığı online terapi ilişkisinin verimli olmayacağını düşünüyorum.
 • Dikkatinizin dağılmasına engel olun: Online terapi esnasında, dikkatinizi toplayabilmeniz önemlidir. Bunun için, görüşmelerinizi sakin bir zaman ve mekanda gerçekleştirmenizi öneririm.

Online terapistin eğitiminden emin olun: Özellikle Türkiye’de, psikoloji istismara son derece açık bir alandır. Hal böyleyken, online ortamda alacağınız hizmet için, diğerine göre daha dikkatli olmak gerekebilir. Bu yüzden, online terapistin -psikolojik danışman, psikolog, psikiyatrist- eğitimi ile ilgili net bilgiler edinmenizi tavsiye ederim.

Online terapi çerçevesi

– Online terapiler için Skype programını kullanıyorum. Görüşmelerimi, Skype programı üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiriyorum.

– Her görüşmenin süresi 45 dakikadır. Görüşme ücreti için iletişim sayfasından bana ulaşabilirsiniz. (Siz bu metni okuduğunuzda seans ücreti değişmiş olabileceğinden burada ücret paylaşmıyorum.)

– Online terapi almak isteyenlerle, randevu yazmadan önce, telefon üzerinden kısa bir ön görüşme gerçekleştiriyorum. Bu görüşmede, terapi süreci ile ilgili beklentileri netleştirmeye çalışıyorum.

– Görüşmelerin mümkün mertebe, belirli bir gün ve saatte gerçekleşmesini önemsiyorum.

Siz de, online terapi ve online terapist ile ilgili düşüncelerinizi, içeriğin yorum kısmında paylaşırsanız memnun olurum. Muhabbetle kalın.

Kaynaklar (5)

1Andersson, G. (2009). Using the Internet to provide cognitive behaviour therapy. Behaviour research and therapy, 47(3), 175-180.

2Andrews, G., & Williams, A. D. (2015). Up-scaling clinician assisted internet cognitive behavioural therapy (iCBT) for depression: a model for dissemination into primary care. Clinical psychology review, 41, 40-48.

3Barak, A., Hen, L., Boniel-Nissim, M., & Shapira, N. A. (2008). A comprehensive review and a meta-analysis of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions. Journal of Technology in Human services26(2-4), 109-160.

4https://www.psychologytoday.com/intl/blog/sacramento-street-psychiatry/201307/online-psychotherapy

5https://www.verywellmind.com/advantages-and-disadvantages-of-online-therapy-2795225

E-Posta Aboneliği

İçeriği beğendiniz mi? Benzer içeriklerden ilk siz haberdar olun.

  Gereksiz e-posta gönderilmez.

Photo of author

Yusuf BAYALAN

Psikolojik Danışman. İstanbul'da kendi ofisinde (yüz yüze ve online), yetişkinlerle, bireysel sorunlar ve ilişki sorunları üzerine çalışıyor. Psikodinamik psikoterapi uyguluyor.

Yorum yapın