Konum

Whatsapp

+90 505 495 47 27

Nesne ve nesne ilişkileri ne demektir?

Nesne ile ilişkili bazı kavramlar Nesne ilişkileri teorisi (object relations theory): Psikanalitik ego psikolojisinde, ego gelişmesinin ve sonraki bireylerarası ilişkilerin, bebeğin anneye ve çevresindeki diğer kişilere yönelik ilk duygusal bağları temelinde şekillendiği teorisi. PS Nesne ilişkileri kuramı (object relations theory): Nesnelerin içselleştirilmiş temsillerinin ve kendilik-nesne ilişkilerine dair fantezilerin psişik yapının gelişiminde belirleyici etmenler olduğunu öne … Tamamını oku

Birincil süreç ve ikincil süreç nedir?

Bu içerikte, bu blogdaki pek çok metinde geçtiği için, birincil süreç ve ikincil süreç kavramlarının sözlük anlamlarını paylaşıyorum. Zamanla, kavramlarla ilgili ayrıntılı bir içerik oluşturacağımı umuyorum. Birincil süreç nedir? Birincil süreç (primary process): Freud tarafından tanımlanmış, haz ilkesi ile yakından bağlantılı ilkel bir düşünce biçimi. Sanrısal istek giderme yoluyla itkilerin anında yerine getirilmesine çalışır ve … Tamamını oku

İd (alt benlik) nedir? Psikolojide, idin özellikleri nelerdir?

İngilizcesi id Almancası das es olan kavram için Türkçede id, alt benlik, alt-benlik, altbenlik, altben, ilkel ben gibi farklı kullanımlar söz konusudur. İd (das es) kavramı [ego ve süperego ile birlikte] Freud’un 1923 yılında formüle ettiği yapısal kuramın içinde yer alır. Bu kuramda Freud, ruhsal yapıda işleyişleri bakımından birbirleri ile bağlantılı üç yapı ayırt ederek … Tamamını oku

Terk edilme korkusu nasıl yenilir?

Terk edilme korkusu, kişinin, sevdiği kişiler tarafından fiziksel ve/veya duygusal olarak terk edileceğine dair yaşadığı ezici/ağır ama yersiz bir korkudur. https://www.verywellmind.com/fear-of-abandonment-2671741 Terk edilme korkusu tıbbi bir tanı değildir; DSM-V-TR veya ICD-11‘de bir tanı olarak yer almaz. Bununla birlikte borderline kişilik bozukluğu ve ayrılık anksiyetesi bozukluğu gibi bazı ruhsal bozuklukların bir semptomu/belirtisi olarak kabul edilir. Terk … Tamamını oku

Ünlü psikoterapistler, danışanlara, psikoterapi ile ilgili neler öneriyorlar?

Psikolog Ryan Howes, psychologytoday.com‘daki bloğu için bir proje geliştirdi: 7 soru. Howes, söz konusu projede, belirlediği psikoterapistlere belirlediği 7 standart soruyu yöneltti. Söz konusu sorular şunlardı: Reyan Howes’ın 7 Soru projesine katılan 14 terapistin [ve kendisinin], kendilerine yöneltilen şu soruya verdikleri cevaplar aşağıdadır: Danışanlara terapi ile ilgili vereceğiniz öneri ne olurdu? Diğer soruların cevapları için … Tamamını oku

Psikolojik danışmanlık nedir?

Psikolojik danışmanlık literatürüne baktığınızda, kavramın farklı şekillerde tanımlandığını görürsünüz. Söz konusu farklılık, bir yanıyla da, alanın zenginliğini ve çeşitliliğini ifade eder. Ayrıntılarda kaybolmadan, kendimize Amerikan Psikolojik Danışma Derneği‘nin tanımını referans alabiliriz: Psikolojik danışmanlık [counseling], çeşitli bireyleri, aileleri ve grupları ruh sağlığı [mental health], zindelik/ sağlık [wellness], eğitim [education] ve kariyer [career] hedeflerine ulaşmaları için güçlendiren … Tamamını oku

Online psikolojik danışmanlık rehberi

Online psikolojik danışmanlık, (çevrim içi danışmanlık, siber danışmanlık veya e-danışmanlık olarak da ifade edilir) ruh sağlığı hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması ve teknolojinin gündelik hayatımıza girmesi sonucuyla yükselişe geçmiştir. Son rakamlara göre kabaca 44 milyon Amerikan ruh hastalıklarından mustarip. Fakat bunlardan yaklaşık olarak 24 milyonu düzenli bir tedaviyi tercih etmiyor (veya edemiyor).1 Danışmanlık arayışının birçok sebebi … Tamamını oku

Panik atak için hangi doktora gidilir?

Panik atak hakkında ayrıntılı bilgiye içeriğin devamında ulaşabilirsiniz. Giriş kısmında “Panik atak için hangi doktora gidilir?” sorusuna cevap vermek istiyorum. Panik atağın üstesinden gelmek için, ruh sağlığı açısından, önünüzde üç seçenek bulunmaktadır: Panik atak ihtimaliyle bir doktor arayışındaysanız, öncelikle, diğer tıbbi faktörleri elemeniz gerekir. Bunun için ilk olarak, kardiyolojik muayene için bir kardiyolog ile görüşebilirsiniz. … Tamamını oku

İntrapsişik ne demek, ekstrapsişik ne demek?

Bu içerikte intrapsişik (intrapsychic) ve ekstrapsişik (extrapsychic) terimlerinin sözlük anlamlarına ulaşabilirsiniz. İntrapsişik ne demektir? İngilizce bir terim olan intrapsychic Türkçe’de, intrapsişik, içruhsal ve psişe-içi gibi karşılıklar buluyor. İntrapsişik, “psişe (psyche) veya zihinde (mind) ortaya çıkan veya meydana gelen dürtüler (impulse), fikirler (idea), çatışmalar (conflict) veya diğer psikolojik fenomenlerle (psychological phenomen) ilgili” demektir.1 İntrapsişik bir başka … Tamamını oku