Terk edilme korkusu nasıl yenilir?

Terk edilme korkusu, kişinin, sevdiği kişiler tarafından fiziksel ve/veya duygusal olarak terk edileceğine dair yaşadığı ezici/ağır ama yersiz bir korkudur. https://www.verywellmind.com/fear-of-abandonment-2671741 Terk edilme korkusu tıbbi bir tanı değildir; DSM-V-TR veya ICD-11‘de bir tanı olarak yer almaz. Bununla birlikte borderline kişilik bozukluğu ve ayrılık anksiyetesi bozukluğu gibi bazı ruhsal bozuklukların bir semptomu/belirtisi olarak kabul edilir. Terk … Tamamı

Ünlü psikoterapistler, danışanlara, psikoterapi ile ilgili neler öneriyorlar?

Psikolog Ryan Howes, psychologytoday.com‘daki bloğu için bir proje geliştirdi: 7 soru. Howes, söz konusu projede, belirlediği psikoterapistlere belirlediği 7 standart soruyu yöneltti. Söz konusu sorular şunlardı: Reyan Howes’ın 7 Soru projesine katılan 14 terapistin [ve kendisinin], kendilerine yöneltilen şu soruya verdikleri cevaplar aşağıdadır: Danışanlara terapi ile ilgili vereceğiniz öneri ne olurdu? Diğer soruların cevapları için … Tamamı

Psikolojik danışman kimdir?

Psikolojik danışman, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olanların kullanabileceği bir unvan ve psikolojik danışma hizmetini sunma yetkisine sahip meslek erbabıdır. Psikolojik danışma literatürüne baktığınızda, “psikolojik danışma” kavramın farklı şekillerde tanımlandığını görürsünüz. Söz konusu farklılık, bir yanıyla da, alanın zenginliğini ve çeşitliliğini ifade eder. Ayrıntılarda kaybolmadan, kendimize Amerikan Psikolojik Danışma Derneği‘nin tanımını referans alabiliriz: … Tamamı

Online psikolojik danışmanlık rehberi

Online psikolojik danışmanlık, (çevrim içi danışmanlık, siber danışmanlık veya e-danışmanlık olarak da ifade edilir) ruh sağlığı hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması ve teknolojinin gündelik hayatımıza girmesi sonucuyla yükselişe geçmiştir. Son rakamlara göre kabaca 44 milyon Amerikan ruh hastalıklarından mustarip. Fakat bunlardan yaklaşık olarak 24 milyonu düzenli bir tedaviyi tercih etmiyor (veya edemiyor).1 Danışmanlık arayışının birçok sebebi … Tamamı

Aleksitimi testi

Aleksitimi Testi, yaşadığınız deneyimleri aleksitimi açısından değerlendirmenize, aleksitimi düzeyinizi ölçmenize yardımcı olan bir ölçektir. Ölçek, ilgili maddeleri puanlama şeklinde kullanılıyor. Test meddelerini puanlamanız sonucunda elde ettiğiniz skor, bu ölçeğe göre, aleksitimi düzeyinizi belirlemektedir. Aleksitimi Testi’nde, okuduğunuz her ifadeyi, yönergeye göre puanlayınız. Mesela, “Duygularımı kolayca tanımlayabilirim.” ifadesine, ifade sizi tamamen tanımlıyorsa 5, hiç tanımlamıyorsa 1 puan … Tamamı

Aleksitimi nedir?

Duygularınızla tekrar bağlantı kurun. İnsanlar olarak, duyguları deneyimleme, ifade etme ve duygularla başa çıkma şeklimiz hayatımızı derinden etkiler. Belli bir noktada hepimiz hayatımızda aşırı üzüntü, korku, stres, sevinç ve aşk gibi duyguları deneyimleriz. Başımıza güzel bir olay geldiğinde, kalbimizde bu durumun verdiği hafifliği ve sevinci hissederiz. Kayıplar ve yenilgiler yaşadığımızda, midemizde kötü bir his oluşur. Şimdi bunların … Tamamı

Psikodinamik yaklaşım nedir?

Psikodinamik yaklaşım, insan davranışını, kişiliği şekillendiren, tavırları etkileyen ve duygudurum bozukluklarını ortaya çıkaran bilinçdışı güdüler açısından inceleyen psikolojik ve psikiyatrik yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımda önemli olan, bozuklukların işaretleri ve belirtilerine odaklanan nozolojik yaklaşımın aksine davranış köklerinin izini sürmektir. [Kaynak: dictionary.apa.org] Saul McLeod tarafından yazıldı, 2017 yılında güncellendi. Sigmund Freud, 1890’lar ve 1930’lar arasında psikolojiye yönelik … Tamamı

Öfke kontrol bozukluğu nedir?

Bu yazıda, öfke kontrol bozukluğu tedavisi ile ilgili bazı bilgileri ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Yazının anahtar kavramları şunlardır: öfke, öfke kontrolü, öfke kontrol problemleri, öfke kontrol bozukluğu, öfke kontrol bozukluğu tedavisi Öfke üzerine düşünmek, konuşmak, yazmak, duygu üzerine de düşünmek, konuşmak, yazmaktır. Çünkü, öfke bir duygudur; hem de, psikolojide, temel duygular arasında kabul edilen bir duygu. … Tamamı

Kompulsiyon nedir?

Kompulsiyon, obsesif kompulsif bozukluk adlı bir psikolojik bozukluğun, iki bileşeninden biridir; diğer bileşeni ise obsesyondur. Obsesyonun ne olduğunu da şu yazıda anlatmıştım. Bu yazıda ise, “Kompulsiyon nedir, ne demektir?” ve “Kompulsif nedir, ne demektir?” sorularının cevabını paylaşmaya çalışacağım. Kompulsiyon nedir, ne demektir? Kompulsiyonun İngilizce aslı, compulsion kelimesidir. Kompulsiyon, bazı türkçe kaynaklarda zorlanım, bazılarında ise zorlantı … Tamamı

Obsesyon nedir? Belirtileri nelerdir?

Obsesyon (takıntı, saplantılı düşünce) tek başına bir psikolojik bozukluk (hastalık) olarak kabul edilmez; daha çok, obsesif-kompulsif bozukluk denilen bir bozukluğun belirtilerinden biri olarak görülür. Bu yüzden, obsesyon tedavisine dair bilgileri başka bir yazıda ayrıntılı ele alacağım. Burada, ağırlıklı olarak şu sorulara cevap vermeye çalışacağım: Obsesyon nedir, ne demektir? Obsesyonun özellikleri nelerdir? Obsesyon çeşitleri nelerdir? Bulaşma … Tamamı

Psikoz belirtileri nelerdir?

“Psikoz belirtileri nelerdir?” başlığı, içeriğin orijinal başlığı olan Psikotik semptomların 4 kategorisi yerine kullanılmıştır.             Psikoz, olmayan sesler duymak ve paranoyadan daha fazlasıdır. Önemli noktalar Psikoz, pozitif, negatif, dezorganize ve katatonik belirtilere sahiptir. Pozitif belirtiler, delüzyon gibi belirtileri içerir. Negatif belirtiler ise olması gereken bir şeyin yokluğunu ele alır -bireyin sosyalleşme yeteneği gibi. Dezorganize belirtiler, … Tamamı

Temel zihinsel işlevler nelerdir?

Zihinsel işlev (mental function), düşünme, akıl yürütme gibi bilişsel işlevleri ifade eden bir terimdir. Bu yazıda, Psikodinamik Tanı Kılavuzu içinde yer alan, insanın 12 temel zihinsel kapasitesini paylaşacağım. Psikodinamik tanı kılavuzu, hasta olsun olmasın, bir insanın psikodinamik -psikolojik bir bakış açısı- değerlendirmesini açıklayan kapsamlı bir kılavuzdur. Bu yazıyı hazırlama amacım, kendilerini anlamaya ve değiştirmeye çalışan … Tamamı