Kategori: Genel

 • Varoluşçu Psikoterapi Nedir?

  Yazar:

  Kategori:

  Psikofarmakolojik yaklaşım insanın mevcut problemlerine biyolojik ve genetik etmenleri göz önünde bulundurarak yaklaşır; Freudyen yaklaşım bastırılmış arzuların, bilinçdışı çatışmaların etkisine odaklanır; nesne ilişkileri kuramı içselleştirilen sevgisiz, ilgisiz yetişkinleri merkeze koyar; bilişsel davranışçı görüş bozulmuş düşünce biçimleri ve uyumsuz davranışları inceler; bunların dışındaki yaklaşımlar travmatik anılar, kişi için önemli olan iş, yakın ilişki ve mevcut hayat…

 • Kusurluluk şeması nedir?

  Yazar:

  Kategori:

  Kusurluluk/ utanç şemasına (defectiveness/ shame schema) sahipseniz kendinizi bir şekilde kusurlu, hatalı, kötü, istenmeyen, kalitesiz, değersiz, sevimsiz, aşağı veya sevilmez vb. olarak algılarsınız. Buna paralel olarak da kendinizle ilgili hissettiğiniz kronik duygu utanç olur. Yani kendinizden utanırsınız. Kusurluluk algınızın dayanağı -ki, bu dayanak gerçekçi değildir- çok değişken olabilir. Bazı kusurlarınız açık (bencil olmak; öfkeli dürtülere…

 • Şema nedir? Şemalar (18 şema) nelerdir?

  Yazar:

  Kategori:

  Şema (schema), şema terapinin en temel kavramıdır. Bu yazıda, “Şema nedir?” sorusuna cevap vermeye, şemanın temel özelliklerini ele almaya ve 18 şemadan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Şema kavramını üç açıdan ele alabiliriz: Bu yazıdaki amacım, şema kavramını, şema terapideki anlamıyla ele almaktır. Başlarken şunu hatırlatmak isterim ki, bir kavram (zihindeki soyut ve genel bir tasarım) ile…

 • EMDR terapisi yaptıranlar ne yorum yapıyor?

  Yazar:

  Kategori:

  EMDR terapisi yaptıranlar ne düşünüyor? EMDR terapisi görenlerin deneyimlerini öğrenmek için, daha önce EMDR almış veya şu an almakta olan kişilerle görüşmek istedim. Bunun için, iletişim kurabildiklerime aşağıdaki daveti ve soruları ilettim. Cevapları buradan paylaşacağım. Merhaba, EMDR terapisi ile ilgili kişisel bir araştırma yapıyorum. Bunun için daha önce EMDR terapisi almış veya şu anda EMDR…

 • Şema terapi nedir?

  Yazar:

  Kategori:

  Şema terapi (schema therapy), bir başka ifadeyle şema odaklı terapi (schema-focused therapy) her şeyden evvel bir psikoterapi (psychotherapy) modelidir. Dolayısıyla, diğer psikoterapi modelleri gibi şema terapi de, insan hayatında istenilen ve olumlu yönde bir değişimi amaç edinir. Psikoterapi modellerinin ortak amacı -farklı yöntemler kullansalar da- kişilerin duygu, düşünce, davranış ve kişilik yapılarında, istenilen ve olumlu yönde bir değişim yaratmaktır.…

 • Psikodinamik terapi (dinamik psikoterapi) nedir?

  Yazar:

  Kategori:

  Psikodinamik psikoterapi, psikanalitik gelenek içinde yer alan veya ondan türeyen, bireyleri güdü ve dürtü gibi bilinçdışı güçlere karşı tepki veren kişiler olarak gören, değişim ve gelişim süreçlerine odaklanan, kendini anlama ve bilinçdışının ne olduğuna anlam verme konularına büyük önem veren psikoterapi türlerinin adıdır. Birçok psikodinamik terapi, tedavide bilinçdışıyla başa çıkmaya önem verme ve aktarımı analiz…

 • Aleksitimi nedir, tedavisi nasıldır?

  Yazar:

  Kategori:

  Aleksitimi (alexithymia), duyguları tanıyamama/tanımlayamama, duygulara sözcük bulamama anlamına gelen bir terimdir. Sözlük tanımı şöyledir: “Aleksitimi, kişinin kendi duygularını anlatma veya fark etme yetisinden yoksun olması, fantezi yaşamının kısıtlanması ve duygusal yaşamdaki genel bir daralmayla tanımlanan duygusal ve bilişsel bir işleyiş rahatsızlığı. Psikosomatik rahatsızlıklarda, madde bağımlılığında ve travma sonrası stres rahatsızlığında yaygın olarak görülen bir durumdur.”…

 • EMDR terapisi nedir?

  Yazar:

  Kategori:

  EMDR Terapisi, açık haliyle, “göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme terapisi, oldukça yeni bir psikoterapi türüdür. Terapi, bireyin psikolojik rahatsızlıklarını sürdürmeye devam eden işlenmemiş travmatik veya diğer üzücü deneyimlerin tanımlanmasını içerir. Özellikle kullanım alanı olarak TSSB (travma sonrası stres bozukluğu)’nin tedavisinde popülerliği artmaktadır. İlk bakışta EMDR’ın psikolojik sorunlara olan alışılmadık yaklaşımı eleştirilere neden olsa da…

 • Dissosiyatif kimlik bozukluğu nedir?

  Yazar:

  Kategori:

  Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu, eski adıyla Çoğul Kişilik Bozukluğu, psikiyatri literatüründeki en ilginç bozukluklardan biridir. Bu yazıda, bu ilginç konuyu ele alacağız. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun anlaşılması için, temel kavram olan dissosiyasyona göz atarak başlayalım. Dissosiyasyon nedir? Dissosiyasyon, kelime anlamı olarak “çözülme, bölünme, ayrışma” anlamlarına gelmektedir.4 Psikoloji literatüründe de bu anlamlarla kullanılmakla birlikte, gerçeklikten kopuşu ve bellekteki…