Psikodinamik Atölye: Psikoterapi eğitimi için bir başlangıç

Yazar:

Kategori:

Ücret ve ödeme bilgileri:

Atölyenin ücreti, havale yoluyla tek seferde ödeyecekler için 5900 TL’dir. Ücreti şu IBAN’a ödeyebilirsiniz:

TR57 0006 2001 1510 0006 2925 38

Kredi kartı ile tek seferde veya taksitli (en fazla 12 taksit) ödeme yapmak isteyenler, aşağıdaki link üzerinden ücreti ödeyebilirler. Orada sistemin talep ettiği ücretler de tutara ekleniyor.

https://www.paytr.com/link/ICAs8Kn

7 Şubat 2024’te başlayacak 28 haftalık atölye için planladığım içerik şu şekildedir:

1. Oturum

Önce psikoterapi sonra psikodinamik psikoterapi

 • Psikoterapi nedir?
 • Psikoterapinin temel bileşenleri nelerdir?
 • Psikoterapi ne işe yarar/neyi iyileştirir?
 • Psikoterapi nasıl iyileştirir?
 • Psikoterapi neden iyileştirir?

Psikodinamik psikoterapi

 • Psikodinamik psikoterapi (PP) nedir?
 • Bir psikoterapiyi psikodinamik psikoterapi yapan nedir?
  • Psikodinamik referans çerçevesi nedir?
 • Psikodinamik terapide iç görü odaklı yaklaşım ve destekleyici yaklaşım nedir?
 • Psikodinamik psikoterapinin temel hedefleri nelerdir?
 • PP’de terapötik ilişki ne anlama gelir?
  • Aktarım nedir?
  • Karşı aktarım nedir?

2. Oturum

Terapötik eylem teorisi

 • Terapötik eylem teorisi nedir?
 • Psikodinamik eylem teorisi nelerden oluşur?
  • Bilinçdışı olanı bilinçli hale getirmek ne demektir?
  • Ego işlevlerini desteklemek ne demektir?
  • Gelişimi yeniden etkinleştirmek ne demektir?
 • Topografik kuram nedir?
 • Yapısal kuram nedir?
 • Birincil ve ikincil süreç düşünce nedir?
 • Ego işlevleri nelerdir?

3. oturum

 • PP’nin aşamaları nelerdir?
  • Danışanı/hastayı değerlendirme aşaması
  • Terapiye başlama aşaması
  • Derinlemesine çalışma aşaması
  • Sonlandırma aşaması
 • Danışan nasıl değerlendirilir?
  • Kendilik algısını değerlendirmek
  • İlişkileri değerlendirmek
  • Savunma mekanizmalarını/uyumu değerlendirmek
  • Bilişsel işlevleri değerlendirmek
  • Değer dünyasını değerlendirmek
  • İş ve eğlence anlayışını değerlendirmek
 • Danışanın motivasyonunu ele almak
 • Danışanın hedeflerini/beklentilerini değerlendirmek

4. oturum

Ego işlevinin değerlendirilmesi

 • Ego gücü nedir?
 • Ego işlevi nedir?
  • Ego işlevleri nelerdir?
 • Savunma mekanizması nedir?
  • Savunma mekanizmaları nelerdir?

5. oturum

Psikodinamik formülasyon

 • Psikodinamik formülasyon nedir?
 • Psikodinamik formülasyonun unsurları nelerdir?
  • Sorunu anlamak
  • Kişiyi anlamak
  • Hedefleri anlamak
  • Kaynakları anlamak

6. oturum

Endikasyon: PP ne zaman işe yarayabilir?

 • Sorunun değerlendirilmesi
 • Kişinin/hastanın değerlendirilmesi
 • Hedeflerin değerlendirilmesi
 • Kaynakların değerlendirilmesi

7. oturum

Hedeflerin belirlenmesi

 • Terapötik ittifak nasıl oluşturulur?
 • PP’de bilgilendirilmiş onam nedir?
 • PP’de hedefler nasıl belirlenir?

8. oturum

Terapötik çerçeve ve sınırlar

 • Çerçeve nedir?
 • Çerçeve neden önemlidir?
 • Çerçevenin unsurları nelerdir?
 • Çerçeve ile ilgili ne gibi sorunlar yaşanabilir?
  • Psikodinamik psikoterapide sınır geçişi nedir?
  • Psikodinamik çerçevede ve sınır ihlali nedir?

9. oturum

Terapötik ittifak

 • Terapötik ittifak nasıl sağlanır?
 • Terapötik ittifak nelerden zarar görür?
 • Terapötik ittifak nasıl kopar?
 • Terapötik ittifak nasıl onarılır?

10. oturum

Terapötik tarafsızlık nedir?

 • Terapötik tarafsızlıktan ne anlamalıyız?
 • PP’de terapist neye karşı tarafsızdır?
 • Terapötik tarafsızlıktan hangi durumlarda vazgeçilebilir?

11. oturum

 • Bir seans nasıl yürütülür?
  • Seansa nasıl başlanır?
  • Bir seansta neler yapılır?
  • Bir seans nasıl sonlandırılır?
 • Seans süresi ne kadar olmalıdır?

12. oturum

 • Danışanın terapiste karşı duyguları neler olabilir?
  • Danışanın terapiste karşı duygusu neden önemlidir?
  • Danışanların duygularını nasıl fark edebiliriz?
  • Söz konusu duygularla nasıl çalışabiliriz?
 • Terapistin danışana karşı duyguları neler olabilir?
  • Terapistin danışanına karşı duyguları neden önemlidir?
  • Onları nasıl fark edebiliriz?
  • Onlarla nasıl çalışabiliriz?

13. oturum

 • Danışanı empatik bir şekilde dinleme
 • Aktif bir dinleyici olmak ne demektir?
 • Bir seansta neleri dinler ve duymaya çalışırız?
 • Danışanı dinlerken kendimizi nasıl kullanabiliriz?

14. oturum

 • Danışanın duygu, düşünce ve davranışlarında anlam arama
 • Seansta anlamlı olabilecek şeyler nelerdir?
 • Semptomu yok etmek değil de onu anlamaya çalışmak ne demektir?
 • Bir semptomun anlamı üzerinde düşünebilmek
 • Bir anlamı nasıl dinleyebilir, fark edebiliriz?

15. oturum (Dinleme)

 • Psikodinamik psikoterapide danışanı nasıl dinleriz?
  • Dinleme çeşitleri nelerdir?
 • Neyi neden dinleriz?
 • Duyduklarımızla ne yaparız?

16. oturum (Refleksiyon)

 • Psikodinamik psikoterapide refleksiyon/derinlemesine düşünme
 • Refleksiyonda üç seçim ilkesi nedir?
  • Yüzeyden derine
  • Duygulanımı takip etmek
  • Karşı aktarıma bakmak
 • Refleksiyonda üç hazır olma ilkesi ne dir?
  • Terapötik ittifakın durumunu değerlendirmek
  • Terapi evresini değerlendirmek
  • Danışanın ego işlev durumunu değerlendirmek
 • Refleksiyonda bilgi matrisi
  • Danışan hakkında tarihsel bilgiler
  • Klinik deneyimlerimiz
  • Teorik ve teknik bilgiler

17. oturum (Müdahale)

 • Müdahale nedir?
 • PP’de müdahale çeşitleri nelerdir?
  • Temel müdahaleler nelerdir?
  • Destekleyici müdahaleler nelerdir?
  • İç görü odaklı müdahaleler
 • Müdahale yöntemi nasıl seçilir?

18. oturum

 • Psikodinamik psikoterapide duygulanım
  • Duygulanım neden önemlidir?
  • Duygulanım nasıl ele alınır?
 • Duygulanımla nasıl çalışılır?
  • Duygulanımı dinleme becerisi
  • Duygulanımın refleksiyonu
  • Duygulanıma nasıl müdahale edilir?

19. oturum

 • Psikodinamik psikoterapide serbest çağrışım ve direnç
 • Serbest çağrışım nedir?
  • Psişik determinizm ve serbest çağrışım
  • Serbest çağrışım ile nasıl çalışılır?
 • Direnç nedir?
  • Direnç kendini nasıl belli eder?
  • Dirençle nasıl çalışılır?

20. oturum

 • Aktarım nedir?
  • Aktarım neden önemlidir?
  • Aktarımı nasıl tanımlarız?
  • Gerçekle aktarımı nasıl ayırabiliriz?
  • Duygulanımla ilgili aktarım
  • Geçmiş ilişkilerin aktarımı
  • Yer değiştirme aktarımı
  • Aktarım ve direnç
 • Aktarımla nasıl çalışılır?
  • Aktarımı duyabilmek
  • Aktarım üzerinde düşünebilmek
  • Aktarımla müdahale etmek

21. oturum

 • Karşı aktarım nedir?
 • Karşı aktarım olumsuz mudur?
 • Karşı aktarım çeşitleri nelerdir?
 • Karşı aktarımla nasıl çalışılır?
  • Karşı aktarımı duyabilmek
  • Karşı aktarım üzerinde düşünebilmek
  • Karşı aktarımla müdahale etmek

22. oturum

Bilinçdışı çatışma ve savunma

 • Bilinçdışı fantezi nedir?
 • Kompleks nedir?
 • Bilinçdışı çatışma nedir?
  • Nasıl fark edilir?
  • Bilinçdışı çatışmanın sonuçları nelerdir?
  • Birincil ve ikincil kazanç nedir?
 • Savunma mekanizması nedir?
  • Savunma mekanizmasının işlevi nedir?
  • Çeşitleri nelerdir?
 • Teknik olarak neler yapılır?
  • Çatışma ve savunma nasıl dinlenir?
  • Onlar üzerinde nasıl düşünülür?
  • Onlara nasıl müdahale edilir?
 • Çatışma ve savunma ile çalışırken, destekleyici ve iç görü odaklı yaklaşım arasındaki farkı nasıl gözetebiliriz?

23. oturum

Rüyalar

 • PP’de rüyaların önemi nedir?
 • Bir rüyayı anlarken hangi kavramlara yaslanırız?
  • Açık rüya ve gizli rüya içeriği nedir?
  • Rüya çalışması nedir?
  • Günün kalıntısı nedir?
 • PP’de rüyalarla nasıl çalışılır?
  • Rüyaları nasıl dinleriz?
  • Rüyalar üzerinde nasıl düşünürüz?
  • Bir müdahale aracı olarak rüyaları nasıl kullanırız?

24. oturum

Kendilik algısı ve benlik saygısı

 • Kendilik algısı nedir?
 • Kendilik algısı nasıl tanımlanır?
 • Bilinçli ve bilinçdışı kendilik algısı nasıl ayırt edilir?
 • Kendilik algısı ile ilgili ne gibi zorluklar yaşanabilir?
 • Kendilik algısı ile nasıl çalışılır?
  • Kendilik algısını duymak
  • Kendilik algısı üzerinde düşünebilmek
  • Kendilik algısına müdahale etmek

25. oturum

Daışanın nesne ilişkileri

 • Nesne ilişkisi nedir?
 • Nesne ilişkileri nasıl fark edilir?
 • Nesne ilişkileri ile nasıl çalışılır?

26. oturum

Kişilik örgütlenmesi

 • Kişilik örgütlenmesi nedir?
 • Kişilik örgütlenmesinin modülleri nelerdir?
 • Kişilik örgütlenmelerinin özellikleri nelerdir?
  • Normal kişilik örgütlenmesi
  • Nevrotik kişilik örgütlenmesi
  • Borderline kişilik örgütlenmesi
  • Psikotik kişilik örgütlenmesi

27. oturum

Kişilik stili

 • Kişilik stili nedir?
 • Kişilik bozukluğu nedir?
 • Kişilik örgütlenmesi ile kişilik stili arasındaki ilişki nasıldır?
 • Kişilik stilleri ile nasıl çalışılır?

28. oturum

Süpervizyon

 • Üyelerin getireceği vaka örnekleri atölye bağlamında ele alınacaktır.

Buradaki maddeler atölyeye dair genel geçer bilgiler sunmaktadır. Atölye en nihayetinde yaşantısal bir süreçtir ve gidişat katılımcıların etkisiyle de şekillenecektir.

Referanslar

Atölyenin sonunda katılımcılara bir okuma listesi vereceğim. Atölye boyunca bir liste özellikle paylaşmıyorum. Sebebini ilk oturumda konuşuruz.


Yorumlar

“Psikodinamik Atölye: Psikoterapi eğitimi için bir başlangıç” için 4 yanıt

 1. Yusuf Bey’in düzenlediği psikodinamik atölyeye katılmıştım. Atölyede en çok dikkatimi çeken şey sadece Yusuf Bey’in anlatıcısı olduğu bir eğitim yerine bizim de (katılımcılar olarak) sürece dahil olmamızdı. Bu eğitimi daha interaktif ve deneyimsel bir hale getiriyordu. Sadece akli bilgiler edindiğim bir atölyeden çok aynı zamanda kendi iç dünyamda olana bitene bakmamı sağlayan duygusal da bir yanı vardı. Atölyeyi hem bilgi bakımından hem de deneyim bakımından oldukça doyurucu buldum. Yeni düzenlenecek olan 27 haftalık atölyenin de tatmin edici olacağını düşünüyorum.

 2. Ernur Uyumsal avatarı
  Ernur Uyumsal

  17 haftalık versiyonuna katılan biri olarak, uzun versiyonunda aklım kalmadı desem yalan olur 🙂 Bu biraradalığın isminin “atölye” olması çok manidar çünkü klasik bir eğitim değildi. Salt bilgiden ziyade bilginin yanında bunun bizdeki teması, seans odasındaki yankısına da baktığımız bir atölyeydi. Sert hiyerarşik bir düzenden ziyade Yusuf Hoca’dan öğrendiğimiz, dinlediğimiz bunun yanında bizim de sesli düşünüp katkı sağladığımız bir süreçti. Katılmış olmaktan dolayı mutluyum, canı gönülden tavsiye ederim.

 3. Pınar Karahan avatarı
  Pınar Karahan

  İlk atölyenin bir katılımcısı olarak söyleyebilirim ki ikinci atölyenin başlamasını iple çekiyorum. İnteraktif bir eğitim olmasının beraberinde kendi sesimize de kulak verip duyduğumuz verimli bir süreçti.
  Başta değerli Yusuf hocam ve değerli katılımcı arkadaşlarıma bu eğitim süresince katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

 4. Sena Alaçam avatarı
  Sena Alaçam

  Kesinlikle bir hayatımda katıldığım en interaktif en deneyimsel eğitimdi. Eğitim diyorum çünkü bir atölyeden daha fazlası. Fikirlerinizin dinlendiği ve değer gördüğü bir alanda olmak oldukça iyi hissettiren bir deneyim💐 kalıcı öğrenmeye teşvik eden keyif veren, psikodinamik ekole daha yakın hissedip galiba aradığım bu dediğim bir deneyim oldu benim için. Yusuf hocanın anlatımı zaten şahane. Kesinlikle alınması gereken bir eğitim şahsen ben tekrar katılmayı düşünüyorum çünkü oldukça öğretici ve keyifli bir deneyimi tekrar etmek pekiştirmek yararlı olacak diye düşünüyorum💐

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir