“Psikoterapi ruhun ilacıdır.”

Bloğumda özellikle psikodinamik psikoterapi odaklı içerikler paylaşıyorum.

Psikodinamik Psikoterapi

Bireysel ve ilişkisel sorunlarınız için psikodinamik psikoterapi görmek istiyorsanız size yardımcı olabilirim.

Süpervizyon

Bir psikoterapi uygulayıcısı iseniz ve psikodinamik psikoterapi odaklı bir süpervizyona ihtiyacınız varsa size yardımcı olabilirim.


 • Temel zihinsel işlevler (psikodinamik tanı kılavuzuna göre) nelerdir?

  Zihinsel işlev (mental function), düşünme, akıl yürütme gibi bilişsel işlevleri ifade eden bir terimdir. Bu yazıda, Psikodinamik Tanı Kılavuzu içinde yer alan, insanın 12 temel zihinsel kapasitesini paylaşacağım. Psikodinamik tanı kılavuzu, hasta olsun olmasın, bir insanın psikodinamik -psikolojik bir bakış açısı- değerlendirmesini açıklayan kapsamlı bir kılavuzdur. Psikodinamik Tanı Kılavuzu (El Kitabı) Nedir? Psikodinamik Tanı Kılavuzu […]

 • Psikolojik zihinlilik nedir?

  “Psikolojik zihinlilik (psychological mindedness)” kavramı, ilk olarak 1973 yılında, psikoanalitik terapilere uygun hastaları saptayabilme ilgisinden doğdu. Uzun yıllar boyunca, bireylerin, dinamik psikoterapiden fayda sağlayabilmeleri için belirli düzeyde psikolojik zihinlilik yetisine sahip olmaları gerektiği söylendi. Zamanla, başka terapiler için de aynı şeye inanıldı.1 Psikolojik zihinlilik “bir kişinin kendi deneyim ve davranışlarının anlamlarını ve nedenlerini öğrenmek amacıyla […]

 • Çatışma nedir?

  Çatışma (conflict) en genel anlamıyla, birbiriyle uyuşmaz olan iki güç (düşünce, duygu, dürtü vs.) arasındaki karşıtlık. Çatışma örneğin dürtüler (libidinal dürtülerle saldırganlık dürtüleri) arasında, yapılar (ego ile id arasında) arasında, iki nevrotik eğilim arasında ya da sağlıklı eğilimlerle hastalıklı eğilimler arasında vb. olabilir. Çatışmanın tanımı da türü de ilgili ekolün teorik çerçevesine bağlı olarak değişir.1 […]

 • Kendini gözlemleme kapasitesi (psikolojik farkındalık) nedir?

  Öz-gözlem (self-observation), kişinin kendini, kendi ruhsal, bedensel, zihinsel süreçlerini, duygularını, davranışlarını, güdülerini incelemesidir.1 Kendini gözlemleme kapasitesi, Psikodinamik Tanı Kılavuzu‘nda yer alan, 12 zihinsel kapasiteden biridir. Diğer kapasiteler için şuraya bakabilirsiniz. “Kendini gözlemleme kapasiteleri (self-observing capacities)” veya “psikolojik zihinlilik (psychological mindedness)” terimi, içsel yaşantılarımızı dikkatli ve gerçekçi bir şekilde gözlemleme yeteneğini ve eğilimlerini; kendi düşünce, duygu […]

 • Borderline kişilik örgütlenmesi nedir?

  Daha önce, şu yazıda, kişilik örgütlenmesinin ne olduğunu ele almıştım. Psikotik kişilik örgütlenmesini şu yazıda ve nevrotik kişilik örgütlenmesini de şu yazıda paylaşmıştım. Bu yazıda ise, borderline kişilik örgütlenmesini ele alacağım. Borderline kelimesi, bir “arada kalmışlık” ifadesi gibidir. Peki bir borderline (bu yazı bağlamında, borderline kişilik örgütlenmesine sahip kişi) hangi arada kalmıştır? Nevrotik kişilik ile […]

 • Psikotik kişilik örgütlenmesi nedir?

  Psikotik kişilik örgütlenmesi, Psikodinamik Tanı Kılavuzundaki üç kişilik örgütlenmesinden biridir. Diğer kişilik örgütlenmeleri ise, nevrotik kişilik örgütlenmesi ve borderline kişilik örgütlenmesidir. Bu yazıyı okumadan önce Kişilik Örgütlenmesi Nedir? yazısı size rehberlik edebilir. Psikotik (psychotic), “psikozla ilgili” demektir. Sıklıkla, semptomları psikoza özgü olan veya psikoza benzeyen rahatsızlıklarda niteleyici bir sıfat olarak kullanılır. Burada ölçüt, kişinin gerçeklikle […]

 • Depersonalizasyon derealizasyon bozukluğu nedir?

  Yazının merkezinde üç terim yer almaktadır: depersonalizasyon, derealizasyon ve depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu. İlk ikisi belirli deneyimleri tanımlayan birer semptom (belirti) iken üçüncüsü, bu semptomların da yer aldığı bir ruhsal bozukluk türüdür. Yazıda, önce semptomlara sonra da bozukluğa dair bilgileri ele almaya çalışacağım. Hepimiz, genel olarak, kendimizle ve dış dünyayla ilgili, tanıdıklık, bildiklik ve gerçeklik hissiyle -isterseniz buna aşinalık da diyebilirsiniz- yaşarız hayatı. […]

 • Kişilik örgütlenmesi nedir?

  Kişilik örgütlenmesi (personality organization), psikodinamik psikoterapide, terapistin danışanını anlamaya çalışırken yaslanabileceği temel kavramlardan biridir. Danışanın kişilik örgütlenme düzeyi (level of personality organization), terapistin vaka formülasyonunu şekillendirir. Psikotik bir kişilik organizasyonuna sahip bir danışana karşı sergilenecek terapötik tutum ile nevrotik bir danışana karşı segilenecek terapötik tutum farklı olur. Bu yazıda, kişilik örgütlenmesi kavramını anlamaya çalışırken Otto […]

 • Ruhsal aygıt nedir?

  Ruhsal aygıt (psychic apparatus) Freud’un, zihinsel yapılar ve mekanizmalar için kullandığı bir terimdir.1 Terim, konuşma dilinde zihin (mind) diye bilinir.3 Ruhsal aygıt bazıları tarafından, zihinsel aygıt olarak da kullanılır. Freud ruhsal aygıtı, önce [1899’da] bilinç, bilinçöncesi ve bilinçdışı şeklinde topografik olarak [topografik model] bölümlemiş ve tanımlamıştı. 1923’te ise ruhsal aygıtı yapısal olarak [yapısal model] bölümledi. […]

Ön görüşme ve randevu için