Psikolojik Danışman

profil

Ben Psikolojik Danışman Yusuf Bayalan. Kişisel web siteme hoş geldiniz.

Bu sitede, bir psikolojik danışman olarak bana ve sunduğum hizmetlere dair bilgilere ve psikoloji odaklı içeriklere ulaşabileceksiniz.

Ön görüşme ve randevu için 0505 495 4727 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz.

Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde tamamladım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gördüm; proje aşamasında -şimdilik- bıraktım.

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi eğitimi aldım; 2 yıl şema terapi süpervizyonu aldım. Dinamik Psikoterapi eğitimi almaya devam ediyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı, Aile Danışmanlığı sertifikası sahibiyim.

Psikolojik danışman olarak 2003 yılından beri hizmet sunuyorum. Çalışma alanlarımı çok genel olarak şunlar oluşturuyor: Yetişkin Psikolojik Danışmanlığı ve İlişki Danışmanlığı  (Flört, Nişanlılık ve Evlilik İlişkileri)

Psikolojik danışmanlık uygulamalarımda öncelikli olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi tekniklerini kullanıyorum.

Danışanlarımla yüz yüze ve online görüşüyorum. Yüz yüze görüşmelerimi Bahçelievler ve Beylikdüzü‘ndeki ofislerde, online görüşmeleri ise Skype üzerinden gerçekleştiriyorum.

Not: Mesleki Yeterlilik Kurumu‘nun Psikolojik Danışman (Seviye 6) tanımı çerçevesinde hizmet sunuyorum.

Çalışma Alanlarım

 • Psikolojik Danışmanlık: Bireysel Psikolojik Danışmanlık, bireysel sorunlarımızın üstesinden gelmek veya bazı alanlarda kendimizi geliştirmek için gerçekleştirilen psikolojik yardım sürecidir. Bakınız: Psikolojik Danışmanlık
 • İlişki Danışmanlığı: İlişkilerimizi -her türlü ilişkiyi buna dahil edebiliriz- daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık sürecidir. Görüşmeye, ilişkinin tarafları birlikte dahil olur. Bakınız: İlişki Danışmanlığı
 • Evlilik Danışmanlığı: Evlilik ilişkisini daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen danışmanlık sürecidir. Taraflar evli ise, süreç evlilik danışmanlığı adını alır. Diğer durumlarda ilişki danışmanlığı söz konusu olabilir. Bakınız: Evlilik Danışmanlığı
 • Aile Danışmanlığı: Aile ilişkilerini daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık sürecidir. Aile danışmanlığı -özel durumlar hariç- anne, baba ve çocuk(lar)la gerçekleştirilir. Bakınız: Aile Danışmanlığı

Terapi Modelleri

 • Şema Terapi: Şema terapi, değiştirilmesi zor, kökenleri çocukluk döneminde bulunan psikolojik rahatsızlıklar –borderline kişilik bozukluğu gibi- için tasarlanmış, bilişsel, davranışçı, kişiler-arası ve yaşantısal teknikleri birleştiren, bütünleştirici bir teori ve terapi yaklaşımıdır. Bakınız: Şema Terapi Nedir?

Psikolojik Danışma Araçları

Benim psikolojik danışmanlık anlayışımın temelinde temel ihtiyaçlar kavramı yer alıyor. Nihai hedefin, danışanların temel ihtiyaçlarını sağlıklı yollardan giderebilmelerine yardımcı olmak olduğuna inanıyorum. Aşağıdaki maddeler, ihtiyaçlarımızla ilgili sorunları görmemize ve çözümleri üretmemize yardımcı olan alanları gösteriyor.

 • Düşünceler: Duygu, işlerin bizim için nasıl gittiğini gösteren en önemli rehberlerden biridir. Bu yüzden, danışmanlıkta duygular merkezi bir rol oynar. Danışmadaki amaçlardan biri sahici/ otantik hissedebilme becerisi edinmektir. Sık sorulan soru: Ne düşünüyor olabilirsin?
 • Duygular: Düşünce, duygu ve davranışlarımızı şekillendiren, çok önemli zihinsel bir işlevdir. Psikolojik sorunlar, düşünme biçimimizle ilişkilidir. Danışmadaki amaçlardan biri, gerçekçi düşünebilme -sadece olumlu değil- becerisidir. Sık sorulan soru: Ne hissediyor olabilirsin?
 • Davranışlar: Davranış, psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yarayan temel mekanizmalardandır. Bu açıdan, “ne yaptığımız” çok önemli bir meseledir. Danışmadaki amaçlardan biri işlevsel davranış kalıpları geliştirme becerisidir. Sık sorulan soru: Ne yapıyorsun?
 • Beden: Beden, aynen duygular gibi, işlerin bizim açımızdan nasıl gittiğini gösteren, bize rehberlik eden, bir şeyleri işaret eden bir alandır. Danışmadaki amaçlardan biri, homeostatik/ dengede bir bedensel deneyim elde edebilme becerisidir. Sık sorulan soru: Bedeninde neler oluyor?

Sık Sorulanlar

Psikolojik Danışman Nedir / Kimdir?

Psikolojik Danışman, psikolojik danışma hizmeti sunmaya yetkin uzmanın kullandığı bir unvandır. Psikolojik Danışmanın kim olduğu ve hangi hizmetleri sunacağı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da tanımlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu şu tanımı veriyor: Psikolojik Danışman, çocukluktan yaşlılığa değin farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal gelişim alanlarında ve uyum konularında yardımcı olmak amacıyla bireyle veya grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan nitelikli kişidir.

Psikolojik Danışmanlık mesleğinin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri de şöyle belirtilmiştir: ISCO 08: 2635 (Sosyal hizmet ve danışmanlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları)
Psikolojik Danışman Ulusal Meslek Standardına şu linkten ulaşabilirsiniz.

(Ayrıntılar için şu linke tıklayabilirsiniz.)

Psikolojik Danışman, Türkiye’de, üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümlerinlerinden mezun olanların kullanabileceği bir unvan ve psikolojik danışmanlık mesleğini icra eden kişi olarak düşünülebilir.

Psikolojik Danışman Nasıl Olunur?

Türkiye’de Psikolojik Danışman unvanına sahip olmak için üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Türkiye’deki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarının listesi için şu linke tıklayabilirsiniz.

Psikolojik Danışman Ne İş Yapar?

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belirlediği görevler (iş alanları) için şu linke bakabilirsiniz.

Bu yazı bağlamında iki görevi -ve alt görevleri- paylaşabiliriz:

A- Bireyle psikolojik danışma yapmak:

 1. Psikolojik danışma sürecinin başında, ihtiyacı/sorunu anlamaya yönelik bireyle ön görüşme yaparak psikolojik danışma sürecini başlatıp başlatmayacağına karar verir.
 2. Danışanla psikolojik danışma süreci kuralları, karşılıklı yükümlülükleri içeren bilgilendirilmiş onam/onay formunu danışana/velisine/sorumlu kişiye imzalatır.
 3. Danışanın ihtiyacına/sorununa uygun psikolojik danışma yaklaşımına göre kavramsallaştırma yapıp, süreci planlayarak yapılandırır.
 4. Psikolojik danışma oturumlarını, danışanın davranışsal amaçları doğrultusunda terapötik becerileri kullanarak yürütür.
 5. Danışanın ihtiyacına/sorununa uygun müdahale yöntem ve tekniklerini uygular.
 6. Psikolojik danışma süreci sonunda danışanın davranışsal amaçlarına ulaşma düzeyini danışanla birlikte değerlendirir.
 7. Psikolojik danışma sürecini uygun şekilde sonlandırır.

B- Grupla psikolojik danışma yapmak:

 1. Grupla psikolojik danışma süreci başında, potansiyel grup üyeleri ile ön görüşmeler yapar.
 2. Grubun amacını belirleyerek grup planını oluşturur.
 3. Ön görüşmelere göre grubu oluşturarak grupla psikolojik danışma süreci kuralları, karşılıklı yükümlülükleri içeren bilgilendirilmiş onam/onay formunu grup üyelerine/velilerine/sorumlu kişilere imzalatır.
 4. Grupla psikolojik danışma oturumlarını, terapötik beceriler ile liderlik becerilerini kullanarak yürütür.
 5. Grupla psikolojik danışma sürecini, grup evreleri çerçevesine uygun alıştırmalar ve teknikler uygulayarak yürütür.
 6. Psikolojik danışma süreci sonunda grubun amaçlarına ulaşma düzeyini, grup üyeleriyle birlikte değerlendirir.
 7. Grupla psikolojik danışma sürecini uygun şekilde sonlandırır.

Psikolojik Danışman Nerelerde Çalışır?

Psikolojik Danışmanlar, okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde, aile danışmanı olarak -aile danışmanlığı sertifikası alarak- aile danışma merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde, belediyelerin psikolojik danışma merkezlerinde, askeriyede vb. çalışabilirler.

Psikolog musunuz?

Ben Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. Psikolog ise, Psikoloji Bölümü mezunu olanların kullandığı unvandır. Dolayısıyla ben Psikolog değil Psikolojik Danışmanım. Bununla birlikte, psikolojik danışmanlık uygulamaları açısından, bir psikolog ile aynı hizmeti sunuyorum.

İlaç Reçete Ediyor musunuz?

Psikolojik Danışman hekim (tıp doktoru) değildir. Dolayısıyla ilaç reçete edemez ve tavsiye edemez. Bununla birlikte bir psikolojik danışman, doktora eğitimini tamamlayıp akademik anlamda doktor unvanını kullanabilir.

Psikolojik Danışmanlar, ilaç reçete etme yetkisine sahip değiller, dolayısıyla ben de ilaç reçete etmiyorum. Türkiye’de ilaçlar hekimler (tıp doktorları) tarafından reçete edilir. Psikiyatrik ilaçlar ise öncelikli olarak psikiyatristler tarafından reçete edilir. Hekim dışında hiç kimsenin ilaçla ilgili yönlendirmelerini dikkate almamanızı tavsiye ederim.

Seansların Süresi ve Sıklığı Nedir?

Her seans 50 dk. sürüyor. Düzenli bir danışmanlık için haftada bir görüşüyorum danışanlarımla.

Yasal Uyarı

Bu web sitesindeki bilgiler hiçbir şekilde tanı, teşhis ve tedavi amaçlı değil, sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Tıbbi müdahale için (ilaç tedavisi vb.) bir tıp doktoruyla (hekimle) görüşebilirsiniz.

Ben, yukarıda da belirttiğim haliyle, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Psikolojik Danışman (Seviye 6) tanımı çerçevesinde Psikolojik Danışma hizmeti sunuyorum.