• Psikolojik danışman, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olanların kullanabileceği bir unvan ve psikolojik danışma hizmetini sunma yetkisine sahip meslek erbabıdır. Psikolojik danışma literatürüne baktığınızda, “psikolojik danışma” kavramın farklı şekillerde tanımlandığını görürsünüz. Söz konusu farklılık, bir yanıyla da, alanın…

  • Bu yazıyı yazabilmeyi -psikoterapi ile ilgilenebilmeyi yani- pek çok kişiye borçluyum. Bunlardan bazılarının öğrencisi oldum bazılarının da arkadaşı. Önce kendisinden Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimi aldığım Perin YOLAÇ’a şükranlarımı sunuyorum. Sonra Şema Terapi eğitimi ve süpervizyonu için H. Alp KARAOSMANOĞLU‘na minnettarım. Bu…

  • Bu yazıda, psikoterapi ile ilaç tedavisinin (farmakoterapi) birlikte kullanılıp kullanılmayacağı konusuna kısaca değineceğim. Ayrıntılara geçmeden sorunun cevabını paylaşayım: Psikoterapide ilaç kullanılmaz ama psikoterapi ile birlikte ilaç kullanılabilir. Psikoterapinin tanımlarında, psikoterapinin ne ile/nasıl yapılacağına vurgu yapılır. Psikoterapi tanımlarındaki bazı ifadeler şunlardır:…

  • Bu yazıda İngilizcesi condensation olan yoğunlaştırma teriminden bahsetmeye çalışacağım. Yoğunlaştırmayı üç bağlamda düşünebiliriz: İngilizce bir kelime olan condensation Türkçede daha çok yoğunlaşma olarak kullanılsa da ben yoğunlaştırmayı tercih ediyorum çünkü ben onu aktif zihnin bir eylemi olarak düşünüyorum. Yani, zihnimiz…

  • Simge, simge oluşumu ve simgeleştirme psikanalizde merkezi ve anlaşılması görece zor kavramlardır. Ben burada bu kavramlara, temel okumalar için “Giriş” seviyesinde göz atacağım. Simge oluşum sürecine hiç girmeyeceğim. Simgeleştirme (symbolization) kavramını anlamak için kelimenin kökü olan simge (symbol) üzerinde kısaca…

  • “Psikolojik zihinlilik (psychological mindedness)” kavramı, ilk olarak 1973 yılında, psikoanalitik terapilere uygun hastaları saptayabilme ilgisinden doğdu. Uzun yıllar boyunca, bireylerin, dinamik psikoterapiden fayda sağlayabilmeleri için belirli düzeyde psikolojik zihinlilik yetisine sahip olmaları gerektiği söylendi. Zamanla, başka terapiler için de aynı…

  • A kümesi kişilik bozuklukları şunlardır: paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu1 DSM-5 (Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı, 5. versiyon), 10 kişilik bozukluğu tanımlar ve bunları, A, B ve C kümesi kişilik bozuklukları şeklinde üç…

  • Unutamadığım anılarımdan birinde, bir tanıdığım kendini karşısındakine eğitimci-yazar diye tanıtıyor. Ben şaşakalıyorum ve kendime şunu soruyorum: Bu adam kendine eğitimci-yazar deme cesaretini nereden buluyor? Hafızam beni yanıltmıyorsa, ki bunu çok sık yapar, tanıdığım kişi üniversite mezunu -bile- değildi. Hafızdı ve…