“Psikoterapi ruhun ilacıdır.”

Bloğumda özellikle psikodinamik psikoterapi odaklı içerikler paylaşıyorum.

Psikodinamik Psikoterapi

Bireysel ve ilişkisel sorunlarınız için psikodinamik psikoterapi görmek istiyorsanız size yardımcı olabilirim.

Süpervizyon

Bir psikoterapi uygulayıcısı iseniz ve psikodinamik psikoterapi odaklı bir süpervizyona ihtiyacınız varsa size yardımcı olabilirim.


 • Şizoid kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır?

  Şizoid kişilik bozukluğu (schizoid personality disorder) utangaçlık, sosyal yaşama ilgisizlik, sık sık hayal kurma, yakın ilişkilerden veya rekabetten kaçınma, duygusal soğukluk, eleştiriye, övgüye ve başkalarının duygularına kayıtsızlık gibi davranışlar sergileyen, ancak şizotip kişilik bozukluğunda gözlenen konuşma, davranış veya düşünce tuhaflıkları bulunmayan bir kişilik bozukluğudur. Bu tür kişiler rahatsız edici yaşantılara genellikle görünürde yaşamdan uzaklaşmayla tepki […]

 • A kümesi kişilik bozuklukları nelerdir?

  A kümesi kişilik bozuklukları şunlardır: paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu1 DSM-5 (Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı, 5. versiyon), 10 kişilik bozukluğu tanımlar ve bunları, A, B ve C kümesi kişilik bozuklukları şeklinde üç kategoriye ayırır. A kümesi kişilik bozukluğu A kümesi, “tuhaf ve eksantrik küme” olarak da tanımlanır. […]

 • Histriyonik kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

  Histriyonik kişilik bozukluğu (histrionic personality disorder), aşırı duygusallık, dikkat çekme ihtiyacı, kolay heyecanlanabilirlik, aşırı hareketlilik, abartılı bir güvence veya onay arayışı, çocuksu (abartılı) davranışlar veya konuşma gibi özelliklerle tanımlanan bir kişilik bozukluğudur.1 Histriyonik kişilik bozukluğunun belirtileri, DSM-5’te (Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Beşinci Baskı) aşağıdaki şekilde ele alınmaktadır. Histriyonik kişilik […]

 • Narsisistik kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

  Narsisistik kişilik bozukluğu (narcissistic personality disorder), görkemli bir eşsizlik, önemlilik, yeteneklilik vb. duygusu, zihnin sınırsız başarı kazanma fantazileriyle meşgul olması, başkalarından sürekli ilgi ve hayranlık görme ihtiyacı, başkalarının eleştiri ve değerlendirmelerine karşı aşırı duyarlılık ama başkalarını kullanma, aşırı idealleştirmeyle aşırı küçümseme arasında gidip gelme gibi özelliklerle tanımlanan bir kişilik bozukluğudur.1 Aşağıdakilerden en az beşi ile […]

 • Borderline kişilik bozukluğu nedir; belirtileri nelerdir?

  Borderline veya diğer adıyla sınır(daki) kişilik bozukluğu (borderline personality diserder) , özellikle nevroz ile psikoz arasındaki sınır çizgisinde bulunan, yani, özellikleri herhangi bir sınıflandırmaya sokulamayan ya da mekanizmaları psikotik olup da davranışları psikotik değerlendirmesini gerektirmeyen kişilik yapısı, demektir. Borderline kişi, sürekli olarak, normal, uyumlu işleyişle gerçek ruhsal bozukluklar arasındaki “sınır çizgisinde” yaşar. Borderline (sınırda) kişilik […]

 • Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

  Obsesif kompulsif kişilik [saplantılı-zorlanımlı kişilik], aşırı düzenlilik, kusursuzculuk, katılık, uzlaşmazlık, aşırı özdenetim ve sorumluluk duygusu gibi özelliklerle tanımlanan inatçı bir kişilik yapısıdır. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (okkb) -veya anankastik kişilik bozukluğu– genç erişkinlik döneminde başlayan ve birbirinden farklı koşullar altında ortaya çıkan sürekli bir örüntüdür; esneklik, açıklık ve verimlilik pahasına düzenlilikle, mükemmeliyetçilikle, zihinsel ve kişilerarası […]

 • Kişilik bozukluğu nedir? Kişilik bozuklukları nelerdir?

  Kişilik bozukluğu (personality disorder), derinlere kök salmış, kişinin genel yaşamsal (mesleki-sosyal) işleyişinde bozulma veya ruhsal yapısında bunaltı yaratacak kadar ağır olan uyumsuz, katı bir ilişki kurma, algılama, davranma ve düşünme yapısıyla tanımlanan ve genel kişilik gelişimindeki bozukluklara bağlanan çeşitli davranış bozukluklarının ortak adıdır. Nevroz, psikoz, kaygı bozukluğu, duygusal rahatsızlıklar gibi rahatsızlıklardan ayrı değerlendirilen kişilik bozuklukları, […]

 • Düşlem (bilinçdışı fantezi) nedir?

  Bu yazıda, ruhsal dünyamızı anlamak için çok önemli kavramlardan biri olan fanteziyi/düşlemi (phantasy) ele almaya çalışacağım. Bu blogdaki diğer diğer pek çok yazı gibi bu da tamamlanmış değil “yazılmakta olan” bir yazı olarak değerlendirilmelidir. Literatürde fantasy (fantezi) ile phantasy‘nin (düşlem) iki ayrı -ama ilintili- kavram olarak ele alındığını belirtmek isterim. Önce sözlüklere bir göz atalım: […]

 • Gerçeklik testi (gerçeği değerlendirme yetisi) nedir?

  Gerçeklik testi/ gerçeği değerlendirme yetisi (reality testing) psikiyatrik muayenede ve psikoterapi değerlendirmesinde dikkat edilen kavramlardan biridir. Kavram, psikiyatrik muayenede, düşünce muayenesi kategorisinde ele alınır. Bu içerikte, kavrama dair, literatürden bazı alıntıları paylaşıyorum. Giriş Gerçeklik ile olan ilişkimiz, onu nasıl gördüğümüz, değerlendirdiğimiz psikiyatri ve psikoterapi uygulamaları açısından son derece önemli bir meseledir. Gerçeklik testi (gerçeği değerlendirme […]

Ön görüşme ve randevu için