Kişilik Örgütlenmesi Nedir?

Bu yazıda, Psikodinamik Tanı Kılavuzu‘nu referans alarak kişilik örgütlenmesi (personality organization) kavramına değinmek istiyorum. Kavramla ilgili ayrıntılı okumalar için Otto F. Kernberg ve Nancy McWillimas literatürüne bakılabilir. Kişilik örgütlenmesi, psikodinamik psikoterapide, terapistin danışanını anlamaya çalışırken yaslanabileceği temel kavramlardan biridir. Danışanın kişilik örgütlenme düzeyi (level of personality organization), terapistin vaka formülasyonunu şekillendirir. Psikotik bir kişilik organizasyonuna … Tamamını oku

Gerçeklik Testi (Gerçeği Değerlendirme Yetisi) Nedir?

Gerçeklik testi/ gerçeği değerlendirme yetisi (reality testing) psikiyatrik muayenede ve psikoterapi değerlendirmesinde dikkat edilen kavramlardan biridir. Kavram, psikiyatrik muayenede, düşünce muayenesi kategorisinde ele alınır. Bu içerikte, kavrama dair, literatürden bazı alıntıları paylaşıyorum. Giriş Gerçeklik ile olan ilişkimiz, onu nasıl gördüğümüz, değerlendirdiğimiz psikiyatri ve psikoterapi uygulamaları açısından son derece önemli bir meseledir. Gerçeklik testi (gerçeği değerlendirme … Tamamını oku

Simgeleştirme Nedir?

Simge, simge oluşumu ve simgeleştirme psikanalizde merkezi ve anlaşılması görece zor kavramlardır. Ben burada bu kavramlara, temel okumalar için “Giriş” seviyesinde göz atacağım. Simge oluşum sürecine hiç girmeyeceğim. Simgeleştirme (symbolization) kavramını anlamak için kelimenin kökü olan simge (symbol) üzerinde kısaca duralım isterseniz. Nihayetinde simgeleştirme, bir şeyi simge haline getirme, simge olarak kullanma, demek değil midir? … Tamamını oku

Yoğunlaştırma Nedir?

Bu yazıda İngilizcesi condensation olan yoğunlaştırma teriminden bahsetmeye çalışacağım. Yoğunlaştırmayı üç bağlamda düşünebiliriz: İngilizce bir kelime olan condensation Türkçede daha çok yoğunlaşma olarak kullanılsa da ben yoğunlaştırmayı tercih ediyorum çünkü ben onu aktif zihnin bir eylemi olarak düşünüyorum. Yani, zihnimiz bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yoğunlaştırıyor, diye düşünüyorum. Terimi özellikle, rüyadaki sansür mekanizmasının kullandığı yöntemlerden … Tamamını oku

Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu Nedir?

Yazının merkezinde üç terim yer almaktadır: depersonalizasyon, derealizasyon ve depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu. İlk ikisi belirli deneyimleri tanımlayan birer semptom (belirti) iken üçüncüsü, bu semptomların da yer aldığı bir ruhsal bozukluk türüdür. Yazıda, önce semptomlara sonra da bozukluğa dair bilgileri ele almaya çalışacağım. Hepimiz, genel olarak, kendimizle ve dış dünyayla ilgili, tanıdıklık, bildiklik ve gerçeklik hissiyle -isterseniz buna aşinalık da diyebilirsiniz- yaşarız hayatı. … Tamamını oku

Borderline Kişilik Bozukluğu Vaka Örneği

Bu içerikte yer alan borderline kişilik bozukluğu vaka örnekleri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Onlardan sadece ipucu elde edilebilir. Buradaki vakalardan hareketle hiç kimse kendine ve/veya bir başkasına borderline kişilik bozukluğu tanısı koyamaz/koymamalıdır. Vaka örneği 1 21 yaşındaki Elizabeth, evdeki bazı sorunlarla ilgili profesyonel yardım almak amacıyla üniversitenin danışmanlık merkezine başvurmuştu. Annesi Georgia’nın psikolojik sorunları çok eskiye … Tamamını oku