Çarşamba , Haziran 20 2018
Ana Sayfa / Anormal Psikoloji / Sosyal Fobi Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Sosyal Fobi Nedir? Tedavisi Nasıldır?

İnsan mutlu olabilmek, doyum verici bir hayat yaşayabilmek için, kendisiyle, diğer insanlarla ve dünyayla iyi ilişkiler geliştirmelidir. Diğer insanlarla uygun şekilde iletişime girmek, kendini ifade etmek, karşıdakini dinlemek vb. insanın en temel ihtiyaçlarındandır. Ancak bazı insanlar diğer insanların arasında kendilerini rahat hissedemez, iyi ifade edemez; insanların olduğu ortamlardan uzaklaşmak isterler. Sosyal fobi, söz konusu iyi insani ilişkilerin kurulmasına engel olan psikolojik bir rahatsızlıktır.

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal fobi en genel anlamda, bir ya da daha fazla sosyal durumdan rahatsız olmak ve kaçınmak olarak ifade edilebilir. Sıklıkla rahatsız olunan sosyal durumlar, topluluk önünde konuşma, yeni insanlarla tanışma, sosyal ortamlar(düğün, eğlence, parti, cenaze vb.), karşı cinsle arkadaşlık ilişkisi başlatma, topluluk içinde yemek yeme, genel tuvaletleri kullanma(özellikle erkekler için pisuar kullanma), mevki sahibi kişilerle konuşma ve başkalarının fikirlerine karşı çıkma olarak gösterilebilir.

Sosyal fobisi olan insanlar, yaptıkları davranışlarından dolayı diğer insanların kendileri hakkında olumsuz düşünceler geliştireceklerine inanırlar. Başkalarının kendilerindeki terleme, titreme, yüz kızarması gibi kaygı belirtilerini fark edeceklerinden endişe ederler.

Sosyal fobikler, sıklıkla rahatsız oldukları ortam ve durumlardan kaçınmaya / uzak durmaya çalışırlar. Bunu yapamadıklarında ise son derece kaygılı ve utanmış hissederler. Rahatsız olunan durum ve ortamlardan uzak kalma çabası zaman zaman panik ataklara yol açabilir.

Tavsiye Bağlantı: Panik Atak Belirtileri Nelerdir?

Sosyal fobi utangaçlığın ağır ve işlev bozucu bir halidir ve kişinin yaşamında sorunlar yaratabilir. Sınıfta söz alamamak, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri geliştirememek, sosyal eğlencelere katılamamak, iş ortamında potansiyelinin altında performans sergilemek, karşı cinsle ilişki geliştirememek sosyal fobinin yol açacağı sorunlardan bazılarıdır. Sosyal fobi kişide yarattığı rahatsızlık dolayısıyla depresyonu da tetikleyebilir.

APA (Amerikan Psikoloji Topluluğu), sosyal fobiyi şöyle tanımlamıştır: sosyal fobi utanmaktan, küçük düşmekten, sosyal ortamlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde korkma ve korkulan durumlardan kaçınma eğilimi ile tanımlanabilecek yaygın bir anksiyete (kaygı, bunaltı) bozukluğudur.

Yakın tarihlerda yapılan bazı göden geçirme çalışmaları sosyal fobide 3 önemli noktanın altını çizmektedir:

 • Sosyal fobi ruhsal bozukluklar içinde en yaygın olanlardan biridir
 • Utangaçlıktan daha aşırı bir durumdur ve neden olduğu sonuçlar bakımından tahmin edilenden daha ciddi bir bozukluktur.
 • Sosyal fobi yaşayanların sadece küçük bir bölümü tedaviye başvurmaktadır.

Sosyal Fobinin Tanı Kriterleri Nelerdir?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan tanı sınıflama sistemi DSM-V’e göre sosyal fobi kriterleri şunlardır:

A. Tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde olabileceği, bir ya da birden fazla toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği bir durumdan belirgin ve sürekli bir korku duyma. Kişi küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde davranacağından korkar (ya da anksiyete belirtileri gösterir.)

B. Korkulan toplumsal durumla karşılaşma hemen her zaman anksiyete(kaygı, bunaltı) doğurur, bu da duruma bağlı ya da durumsal olarak yatkınlık gösterilen panik atağı biçimini alabilir.

C. Kişi korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir.

D. Korkulan toplumsal ya da bireysel eylemin gerçekleştirildiği durumlardan kaçınılır ya da yoğun anksiyete ya da sıkıntıyla bunlara katlanılır.

E. Kaçınma, anksiyöz beklenti ya da korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlarda sıkıntı duyma, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (ya da eğitimle ilgili) işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar ya da fobi olacağına ilişkin belirgin bir sıkıntı vardır.

F. 18 yaşının altındaki kişilerde süresi en az 6 aydır.

G. Korku ya da kaçınma, bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. Agorafobi ile Birlikte ya da Olmadan Panik Bozukluğu, Ayrılma Anksiyetesi bozukluğu, Vücut Dismorfik Bozukluğu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk ya da şizoid Kişilik Bozukluğu).

H. Genel tıbbi bir durum ya da başka bir mental bozukluk varsa bile A tan ölçütünde sözü edilen korku bununla ilişkisizdir, örn. Korku, kekemelik, parkinson hastalığındaki titreme ya da anoreksiya nervoza ya da bulimia nervozadaki yemek yeme davranışı ile ilişkili değildir.

Örnek Bir Sosyal Fobi Vakası

Sosyal fobi ya da sosyal kaygı bozukluğunun karakteristik özelliği, bir ya da birden fazla sosyal durumda (Mesela, bir gruba sunum yapma, insanlarla tanışma, bir lokantada tek başına yemek yeme, başkalarının gözü önünde imza atma vb.) kişiyi yetersiz kılan endişeler / kaygılardır.

Sosyal fobi durumunda kişi başkalarının dikkatli bakışlarına ve olumsuz değerlendirmelerine maruz kalmaktan, ve/veya utanç verici ya da küçük düşürücü bir şekilde davranmaktan korkar. Bu tür endişeler dolayısıyla da sosyal fobisi olan insanlar, belirli durumlardan kaçınmaya çalışır ya da bu tür durumlarda ciddi düzeyde kaygı yaşar.

Bazı insanlar, belirli sosyal durumlarda değil, çoğu sosyal durumda önemli derecede kaygı yaşarlar. Sosyal fobinin bu türüne genelleştirilmiş sosyal fobi denir. Genelleştirilmiş sosyal fobiye çoğunlukla kaçınmacı kişilik bozukluğu da eşlik edebilir.

Aşağıda bir sosyal fobi vakası yer almaktadır. Vakayı burada paylaşma amacım, sosyal fobiyi biraz daha tanınır kılmaktır

Sosyal Fobik Birisi: Polat Bey

Polat Bey tedaviye başvurduğunda otuzlu yaşlarının ortalarındaydı. Cerrahtı ve on üç yıllık sosyal fobi geçmişi vardı. Heyecanının fark edileceği endişesiyle sosyal ortamlara fazla girmiyordu ve uzun yıllardır kız arkadaşı olmamıştı. İnsanların onu bir budala ya da deli gibi algılayacağına inanıyordu ve çevresindekilerin özellikle çenesindeki gerginliği fark etmelerinden korkuyordu. İnsan içindeyken sürekli sakız çiğniyordu. Bu şekilde yüzünün çarpık görünmesini engelleyebileceğini düşünüyordu. İlginç bir şekilde, mesleki konularda konuşurken pek sorun yaşamıyordu. Mesela, ameliyatlardan önce ve sonra hastalarıyla konuşurken oldukça sakindi. İşini yaparken de diğer cerrah ve hemşirelerle olan ilişkisinde sorun yaşamıyordu. Sorun ameliyat odasından çıkıp ameliyata giren diğer cerrah ve hemşirelerle ya da hastanın ailesiyle ayaküstü sohbetler yapması -ve göz teması kurması- gerektiğinde ortaya çıkıyordu. Buna benzer sosyal durumlarda sıklıkla panik ataklar yaşıyordu. Panik ataklar sırasında kalp çarpıntısı, çıldırma korkuları ve zihninin kapandığı hissini yaşıyordu. Panik ataklar yalnızca sosyal durumlarda ortaya çıktığı için panik bozukluk değil sosyal fobi tanısı kondu Polat Bey’e.

Polat Bey’in sosyal fobisi ve panik atağı on üç yıl önce, büyük bir stres altında olduğu dönemde başlamıştı. Ailesi iflas etmişti. Anne babası boşanmıştı ve annesi kalp krizi geçirmişti. Büyük ihtimalle, birden çok stres yaratıcının söz konusu olduğu bu bağlamda kişisel travma yaratıcı bir olay sosyal fobinin başlangıcını tetiklemişti. Bir gün tıp fakültesinden eve döndüğünde en iyi arkadaşını nişanlısıyla aynı yatakta bulmuştu. Bir ay kadar sonra da ilk panik atağını yaşamış ve sosyal durumlardan kaçınmaya başlamıştı.

İsterseniz Polat Bey’in yaşantısından hareketle, sosyal fobi ile ilgili bazı noktalara dikkat çekelim:

 • Sosyal fobi, zeka ile ilgili bir yaşantı değildir. Yani sosyal fobi yaşayanlar geri zekalı ya da aptal değillerdir. Çünkü biliyoruz ki, cerrah olabilmek için belirli bir zeka seviyesine sahip olmak gerekir.
 • Sosyal fobi ancak kendi özgünlüğü / bağlamı içinde anlaşılabilir. Polat Bey, ameliyat ortamında diğer insanlardan etkilenmiyordu mesela.
  Sosyal fobi için stres yaratan, tetikleyici yaşantılar söz konusu olabilir.
  Her panik atak panik bozukluğu göstergesi değildir. Panik atak sadece sosyal ortamlarda ortaya çıkıyorsa panik bozukluğunu değil de sosyal fobiyi düşünmek gerekir.
 • Sosyal fobi için sakız çiğnemek gibi kişisel başa çıkma / kaçınma yolları geliştirilebilir. Ancak bu kaçınma davranışları o esnada kişiyi rahatlatsa da sorunun çözümüne katkı sağlamaz.

Sosyal Fobi Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Sosyal fobinin ortaya çıktığı durumlara dönük yapılan çalışmalarda, dört kategori belirtilmiştir:

1. En çok kaygı yaratan durumlar, bir toplantıda konuşma yapmak, dinleyicilere bir sunum yapmak gibi resmi etkileşimlerdir.

2. Partiye, toplantılara gitme, tanıdık olmayanlarla toplantılara katılma gibi resmi olmayan konuşma ve etkileşimler ikinci sırada yer almaktadır.

3. Üçüncü kategoride itiraz etme, bir malı iade etme, ısrarlı satıcıların baskısına direnç gösterme gibi girişken etkileşimlerin gerektiği durumlar yer almaktadır.

4. Dördüncü düzeyde sosyal kaygı yaratan durumlar ise başkalarının gözü önünde çalışmak, yemek yemek ya da yazmak gibi durumlardır.
Sosyal fobi genelde ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür.

Sosyal fobik insanların düşük öz güvene sahip oldukları düşünülebilir. Onlar başkalarının düşünce ve değerlendirmelerini abartma eğilimindedirler.

Türk toplumunda sosyal ortamlarda çekingen tutumlara sahip olma yaygın bir durum olarak göze çarpabilir. Her çekingen tutum sosyal fobiyi işaret etmez. Sosyal fobinin tanı olarak ifade edilebilmesi için yukarıda sayılan tanı kriterlerinin karşılanması gerekir.

Kimler Sosyal Fobik Olur?

Sosyal fobi herkesin deneyimleyebileceği bir yaşantı olabilir. Her sekiz kişiden biri hayatının belirli bir döneminde sosyal fobi yaşayabilir. Sosyal fobi kadınlarda erkeklerden iki kat fazla görülür. Ancak erkekler kadınlara oranla sosyal fobi için daha fazla yardım talebinde bulunurlar. Bunun sebebi, sosyal fobideki utangaçlık ve çekingenliğin toplum tarafından kadınlar açısından sorun olarak görülmemesi olabilir.

Sosyal fobi çok erken yaşlarda başlayabileceği gibi sıklıkla grup etkileşiminin ve sosyalliğin çok önemli olduğu ergenlik döneminde başlar. Şayet yardım alınmazsa bu sorun ömür boyu devam edebilir.

Sosyal Fobi Nedenleri Nelerdir?

Sosyal fobinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak farklı etkenlerin bu duruma yol açtığı söylenebilir. Bu etkenler:

 • Genetik Nedenler: Sosyal fobisi olanların sıklıkla utangaç, çekingen ya da sosyal fobik akrabaları vardır.
 • Geçmiş yaşantılar: Sosyal fobiklerin pek çoğu geçmişte utanç duyduğu, aşağılanmış hissettiği, mahcup duruma düştüğü yaşantılardan bahsederler. Bu yaşantılar onlarda aynı şeylerin tekrarlanma korkusunu ortaya çıkartır. Aynı durumlara maruz kalmamak için sosyal ortamlardan uzak durmaya başlayabilirler. Bu kaçınma zamanla korkuyu artırır ve sosyal fobik kısır döngüyü(sosyal ortamda utanma ? kaçınma ? sosyal ortamdan korkma) oluşturur.
 • Olumsuz düşünme: Sosyal fobisi olan kişiler sosyal ortamlarla ilgili sıklıkla olumsuz düşünce geliştirirler. “Söyleyecek bir şey bulamayacağım.”, “Aptal gibi görüneceğim.”, “Kızlar / erkekler beni beğenmeyecek.”, “Herkes kaygılı olduğumu anlayacak.”, “Kendime güvensiz olduğum için kimse benimle ilgilenmeyecek.”, “Yemek yerken üstüme başıma dökeceğim.” bu düşüncelerden sadece bazılarıdır.
  Sosyal fobikler aynı zamanda ulaşılması zor ve yüksek standartlar geliştirirler. “Hiçbir zaman kaygı duymamalıyım.”, “Sevilmek ve beğenilmek için çok zeki ve güzel / yakışıklı olmak zorundasın.”, “Herkes yaptıklarımı onaylamalı.” bu standartlara örnek verilebilir.

Bu kişilerin aynı zamanda kendileri ile ilgili sıkıcı, sevimsiz, beğenilmez, beceriksiz, tuhaf, diğer kişilerden farklı gibi olumsuz temel inançları vardır.

 • Sosyal beceri eksikliği: Bazı insanlar, sosyal ilişkiler için gerekli becerileri hiçbir zaman öğrenememiş olabilirler. Bu da sosyal ortamlarda sorun yaşamalarına neden olabilir. Bazılarının ise yaşadığı kaygı, sosyal becerilerini kullanmalarına engel olabilir.

Sosyal Fobi Tedavisi

Sosyal fobide bilişsel davranışçı terapi nasıl etkili olur?

Bilişsel davranışçı terapi korkularınıza neden olan düşüncelerinizi değiştirmenize yardımcı olur. Psikolojik danışmanınız / psikoterapistiniz size gerçekçi olmayan olumsuz düşüncelerinizi fark etmeyi ve gerçekçi / olumlu düşünce geliştirmeyi öğretir. Terapide, çekindiğiniz durumlarla kademeli olarak yüzlemeniz sağlanır. Sosyal fobinizin devamına yol açan kaçınmaları yok etmek için size yardımcı olunur. Şayet sosyal beceri eksikliği yaşıyorsanız, sosyal beceri geliştirmenize yardımcı olunur. Kaygılı durumla başa çıkmanız için gevşeme yöntemlerini öğrenmenize yardımcı olunur. Bütün bunlar, sosyal fobinizin azalmasına ve kendinize güven duymanıza yol açar.

Psikoterapi ya da psikolojik danışma ne kadar sürer?

Hafif ve orta ağırlıkta sosyal fobi için 20 seans gerekebilir. Ancak topluluk önünde konuşma korkusu gibi özgül bir durum için daha kısa süreli terapi yeterli olabilir. Daha ağır belirtiler için daha fazla seans gerekebilir. Terapi süresini, sahip olduğunuz sorunun düzeyi ve terapiye aktif katılımınız gibi faktörler etkilemektedir.

Sosyal fobide ilaçlar yardımcı olabilir mi?

Bazı ilaçların sosyal fobide etkili olduğu söylenebilir. İlaç için bir psikiyatristin değerlendirmesi gerekir. Sosyal fobinin ilaçla tedavisinde önemli bir sorun, ilacın kesilmesinden sonra belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Bu yüzden ilaç kullansanız bile psikoterapi / psikolojik danışma desteği almanız daha faydalı olacaktır.

Sosyal fobi tedavisinde danışan olarak sizden ne beklenmektedir?

Terapinin başında kendinizi kaygılı hissetmeniz normaldir. Terapi sürecinden fayda görüp görmeyeceğinizi merak edebilirsiniz. Ancak unutmayın ki günümüzde psikoterapi sosyal fobinin çözümünde etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yapmanız gereken, terapi sürecine aktif olarak katılmanız, cesaretli davranmanız, süreçle ilgili her türlü soru ve endişenizi terapistinizle paylaşmanızdır. Unutmayın ki psikoterapi / psikolojik danışma size uygulanan bir yöntem değil, sizin ve terapistinizin iş birliğiyle gerçekleştirilen bir süreçtir.

Şayet siz de sosyal fobi ile ilgili düşüncelerinizi ve yaşantılarınızı benimle paylaşırsanız memnun olurum. Muhabbetle.

Not: Sosyal fobi tedavisi için, bilişsel davranışçı terapi desteği almak istiyorsanız 0 505 495 47 27‘den bana ulaşabilirsiniz.

Bu da Var!

Derealizasyon Nedir?

Anksiyetenin ağır olduğu durumlarda, kişi deliriyormuş hissine kapılabilir. Kişi, yaşantısında bir şeylerin gerçeklikten uzak olduğu, …

254 yorum

 1. Çok güzel bir makaleydi okumaktan sıkılmadım.. Umarım bende bu fobimi bir gün yenebilirim..

 2. Merhaba yardımcı olursanız çok sevinirim 🙂 17 yaşındayım doktora gittim sosyal fobi var dedi lise 3 e gidiyorum ygs ye hazırlanıyorum doktorum bana paxera verdi ama çok yan etkisi var ders falan calışamıyorum bu hastalığı kendim yenebilir miyim?

  • Merhaba. İlaçların yan etkisini doktorunla görüş mutlaka. Yeni bir düzenleme yapabilir. Uygun adımları atarsan kendi kendine de yenme ihtimalin var tabi ki. Bunun için özgüven odaklı ve sosyal fobi odaklı kitaplar okumanı öneririm. Muhabbetle.

   • Çok teşekkür ederim anlayışınız ve ilginiz için 🙂 Bir şey sorucam ellerimde çok titreme var bir şey tutamıyorum taşıyamıyorum. bu hastalıkla ilgili mi ?

  • Melisa kızımız bende 5yıl önce bu sosyal fobiyle tanıştım ilaçlar kullandım fakat ilaç belli bir yere kadar sana en net tavsiyem büyük kararlarlar alırken(araba,ev, almak gibi vs) net olacaksın ve sabah akşam nefes egzersizi diyafram inreenette var bu egzersiz başlayabilirsiniz,ayrıca bol bol sunum yapın aynanın karşında göreceksiniz ki düzelecek geçmiş olsun

 3. İsmini vermek istemeyen

  Hoçam benim yüzüm çok çobuk kızarıyodu. Neyse bi araştırayım dedim fark ettimki bende sosyal fobi varmış.. ama yani ben okadar kötü degilim ama makalede yazılan belirtilerde çoğu var.. ilaç kullanmak istemiyorum bunu kafada bitirmek mümkünmü.. diyer yorumda kitap tan bahsetmişsiniz. Kıtap isim verebilirmisiniz..

  • Merhaba. Googlea “sosyal fobi kitap” yazdığınızda karşınıza çıkan tüm kitapları okuyabilirsiniz.

 4. Merhaba
  30 yasinda sekiz yıllık öğretmenim. Bayanim. Yasadigim utanc verici yaşantılarım sonucunda son birkaç aydır zaten çok önceden beri var olduğunu dusundugum sosyal fobimin çok arttığını gordum. Aslinda doktora ya da psikologa falan gitmedim fakat belirtiler bana o kadar uyuyordu ki kendi teşhisini kendim koydum yani. 14 aylık bir kızım var ve emziriyorum. Ben bu durumdan kurtulmak istiyorum.Bir topluluk içine katildigım cogu günün sonunda gelip evde ağlıyorum. Hayattan zevk alamaz oldum. İşin garip tarafı artık kimin bana ne diyeceğini, benim hiçbirşey diyemiyecegimi, ve nasıl utanacagimi da biliyorum artık. Kısır döngüye girdim yani. Olmayacaksa da öyle bir şey kafamda kurguladığım için oluyor galiba. İlaçsız tedavinin olduğunu da biliyorum ama bir psikologa gitmeye cesaretim yok. Gitsem de bundan kimsenin haberi olmayacak heralde. Acil desteğe ihtiyacım var biliyorum ama ne yapacağını bilmiyorum.

 5. Bir yardım, bir görüş talep etmiştim sadece.

  • Merhaba. Bu kadar kolay incinirseniz hayat sizin için çok zor geçer. Evet siz sadece bir görüş talep etmiştiniz. Ancak sadece “siz” değilsiniz ve benim tüm hayatım bu sitedeki sorulara cevap vermekten ibaret değil. Eşim, çocuklarım, işim vb. var ve kayınvalidem hasta olabiliyor mesela. Muhabbetle.

   • Sitedeki sonradan gelen mesajlara cevap verdiğinizi görünce öyle demiştim sadece. Benim de cocuklarim, isim var, anlarim tabi. Hayatın benim için zor olduğunu biliyorum. Yardıma ihtiyacı olmak, çıkmaza girmek ne demek siz çok iyi anlarsınız.
    Neyse böyle muhabbetlerin çok gereği yok. Kayınvalidenize acil sifalar. Muhabbetle.

   • Merhaba,
    Melek hanımın incindiğini farketmiş olmanıza rağmen, azarlar şekilde mukabeleniz “psikolog” ve “terapist” ünvanı için beklenmedik bir yaklaşım. Şaşırdığımı ve yadırgadığımı ifade etmek isterim. Mesleğinizde başarılar diliyorum.

   • Sizin eğitiminiz var mı cidden pek emin olamadım da lise mezunu birisine ait gibi cümleleriniz

    • Yusuf BAYALAN

     siz benim diplomamı sorgulama hakkını kendinizde nasıl görüyorsunuz? müfettiş misiniz? yoksa beni, sizin beklentilerinizi karşılamakla mükellef biri olarak mı görüyorsunuz? beğenmediğiniz bir sitede durmak ve yorum yapmak zorunda değilsiniz?

   • Çok sert cevap vermişsiniz doktor bey. sosyal fobisi olan birisine bir uzman olmanıza rağmen böyle konuşursanız bu kişi başka bir uzmana gitme cesaretini nasıl bulacak? Özür dilerim müdahil olmak istemezdim ama, dışarıdan birisi olarak ben bile gerildim, değil ki melek hanım gerilmesin

    • Doktorun canını sıkmayın. Sosyal insanı bile sosyofobik yapacak niteliğe sahip.Yazıyı okudum çok beğendim ama cevaplara bak inci sözlük ergenleri gibi.

 6. Meraba hocam aynı sıkıntı bndede var. Bnde psikiyatriye gittim. Bana prozac verdi başlarda biraz iyidi sonradan bişe yaramadını gördüm bıraktım. Napcamı bilmiyorum. Sizin seansların fiyati ne kadar acaba sizi düşünebilirim fakat maddi durumumda pek olanaklı deil. Lütfen yardım edin buarada yaşım 18 liseye başlarken farkkettim 1 2 senedir baya arttı sf.

  • Merhaba. Seans ücretleri için 0505 495 4727 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.

 7. Doktor bey benim arkadaşım bayan 19 yaşında daha önce doktora gitmedi ama tahminimizce sosyal fobi var.Daha önce psikiyatriye gitmeyi düşündü ama bir tanıdığı ona sf.olan kişiler sürekli gözlem altında tutulur demiş, o da gitmekten vazgeçti. Gözlem altında tutulma gibi bir şey var mı?teşekkürler

  • Merhaba. Sosyal fobi için destek alan kişiler neden gözlem altında tutulsunlar ki? Ben öyle bir şey bilmiyorum.

   • Peki bir sorum daha olacak arkadaşım üniversiteye başlayacak ama gitmek istemiyor. Sosyal fobi olan kşilerde kısa bir sürede tamamen bu rahatsızlığın geçtiği oldu mu?

 8. Merhaba. Bu sene yatılı bir okulda okumaya başladım lisedeyim. Eskiden annem babam yanimda olduğu için arkadaş sorunumu pek dert etmiyordum. Hiç arkadaşım yoktu ama okul sonunda ailemle vakit geçirebiliyordim. Ama yatılı bir okulda okuyunca anne babami göremiyorum. Bu yüzden sosyal fobimi yenmek için elimden geleni yaptim hatta çok fazla olmasada arkadaş da edindim. Eskiden insanlara merhaba demeye bile çekiniyordum. Şimdi rahatça konuşabiliyorum ama hala bazı konularda sosyal fobi yaşıyorum. Gittiğim okul ağır bir okul. Hocalar çok sert. Sürekli sınıf önünde sunum fln yaptiriyorlar. Beni de arada kaldırıyorlar. İlk kaldırdıklarında tahtada donup kalmıştım. Hocaya bahaneler uyduruyorum. Yok slayt kısa olmuş başka bi gün yapiyim fln diye ama artık bahane bulamiyorum sadece yapmak istemiyorum diyorum. Çünkü cidden çok korkuyorum tahtaya çıkınca donup kalıyorum veya kelimeleri yanlış söylüyorum beynim donuyor sanki. Ama sınıfta sunum yapamadığım için hoca büyük ihtimal sözlü notlarindan puan kırıcak. Birde ne zaman tahtaya çiksam rezil oluyorum artik çok utaniyorum

  • Merhaba Yağmur. İmkanın varsa psikoterapi desteği ala. En azından okulun psikolojik danışmanlık servisine başvur. Arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiğin gibi sunum becerilerini de geliştirebilirsin. Oradaki herkes de senin gibi. Onlar da hata yapabilir. Sen de yapabilirsin ve bu KESİNLİKLE DÜNYANIN SONU DEĞİL.

 9. Merhaba. Benim de sorunum galiba sosyal fobi.Şu anda 18 yaşındayım. ilkokuldan lise zamanına kadar 4 yıllık epilepsi rahatsızlığını yaşadım ve şu anda ilaç tedavisi görüyorum. beni bu hastalıkla görenler acır gözle bakıyordu ve bende bu bakışları algılaya algılaya şimdi farkettim ki kendimi zavallı olarak görmeye başlamıştım. Üstelik tümör rahatsızlığım olunca resmen içime kapanmıştım. lise dönemi başlayınca bir arkadaşın önerisi ile psikiyatri tedavisi gördüm. ilaçlar epilepsi rahatsızlığından dolayı arttırılamadığı için galiba etkisini göstermiyordu. benim de ümidim yok oluyordu. herzaman ki gibi “arkadaşım olmayacak, benim gibileri kim isterki, hiç kız arkadaşım yok ve galiba olmayacak ” diye kara kara düşünceler aklımı basıyordu. tedavi için pes etmiştim. sonra ise 3.5 ay önce kendime “psikiyatri bir işe yaramadı bir de psikologu deneyeyim” dedim şimdi ise eskisine göre daha da iyi bir gözle hayata bakar oldum. Arkadaş umudum daha da artmıştı. Artmıştı ki hep onlardan kurdukları planlar için davet kartı istemekten bıkmıştım. “birazda onlar davet etsin” derken onlardan beklediğim bişey olmayınca sanki git gide açılan çiçek yeniden kapanıyormuş gibi geliyor. ne yapacağımı bilemiyorum. acaba doğrumu yapıyorum? beni istemedikleri için beni istemeleri konusunda zorlamayı bırakmalı mıyım?

  daha sayılacak bir çok şey var ama sizden ne yapmam gerektiğini saygılarımla arz eder, teşekkür ederim.

 10. Yazınız çok yararlı oldu. Teşekkürler

 11. Merhaba ben 16 yaşındayım 2 senedir sosyal fobim var bende yeni farkettim bunu ne yapacağımı bilmiyorum sürekli insanlar tarafından dışlanıyorum dalga geçiliyorum 2 senedir bu durum böyle gidiyor hayattan zevk alamıyorum birşey demeye çekiniyorum özellikle sınıfta genelde hep dışlanan biriyim ben de çareyi uyumakta buluyorum açıkçası ne yapacağımı bilemiyorum lütfen yardım edin ne yapabilirim bu konuda önerileriniz varmı lütfen

 12. Merhaba ben sınav öğrencisiyim ve uzun süredir ritalin kullanıyorum ama yinede sınavlarda odaklanamıyordum başka bir doktora gittim ve sosyal fobi olduğumu bu yüzden yarar görmediğimi söyledi sınavda kurtarabilmek için didarel verdi yarım doz bundan al dedi sizce Nasıl olur? Temmuzda da tedaviye başlayacağım ne kadar sürede kendime gelirim

  • merhaba. ben ilaç tedavisi hakkında bir şey diyemem. ilaçla ilgili sorularınızı hekiminize sormanızı tavsiye ederim.

 13. mrb hacom ben 38 yaşındayım hocam kimseyle anlasamıyorum arkadaş toplulugum veya arkadaşım yok evden dısarı cıkmak ıstemıyorum sosyal bi falıyetim yok kimseyle uzun sureçli bir ilişli arkadaşlık kuranmıyorum insanların yapmıs oldugu hatalardan dan son ra o insanla ilişkı kuramıyorum kendi kendime konusuyorum kimi zaman etrafım dakı ınsanlar bunu fark ediyor ani konuşmalaracv veremiyorum dilim kitleniyo daha son ra kafamda kurmaya başlıyorum pskologa gittim ikik kelime dinledi ilac yazxdı ilaç hiç bir fayda göremedim degisen bise olmadı sizin dediginiz gibi seyansa hela birde 20 25 seyansa gitme durumum yok gitmek istedim saat200 300 daha fazlalarını istediler ben 4 seyansa gitmem için 1 ay çalışmam gerekiyo yardımcı olurmusunuz toplumdan ve ilişkılerım de aşırı koptum

 14. Bu yazıdaki yazılanların hepsi eksiksiz beni tarif ediyor. Daha onceden neden araştırmadim inanamiyorum. Yalnız bende normalinde biraz daha fazla gorunuyor. Kesinlikle size gelmek istiyorum lutfen yardım edin

 15. Merhaba, ben 17 yaşındayım, üniversiteye hazırlanan bir öğrenciyim, sosyal kaygı bozukluğum var, yaz tatilinde olduğumdan bir aydan fazla bir süredir evde oturuyorum, sosyal ortamlara pek girmiyorum, girsemde yakın arkadaşlarımla veya ailemle birlikte oluyorum ve bu benim için bir sorun değil. Beni asıl korkutan ve kaygı seviyemi en üste taşıyan ortamlar okul ve dershane. Bugün yeni bir dershaneye başladım. Kendi başıma gittim, tanıdığım kimse yoktu. Beni bir odaya yönlendirdiler, orada tanımadığım insanlar vardı. Ben odaya girerken hepsi bana baktı, gittim, oldukları yere oturdum ama ağzımı açamadım ve ne kadar istesemde kendimi tanıtamadım, titremelerimi durdurmaya çalıştım ve yüz ifademi düzgün tutmaya çalıştım ve bunu yaparken çok zorlandım. Ne zaman tanımadığım insanların içinde yalnız olsam ve o insanlar birbiriyle samimiyse o zaman sosyal anksiyetem tavana çıkıyor, titremeler, kalp çarpıntıları, nefes almakta zorlanma, bunlar hep başıma geliyor. Konuşmayı çok istiyorum ama yanlış bir şey yaparsam diye çok korkuyorum. Ben yarında aynı ortamda bulunacağım, ve şimdiden çok tedirginim ve kötü senaryolar kurmaya başladım. Sizden beklentim sadece bu konuda bana biraz olsun yardımcı olabilmeniz. Bu benim için çok önemli. En azından ataklarımı durdurabilmek ya da seviyesini azaltabilmek için ne önerirsiniz?

 16. hocam ben 14 yaşındayım eskiden sürekli dışarılarda sokaklarda oyunlar oynardım eskiden diyorum çünkü geçen sene yaşadığım bir arkadaş hainliğinden dolayı şimdi hiç arkadaşlık yapamıyorum dışarıda olmak istemiyorum .artık eskiden yaptığım şeyler sıkıcı geliyor burdaki her şey bana uyuyor ve ben yanımda ki arkadaşlarım dışarı çıkıp eğlenirken evde tüm günümü internetle geçiriyorum eskiden olan meslek hayallerimi şimdi hiç istemiyorum.sadece evde kalmak istiyorum tüm ömrüm evde geçsin hiç aradaşım olmasın istiyorum eskiden sahneye çıkıp şiir okur şarkılar söylerdim şimdi o ortamlara bile giremiyorum.yemek yiyiyorum ve 1 ayda 10 kilo alıp 1 haftada 2-3 kilo aldım 30 kiloyken 3-4 ay içersinde 50 kilo oldum . Ayrıca ailem ve çevremdekiler doktor mühendis olup çok zengin yaşayıp mutlu olmak istiyorlar ailem hep çalış meslek sahıbı ol zengin ol ilerde kocanın eline bakma diyorlar bense bu ülkeyi terkedip 1 odalı çatı katı bi evde internetden makale yazıp aylık 1-1,500 milyer para alıp kıt kanaat yaşamak istiyorum benim sorunlarım olsun istiyorum ömrüm boyunca evde kalıyım istiyorum sizce ne yapmalıyım?

 17. hocam benim kızımdada sosyal fobi var.şu an psikoloğa gidiyor 3 seans oldu.henüz bir şey farkedemedik.benim sorum şu ben annesi olarak nasıl davranmalıyım,çünkü çok çabuk sinirleniyor anlamakta güçlük çekiorum.bazen o kadar basit şeye kızıyorki ne yapacağımı şaşırıyorum.

 18. Evden dışarı çıkamıyorum çıksam bile toplu taşımaya binip bir yere gidemiyorum. Gittiğim yerler çok kısıtlı. İstemediğim yere gittiğimde şiddetli karın ağrıları, titreme oluyor. Yakın arkadaşlarımla bile buluşamıyorum. Bunun yüzünden gelecek planlarım bile değişti. Geçen sene psikoloğa, psikiyatriste gittim ilaç kullandım. İlaca rağmen ataklar bayılmaya kadar devam etti. Klinikte bir tedavi mi şimdi tek çözümüm 17 yaşımda ne haldeyim

 19. merhaba ben 7 yasindayken cok agir cinsel fiziksel travmalara magruz kaldim bu sebeple 20 yasinda disosiyatif kimlik bozuklugu da gecirdim.. su an iyiyim ancak bende de sosyal fobi var… travmatik hastalarda da b.d.psikoterapi ise yarar mi?

 20. Merhaba, bir çok siteyi okuyarak kanıtladım artık sosyal fobi olduğumu.Tek başıma yürürken, bir şey yapacağım korkusuyla elim ayağım birbirine dolaşıyor.İnsanları gördüğüm yerde kaçma isteği geliyor, huzursuzlanıyorum. Adım atsalar gözüme batıyor.Elimi hafifçe oynatsam bile sanki suçmuş gibi hissediyorum.Kendimi aşağılanmış hissediyorum.Tek başıma toplum içinde olduğum zaman kat be kat artıyor bu durum.Ne yapmalıyım?

 21. Merhaba, ben 20 yaşındayım. Bende kimse ile samimi olamama sorunu var. Buna gerçekten sevdiğim arkadaşlarımda dahil. İnsanların içindeyken ve biriyle konuşurken de çoğu zaman kendimi rahatsız hissederim. 3-4 ay önce ise bir psikiyatriste gitmiştim. O da bilişsel davranış terapisi veren bir psikolog a gitmemi söyledi. Benim bu sorunum sosyal fobimi oluyor ve tedavisi ne kadar sürer?

  • merhaba. bahsettiğiniz durum sosyal fobi olabilir. bilişsel davranışçı terapi açısından 20 seans civarı bir süre gerekebilir.

 22. Merhaba cok yalnzim cevremde hic kimse yok kimseyle arkadas olamiyorum tek basima kimseye gidemiyorum teke tek oldugum zaman daha cok heyecan oluyo goz temasi kuramiyorum ellerim titriyo hic bisey yiyip icemiyorum bir bardagi bile alip agzina goturemiyorum kalabalikta daha rahat oluyorum herkes baska seylerle ilgilenirken o arada yiyip iciyorum cunku kimse bana bakmiyor son zamanlarda ice eve kapandim en kotusu bu rahatsizliklarimi esim haric kimseyle paylasamiyorum yurt disinda yasiyorum lisan yuzunden hic bi yerden yardim alamiyorum ne yapacagimi sasirmis durumdayimsize gelsem ne kadar aralikla gelmem gerekir bana yardimci olabilirmisiniz cevaplarsaniz sevinirim saygilar

  • merhaba. benim seanslarım haftada bir oluyor. online terapi almayı deneyebilirsiniz. internetten skype programı üzerinden görüşebiliriz. görüşmeler 50 dk. sürer ve her seans için 100 tl ödersiniz. yusufbayalan@hotmail.com ile beni listenize ekleyebilirsiniz. görüşmek üzere.

 23. Yazınız kapsamlı ve güzel. Ben fazla özele girmeden bir soru sormak istiyorum. Kişinin sosyal fobi olması sadece onla mı alakalıdır? Mesela iş yerinde benim sosyal fobi olduğumun farkına varıp bile bile beni zor durumda bırakan kişiler var. Ve aynı şekilde bunun farkına varıp da destekçi yaklaşanlar var. Şimdi sıkıntı çıkaranlardan uzaklaşsam da bu yeterli olmuyor. Onların kendi aralarındaki samimiyeti görünce de kendimi yalnız hissediyorum. Bir de bana destek olanlarla dahi samimi olamıyorum. Yine yalnız hissediyorum. Girişimde buluncak olsam hüsranı seziyorum. Çünkü ben ortada kalacağımı, yani bana sıkıntı çıkaran kişilerle beni incitmeyen kişiler arasında kalacağımı görüyorum. Ve bu beni sosyal ortamdan tamamen soyutlamaya itiyor. İlişkiyi zorlarsam da benden kaçacaklarını ya da bir olup bana güleceklerini, yalnız bırakacaklarını biliyorum. Çünkü yaşadım. Amacım hayatta ne ki? Sosyallik olmadan olur mu? Başta demişsiniz zaten olmaz diye

  • merhaba. bir bozukluk olarak sosyal kaybı bozukluğu düşünülürse, bu başkaları tarafından tetiklenebilir. ama olması gereken, kişinin bu bozukluğun üstesinden gelmesidir. başkalarının iyi davranmasını bekleyerek yaşamak kişiyi zayıf bırakabilir.

   • Cevabınız için teşekkürler. Sanırım sosyal “kaygı” bozukluğu diyorsunuz başta. Bir de çok yerinde bir cevap vermişsiniz başkalarının iyi davranmasını beklemekle alakalı. Sanırım onun dışında kendimizin de bencilce davranışları oluyor. Bir ara sosyal fobinin temelinde kibir ya da narşizmin olduğunu okumuştum. O yüzden de başkalarının iyi davranmasını beklemeyip onlara gereken cevabı verirken de hakkaniyetli olmak lazım heralde. Sosyal ilişkiler gerçekten zor. Bir de hata yapmaktan da fazla korkmamak gerek. Hala çözemediğim birçok konu var. Mesela zamanında doğru adım atamayıp da geliştiremediğim ilişkileri ya da ilişkisizlikleri ne yapmalıyım. Çünkü artık bu sosyal yetersizliğin oturmuşluğunu herkes biliyor, görüyor ve seziyor

 24. ben sosyal fobim oldugu dusuncesindeyim.. ve surekli mutsuz huzursuz hissediyorum kendmi.. hic bi sey yapmak istemiyorum. cok fazla sıklyorum. sorunlarni kimseye anlatamiyorum. nasil bi destek alacgimi bilmiyorum. cevremdeki insanlarda bu konuda hic anlayisli degil

  • merhaba. sosyal fobi için psikolojik danışmanlık desteği alabilirsiniz. etrafınızdaki insanların anlayışlı olması sizi sadece rahatlatır, iyileştirmez. iyileşmek, sorunlarla başa çıkabilmektir.

 25. Maraba. Ben 17 yaşındayım sosyal fobim var.hemde bayaa. Bunu iki yıl once farkettim ama doktora gitmedim. Intenette okumadigim makale kalmadı ama bir etkisi yok . Bu sene universiteye gidcem ama korkularim yuzunden gitmek istemiyorum oysaki bu benim en buyuk hayallerimden biriydi ne yapmaliyim

  • merhaba. psikoterapi desteği almalısın. bunun için üniversiteden vaz geçmene değmez. üstesinden gelebilirsin.

 26. Merhaba 23 yaşındayım 5 aydır beni çok zorlayan beynimi tırmalayan bi rahatsızlıkla uğraşıyorum özellikle okulda ve dışarı çıktığımda altıma kaçıracağımı düşünüyorum yapmayacağımı biliyorum ama buna engel olamıyorum okula gitmekten korkuyorum beynim sürekli bu düşünce etrafında dönüyo hiç aklımda yokken beni kıstırıyo kendimi kontrol edememekten korkuyorum zihnimi kaybedeceğimi düşünüyorum ateş basıyo titreme geliyo kaç kez bunun yüzünden dersten çıktım lütfen geçici bişey midir tedavisi var mıdır lütfen yardım edin..

  • merhaba. geçici olup olmadınız bilemiyorum, zamanla görebilirsiniz bunu. fakat psikoterapi desteği ile sorununuzu halledebilirsiniz. bunun için düzenli terapi almalısınız.

 27. Hocam merhaba 27 yasindayim toplum icine girdigimde mesela onemli ortamlarda ellerimde titreme oluyor cay kahve herhangi bir sey tutarken tek basima oldugum zaman bu duzeyde olmuyor kalp atislarim hizlaniyor geceleri yatarken defelarca kendi sicramama uyaniyorum ama alkol aldigim zamanlarda daha rahat hissediyorum onem verdigim biriyle konusurken kalp atislarim hizlaniyor nefesim daraliyor cumleleri zor kuruyorum internetten arastirdigim kadariyla sosyal fobi yaziyor sizce tani nedir nasil tedavi edebiliriz yardimci olursaniz simdiden tesekurler

  • merhaba. evet, bahsettiğiniz belirtiler, sosyal kaygı bozukluğunu işaret ediyor. tedavisi için düzenli psikoterapi desteği alabilirsiniz.

 28. Hocam peki bu seanslar sonrasi kesin bi cozume varilabiliyormu kac seans gelmek gerekiyor

  • merhaba. terapide “kesin sonuç” vaadi olmaz. psikoterapi bir yöntemdir, geçerliliği bilimsel çalışmalarda test edilir. ancak “kesin” tabiri asla kullanılmaz. terapi süresi için net bir süre verilmez. çünkü mekanik bir şeyden bahsetmiyoruz. konumuz “insan” ve “insan” son derece değişken bir varlık. a kişisi için 10 seans yeterli olurken b kişisi için 25 seans gerekebilir.

 29. Merhaba bende 17 yasindayim sınava hazirlaniyorum. Ama uzun süredir depresyondayım bunalımli ruh halindeyim sürekli. Arkadaşlarım var eskiden konuşan biriydim birden içine kapanık oldum. Konuşmak istiyorum ama nedense konuşmaların günlük on cümleyi geçmiyor. Sınava da caluisamiyorum hep böyle mi kalırım diye düşünmekten

 30. Hocam ayni sorun bendede var ben bu sosyal fobimi bundan 1 yıldan önce ogrendim ve o günden beridir hala yenemedim bunun bi çözümü yok mu? Bu arada yaşım 15 bu sene lise 2 ye gecicem

 31. Merhaba hocam benim de sosyal fobim var.İlkokuldan beri devam ediyor bu yil üniversiteye başlayacağım.İlk sene tercih yapmadım bu sıkıntımdan dolayi ,ailem bu konuda benim numara yaptığımı söylüyor çok üzülüyorum bu yıl da depresyon ve panik atak geçirdim sınava iyi hazirlanamadim istemediğim bir bölümü yazdım napıcam bilmiyorum ben tedavi olmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim? Simdiden tesekkurler

  • merhaba. önce bir psikiyatriste gidebilirsiniz. istanbul’da iseniz ali ayas’ı tavsiye ederim. gerekirse ilaç tedavisine başlarsınız. sonrasında da ilaçla birlikte veya ilaçsız psikoterapi desteği alabilirsiniz.

 32. Merhaba ben de bu sene mezuna kaldim.Dershaneye gidicem ama insanlardan çekiniyorum.Konuşamıyorum.Hocalara soru soramıyorum.Hep olumsuz düsünüyorum.Bu sorunu nasıl aşabilirim?

 33. Merhaba, yazdıklarınız durumumun farkındalığı açısından önemli katkıda bulundu. Bu problemle yıllardir savaşıyorum neler neler yaptım ne kitaplar okudum ancak sorun nörolojik olduğu için bi katkisi oldugunu sanmiyorum. Bu sorunu çözmede hipnozda etkili olmazmı hem problemin nöral.baglantilardaki iletisimin kalitesine göre olmasindan dolayı ilaç tedavisi daha etkili olmazmı ve son olarak sistematik duyarsızlaştırma da uygulanamazmı

 34. Henüz hiçbirini denemedim

 35. mrb ben 30 yaşındayım öğretmenım bayanım ve çekingen utangaç bir çocuktum hep parmagımı kaldırıp soru sormadım sorulara cevab bile veremedım öğrenciyken .ünv dede öyleydim ünv bitince de her yerde konuşkan değilim sessiz sakin içe dönük biriyim eve misafir geldiğinde kaçan kalabalığı sevmeyen kalabalıga girince elllerim ve cenem titriyor sakarlıklar başliyor bir işe başlayamadım kovuldum bile genelde evden cıkmam hiç erkek arkadasım olmadı olamadı cunki gözününiçine bakamıyorum sevdiğim kişinin ve cok kırılmalar kpss gibi stres yaşadım hala da öyleyim aşamadım kendımı iş görüşmelerine gidemiyorum sosyal fobimiyim

  • merhaba. bahsettikleriniz sosyal fobiyi çağrıştırıyor. net bir tanım kullanabilmek için etraflıca değerlendirme gerekir.

 36. ”PEYR*Nİ hastalığının anksiyete oluşumunda bir etkisi varmı? Kişinin durumu nasıl algıladığını nasıl öğrenebiliriz ve bunun belirtileri nelerdir,

  • * peyronie hastalığı anksiyeteyi tetikleyebilir. anksiyeteyi pek çok şey tetikleyebilir.
   * kişinin durumu nasıl algıladığını, düşüncelerine, duygularına, fantazilerine vb. odaklanarak öğrenebiliriz.
   * neyin belirtilerinizi sorduğunuzu anlamadım?
   * zihniniz bir durumla bu kadar meşgulse, neden bir profesyonel destek almıyorsunuz?

   • Destek alacağım, hastalığın tedavisinde k(ı)sır kalma olasılığı nedir? kusura bakmayın burada transparan olmanın bi mahzurunu görmediğim için.Son olarak feedback cihazları ne işe yarar faydalımıdır?

 37. merhaballar hocam ben aurorix 300mg kullaniyorum gunluk 3 adet sabah oyle aksam sikayetim artınca 2adet yerini doktor kontrolunde 3 e çıkardık ve hala ilaci 1yıldır kullaniyom etkili bi verim elde edemedim yaklasık 5 yıldır toplumdan uzaklastım 5 yıldır cekiyorum tanım sosyal fobi ve atlatamadım atlatamiycam diye cok korkuyorum bıktım artık bu durumdan kurtulmak istiyorum.

  • merhaba. ilaç tedavisi dışında, psikoterapi desteği de almanızı tavsiye ederim. sadece ilaç yeterli olmayabilir.

 38. Merhaba, giderilmemiş gereksinimlerin ne olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Bu gereksinimlerin giderilmesinde çevrenin büyük etkisi var fakat kişi sosyalleşemiyorsa ne yapmalıdır?

 39. merhaba bende makalenizi okudum belirtiler az da olsa bende de bulunuyor ama sürekli değil bide genelde tek başıma bir şey yaptığımda bir yere gittiğimde oluyor ama yanımda tanıdığım biri olduğunda gayet normal davranıyorum genelde uzun zaman yanlız kaldığımda belirtiler görülüyo kolay arkadaş edinemiyorum bide hiç tanımadığım yada uzun zamandır görmediğim insanlarla karşılaşınca çok kasılıyorum ortamdakiler bana soğuk uzak davrandıklarında kendimi ifade edemiyorum ama ortamdaki insanlar güleryüzlü ve iyi davrandıklarında hiçbir problem yaşamıyorum size sorum ne yapmalıyım kendimi geliştirmeye devam edersem problem ortadan kalkarmı

 40. Merhaba doruk deneyim yaşamamış insan bunu bilinçli olarak gerceklestirebilirmi? Kendini.gerçekleştirmenin başka yollarıda varmı?

  • çok fazla soru sordunuz. artık durum kişisel bir danışmanlığa döndü gibi. bu sorunuzun cevabı da çok uzun. ama şunu söyleyebilirim ki, hedefinizde doruk deneyim yaşamak olursa işiniz zor olabilir. doruk deneyim bence bir “sonuç” olarak yaşanır.

 41. Merhaba hocam ilkokuldan beri rahatsızım ilkokulda hiç konuşamazdım utanırdım kentine hiç gitmezdim ve hicbisey olmasada ağlama krizi gelirdi hep ağlar dururdum okulda hiç konuşmaz hiç yemek çerez vs. yemezdim. şuan 24 yaşındayım işsizim korkudan öğretmenlik okumadım gereksiz bir bölüm bitirdim toplum içinde hala konuşamıyorum ve ağlama çocuk gibi devam ediyor elimde değil dudaklarım ve yüzüm titriyor heyecan oluyor artık bıktım bu rahatsızlık sosyal fobi mıdır sormak istiyorum

 42. Merhaba hocam. sadece ozguven ve sosyal fobi ile alakali kitap okusam piskoterapiye gerek kalmadan kendi basima yenebilirmiyim bu korkuyu ?

 43. Merhaba Yusuf Bey,
  Kendi durumumla alakalı bir araştırma yaparken sizin makalenizle karşılaştım ve okuduklarımdan yola çıkacak olursam bbende de sosyal fobi olduğu kanısına vardım. Çok ileri safhada olduğunu düşünmesem de kalabalık bir ortamda herkes konuşurken sessiz kalmam benden sıkılıyorlar mıdır acaba sorularının kafamda belirmesi sessiz kaldığım anlaşılmasın diye arada çok az kelimeler sarf etmem. Ya da ortamda varlığını gösterebilmek adına anlatılanlara gülmem. Bire bir kişilerle aynı ortamda kalmak istememem ve o ortamdan bir an evvel kaçmak için kafamda kaçma planları kurmam. Ya da böyle ortamlarda Vakti öldürebilmek adına sık sık sigara içmek istemem ya da telefonuma sarılmam.

  Aslında bu her zaman geçerli olamayabiliyor ilgi alanım ya da karşılıklı dertleşebileceğim kişiler de bu sorunu yaşamıyorum. Bu kez de kendimi sürekli dert anlatan olayları dramatize hale getiren biri gibi görüyorum. Konu açabilmek adına saçma sapan sorular sorabiliyorum mesela. Sonra da içten içe kendime kızıyorum. Hayatım boyunca ikinci planda kaldım genel itibariyle. Ama şu hayatta en çok istediğim şey toplum içinde rahatça konuşabilmek ve sözü dinlenebilir kişi olmak. Her konu hakkında rahatça yorum yapabilmek. Bunu aşmak adına neler yapılabilir sizin desteğinizi bekliyorum. Kısacası sizlerle paylaştım ama buna benzer birçok konu var. Yardımcı olursanız çok memnun olurum.

 44. Hocam Merhaba size daha önce de soru sormuştum yine rahatsız ediyorum ama bir konuda kafam çok karışık şimdi üniversiteye başladım bölümümu isteyerek secmedim aile baskısı ile tercih yaptım ve sorunlarım daha da büyüdü çünkü üniversite şehir dışı ve yeni bir ortam beni çok zorladı ailem cevredekiler mutlu olsa da ben mutlu değilim onlara durumumu anlatsam da anlamiyorlar sizden ricam onlara bu durumu daha iyi nasıl aciklayabilirim ?

 45. Merhaba İyi günler,

  26 yaşındayım önemli bir firmada İk departmanında çalışıyorum. En üst amirlerimle konuşurken sesimde titreme heyecanlanma oluyor. Konuşacaklarım ağzımdan çıkacaklar boğazıma düğümleniyor gibi geliyor. Bu konu ile alakalı ne yapmam gerekiyor. Bu hastalık belirtisi midir acaba .İlaç tedavisi mümkünmüdür.

 46. Selam yusuf bey , ben çok rahasızım aşırı derecede kaygı yaşıyorum ,aynı yukarda polat beyin çenesinde olan gerginlikler bendede var: sınıfta dersi dinlerken acayip derecede dikkatim dağılıyor sakız çiğnesemde terliyorum çenem inanılmaz derecede geriliyo kontrolü kaybediyorum, etrafımdaki kişilerde bana bi değişik bakıyorlar nasıl rezil bir duruma düştüğümü anlatamam hayat o kadar ağır geliyoki bana hiç zevk alamıyorum,

 47. Merhaba hocam 20 yaşındayım ve bu konudan bende müzdaribim üstelik pdr 2.sınıf öğrencisiyim anlayacağınız benim işim daha zor aslında birazcıkta olsa bu sorunun üstesinden geldim üç sunum ve iki münazara yaptım yetmiş kişilik sınıfın önünde ama hala bi toplum önünde yemek yiyemiyo ve sunum yaparken heyecanlanıyorum hatta sunumdan bi gece önce başıma ağrılar giriyo sizce bu durumda ne yapmalıyım?

 48. Hocam merhaba,
  Ben 16 yaşındayım ve 2 senedir bu sorunları yaşıyorum eskiden hiçbir şekilde heyecanlanmadan sınıf ortasında konuşur konular anlatırdım fakat bu iki senedir yüzüm müthiş ölçüde kızarıyor arkadaşlarımla konuşmaya utanıyorum çoğu zaman dalga geçiyorlar kimseyle konuşmak istemiyorum sadece yatsam ve uyusam diğer güne çıkmasak diyorum hiçbiryerde rahat hareket edemiyorum ve karşı cinsle konuşurken çok çok fazla kızarıyorum ve yanlış anlaşılıyorum hayattan soğudum sizce sosyal fobi midir?

  • evet elif, anlattıkların sosyal fobiyi çağrıştırıyor. psikolojik destekle üstesinden gelebilirsin.

 49. Hocam ben liseden beri yeni insanlarla konuşmaktan çekiniyorum göz temasını sadece yakın arkadaslarım be bana samimi gelen insanlarla kuruyorum diğer insanlarla kuruyorum fakat sık sık gözlerimi kaçırıyorum .samimi olduğum insanlarla çok iyi konuşabiliyorum fakat yeni tanışacağım ya da tanıştığım insanlarla başta iletişim kurmakta zorlanıyorum.

 50. Hocam çok faydalı bir paylaşım olmuş çok teşekkürler.

 51. 1 yıldır sosyal fobi var bende bu kabus gibi birşey topluluk içinde kafam titriyo mimiklerimi kontrol edemiyorum çok zorluyo beni psikiyatra gittim ve bana selectra 50 mg verdi 22 gündür kullanıyorum ama hiç etki etmedi bu illetin tedavisi yok mu hocam geçmicek mi

 52. Hocam öncelikle iyi günler 23 yasında erkeğim ailevi baskılardan dolayı ve hayatımda yaşadığım kötü olaylar nedeniyle 6 yıldır Panik atak anksiyete hastasıyım gün geçtikçe buna sosyal fobi ve kaygı bozukluğu da dahil oldu ilaçları kullandığımdan beri hiç bir düzelme iyileşme olmadı yasım genç ilerde evlilik düşünüyorum ve bu gidişle o da olaniyacak heralde anlatamadığım çok şikayetlerim var aslında tek korktuğum bu antidepresan gibi ilaçlar kısırlık yaratır mi ve ya erkekliği bitirir mi yardımınızı istiyorum..

 53. merhaba hocam 18 yaşındayım üniversiteye gidiyorum 2 yıldır sosyal fobi ile cebelleşiyorum bazen hafifliyor ama geçmiyor özellikle karşı cinsle ilişkilerde çok zorluyor beni topluluktan kaçar oldum yüzüm titriyor bunu engelleyemiyorum kendimi kasıyorum dışarıdan sinirli gibi duruyorum psikiyatr tavsiyesiyle selectra kullanmaya başladım yaklaşık 1 aydır kullanıyorum pek etkisini göremedim doktor ilacın etkisi 1 ayda anca çıkar demişti ama bilmiyorum etkisini gösterecekmi hocam bu durumun geçmesi için ne yapmalıyım lütfen yardım edin

 54. İsmimi vermesem

  Hocam merhaba topluluk içinde yemek yerken ellerim titriyor veya okey oynarken taş dağıtmam gerektiğinde sanırım bende sosyal fobim var önerebileceğiniz bi iki yöntem var mı? Veya psikoloğa gidersem kaç seansta çözülebilir?

 55. Merhaba İsmim Fatih.
  Ben karşı cinsle veya yeni biriyle tanışırken sıkıntı yaşamıyorum aksine çok rahat oluyorum ancak bir topluluğa hitap edecek olsam veya bir düğünde oynamam gerekse kendimi aşırı baskı altında hissediyorum. Bunu nasıl yenebilirim lütfen yardım edin

 56. Hocam meraba öncelikle 18 yaşından beridir psikolojik hastalıklarla boğusuyorum.liseden atıldıktan sonra ise başladım o yasa kadar bisi yok işten ayrıldıktan sonra peder beyden sürekli baskı arada dayak derken psikolojiyi bozduk evde oturmaktan işsizlikten bunaldim hayat böyle devam ederken açıktan lise bitirdim ve 4yillik üniversite kazandım ama bu zamana kadar cektiklerimi Allah bilir sonra şehir dışında kazandigim üniversitesteye başladım yurt çıkmadi kalacak yer yok para sıkıntısı derken yine psikoloji bozuk cevredede kırık derler bana uğraştık cabaladik sabrettik yazları memlekete gitmedik çalıştım şuan 3.sinifim çokta az olsa da halen psikolojik sıkıntılar devam ediyor sosyal fobi sorunu şuanda onu nasıl yenerim acaba ? Birde bizim sülalede iki kuzenimdede problem var biri şizofren otekini bilmiyorum ondada problem var bana yansımasi ne derece olur cevabınızı bekliyorum ?

 57. Merhaba. 16 yaşında, lise 3 öğrencisiyim. 3 yıldır okulda fazlasıyla sorunla karşılaşıyorum yada ‘benim kendi kafamda kurduğum sorunlar’. Ders işlerken konu hakkında fikrim olmasına rağmen söz alamıyorum. Hoca sesli kitap okutturduğu zaman beni seçer korkusuyla 40 dakika geçiriyorum, hele beni seçtiği zaman adeta kalbim yerinden çıkacak gibi olup, okurken kekelemeye başlıyorum. Öğretmen yoklama alırken “burda” demeyi dert edecek kadar büyük ve hayatı zindan eden bir sorunla karşı karşıyayım. 3 senedir sınıftan bir kıza aşığım ancak halâ açılabilmiş değilim. İnsanlarla 1’e 1 konuşmalarda iyi ve samimi konuşuyorum (kızlarla değil) ama toplum önünde utangaç ve kalitesiz birine dönüşüyorum. 1.88 boyunda, sarışın, yeşil gözlü ve yakışıklı biri sayılabilirim fakat bu özelliklerimi utangaçlık yüzünden kullanamıyorum. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Cevaplarsanız çok memnun olurum. Sağlıcakla…

 58. Merhaba. 22 yasinda bir erkeğim. 1. Derecede sosyo fobik oldugumu düşünüyorum. Üniversitede tanımadığım insanlar arasında sarki söyleyebiliyor ve slayt sunumu ve ders anlatımı yapabiliyorum. Ancak kısa süre önce çok önemsediğim ve galiba beğenilmeyeceğim endisesiyle uyku dahi yarim yamalak uyudugum otelden polis sinavinda son mulakatta %40 etkili oldugunu ve nutkum tutulacak dedigim halde kapiyi calip girdim. Yapmam gerekenleri unuttum cevabini bildigim soruyu yanlis cevapladim. Bu durumu pskolog yardimiyla nasil yeneyim acikcasi bir isim de yok ve mali durumdan annemin eline bakiyorum buda beni epey bir üzüyor. Dün aglamama ragmen secilmedigimi dusunerek göğüs kafesimin yandigini hissettim ve gozumden istemsiz 10 dk yas aktı. Simdisen yardiminiz icin tesekkur ederim. Yaziniz bilimsel acidan makale yazmaya da uygun basarilar diliyorum. Muhabbet ve saygiyla.

 59. Bugune kadar psikolog,antidpresan vb bicok yolu denedigim halde bi fayda alamasamda bi ümit yine inanmak istiyo insan basaricagina.Bende yaklaşık 4 seneden beri var bu sosyal fobi dedikleri.lisedeyken sirf bu sebeple okulumu biraktim.kaçtım bi nevi sorunlarimdan.sonra bi sekil disardan bitirdim hatta 2 senelik bi bolumu olan universiteyi kazandım. 2hafta sonra acilicak ama benim yine gitmeye ne cesaretim var ne istegim ne hevesim.kaygiliyim,sıkıntiliyim.sadece ağlıyorum ve sanırım bundan omur boyuda kurtulamiycam.

 60. Hocam merhaba , tahtaya kalkma korkusunu nasil yenebilirim ve tahtaya kalktigimda nasil rahat davranabilirim ?

 61. Gerçekten harika bir yazı. Ben de 20 yaşındayım ve yazılan belirtilerin tamamını fazla fazla yaşıyorum insanlarla iletişim kurarken çok zorlanıyorum iki kelimeyi bir araya getiremiyorum içlerinden ‘of bu ne diyo ya, konuşması da baydı, bununla aynı ortamda durmak istemiyorum’ derler diye düşünüyorum. Ve en ufak bir duygu değişiminde kıpkırmızı oluyorum kendime hiç güvenemiyorum çalıştığım ortamda bildiğim şeyleri bile ‘beğenmezler-kesin yanlıştır’ diye düşünerek söyleyemiyorum. Aşırı stres olduğumda titremeye başlıyorum ve bunlara engel olamıyorum. Doktora gitsem kendimi ifade edemem ya da sadece ilaç verip gönderir diye diye düşünüyorum. Nasıl bir çözüm bulmalıyım?

 62. Merhaba ben çok cekingenim içime kapanık bir kişiyim.Hatta bana da soylerler.Niye bu kadar asosyalsin.Özellikle erkeklerle göz teması hiç kuramam.Sınıfta sunum yapmamız dersler var ama ben yapamıyorum.Yüz kızarıkligi cumleleri karıştırma ses titreme.Bir parçayı okuyamiyorum.Ve en sevmediğim bi huyum kalabalık bir ortamda aleyhime birsey yapılırsa hayatta kendi hakkımı savunamam…Ve bunun ilerde çok sorun olacağını düşünüyorum.Önceden bu kadar değildim.Daha da arttı ve öyle ilerlediki dışarda yapılan herşeyi kendi aleyhime anlıyorum…Sosyal medyada birkaç psikiyatristle konuştum ve destek almamı söylediler ki bende öyle düşünüyorum.Ilaç tedavisinden bahsettiler ama ben ilaç kullanmak istemiyorum ailemde kullanma mı istemiyor tabi ilk önce danışmak lazım sizce durumum çok mu kritik yoksa sadece ilacsiz tedavi alarak duzelebilirmiyim…..

 63. Çok hoş bir yazı ben 22 yaşındayım. Tam olarak neyim bende bilmiyorum 3-4 yıl önce bir sürü arkadaşı olan hergün gezen eğlenen biriydim . Erkek arkadaşımdan ayrılınca( ergenlik aklı 🙂 ) yoğun bir şekilde depresyona girdim derken ellerde titreme filan .. ASM’de kan tahlili sonucu hipertroid olduğum ve uzmana gidip tam teşhis konması gerektiği söylendi bende açıkçası pek uğraşmak istemediğimden dolayı endokrinoloji yerine dahiliyeye gittim doktor bey hiç bir sorunum olmadığını durumumun psikolojik olduğunu söyleyerek Lustral yazdı ilk başta güzeldi aşırıı sosyal olmştum o kadar sosyaldim ki yerimde duramıyordum derken ilaç kullanmaktan sıkıldığm için bir anda bıraktım tam tersi bir etki ile aşırı depresyona girdim tekrar başlayıp azar azar bırakıcam derken ilaç resmen kişiliğimi değiştirdi bambaşka bir insan oldum .. iki yıldır hiç ilaç kullanmyorum hayattan hiç zevk almıyorum ilaç kullanmak istemiyorum normalden daha fazla duygusuz olduğum için .. sosyal fobime gelince şuan hiç arkadaşım yok evden işe gidiyorum kalabalık ortamlara giremiyorum alışveriş amaçlı dışarı çıkmam gerekiyor kafamı kaldırıp kalabalığa bakınca nefes alamyorum toplu taşımalarda bana bakılmasından çoook rahatsız oluyorum. yeni insanlar tanımak istemiyorum . tek kişilik muhabbetlerde sorun yok 3. kişilerde tedirgin olmaya başlıyorum.. bilmiyorum ne yapmalyımm.. normal olmak istiyorum.

 64. Merhaba; 26 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim Bu zamana kadar hayatımda ailesel olarak sürekli problem yaşadım ve bu yüzden çok sinirli bir yapıya sahip oldum. Kendi kendime çözmeye çalıştım. Fakat bu esnada yaklaşık olarak 2 yıldır dışarıya çıkmak istemiyorum çıkınca da yemek yiyemiyorum aşırı kasıyorum ve bu yüzden olsa gerek titreme oluyor başımda. Sanki herkes bana bakıyor. Çok zor bir durum gerçekten nasıl üstesinden geleceğimi bilemiyorum.

  • esra hanım merha. sosyal fobi ile ilgili kitaplar okuyup, o kitaplarda yazanları uygulayarak başlayabilirsiniz. kendi başınıza üstesinden gelemiyorsanız, psikolojik destek alabilirsiniz. şu kadarını söyleyebilirim ki, rahatsız olduğunuz durumlardan kaçındıkça rahatsızlığınız artabilir. bu yüzden, size zor gelse de yapmanız gereken şeyleri yapmaktan vazgeçmeyin. muahbbetle.

 65. 4 düzeye ayrılmış ama hangi düzey daha kötü
  sunum vb yaparkenki mi
  yoksa ders çalışırken vb heycanlanmak mı

  • merhaba. daha y,s, ya da daha kötüsü yok. yaşayan açısından hepsi kötü. benim için sunum yapmak çok zorken, sizin için yemek yemek daha zor olabilir.

 66. meraba bende s.f war birkac kez pskoterapiye gittim hic faydasi olmadi bana yardimci olabilirmisiniz.

  • merhaba. sosyal kaygı bozukluğu için, doru bir terapistin sunacağı düzenli bir terapi, size fayda sağlayabilir. tabi, s,z,n terapideki tutumunuz da son derece önemli. benden randevu almak istiyorsanzı, 0505 495 4727’den bana ulaşabilirsiniz. görüşmek üzere.

 67. Hocam merhaba 6 aydır bir sorunum var ve hayla devam ediyor. Sevgilimle buluştuğum zaman yemek yiğemez hale geldim ve çok seviyorum karnım nekadar aç olsada sevgilim yanımdayken birsey yemeğe kalksam öğürme geliyor ve takıntı iyice büyüdü şimdi gündelik hayatımda yemek yerken bir den aklıma sevdiğim kişi geliyor o anda lokmalar ağzımda dağ oluyor yutamıyorum ve artık hayattan bezdim benim bu sorunuma nasıl bir teşhis korsunuz yardımcı olursanız sevinirim

 68. merhaba,benim 7 yaşında ilkokul 2.sınıf öğrencisi psikolog sosyal fobisi olduğunu söyledi ama bunu nasıl yeneceğimiz konusunda bize bilgi vermedi.kızım sınıfta hiç bir derse katılmıyor.öğretmenin yaptırmak istediği yazılı turu kağıtları boş veriyor.kitap okuyor ama kitapla ilgili soruları cevaplayamıyor.kelime okuma sayısı 39 konuşmasında biraz aksaklıklar var ama bununla arkadaşları dalga geçmiyor.ama eve geldimi sınıfta yapmadığı ödevleri yapıyor yazılı türü her şeyi yapıyor .anlayacağınız nasıl davranacağımızı şaşırdık .yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

 69. Meraba banada sürekli çevremdekiler hiç konuşmuyosun robot gibisin hayattan bezmiş gibisin gibi şeyler söylüyorlar sizce ne yapmalıyım ?

  • siz de onlar gibi düşünüyorsanız, yavaş yavaş konuşmaya, kendinizi ifade etmeye başlayabilrisiniz.

 70. Merhaba bende kendimi bildiğimden beri sosyal fobi var ama şu şekilde eğer çok yakınımda olan birisiyle buluşacaksam bir sıkıntı yok.ama eğer yeni birilerinin’de olacağı bir ortak buluşma daha buluşma noktasına gitmeden beni boğmaya başlıyor.Gittiğimde ise sanki ben aralarında kayboluyorum birşey söylesem ne söyleyeyim diye muhabbetleri dinliyorum muhabbetin bir yerinden giriş yapıp ortak olamıyorum.

  • Merhaba ben 18 yaşındayım.sosyal fobim var. 3.5 yıldır ilaç tedavisi alıyorum ama bi işe yaramıyor.liseye gidiyorum sınıf içinde bir metni okurken sesim titriyor kalp çarpıntılarım oluyor beynim donup kalıyor aşırı utanıyorum bu durumdan hastalığımı kafamdan atamıyorum ve bunalıma giriyorum 3 seansta psikologla görüştüm ne yapmamı önerirsiniz?

 71. Pdr okuyorum, hastalıkları işlerken eritrofobim olduğunu fark ettim. Ama öyle böyle değil aşırı derecede. Yani biri bana çok yaklaşsa aramızdaki mesafe azalsa hemen kızarıyorum. Buna engel olamıyorum. Bazen bundan dolayı ağlayasım geliyor. Yanaklarım yanıyor. Öyle kötü hissediyorum ki. Sunum yaparken utanmak olmuyor korkum sadece kızarırım diye acayip korkuyorum. Ve bu da midemin kasılmasına neden oluyor bazen. Çarşıya tek başıma çıkmak istemiyorum. Ve ilerdeki mesleğim gereğibu sıkıntılı bir durum. Fondöten sürmek zorunda kalıyorum. Hele arkadaşlarımın yine kızardın demesi beni gerçekten üzüyor. Hep acaba kızardım mı? Ne zaman kızaracağım? Çok mu kötü görünüyor gibi sorular beynime geliyor. O an neredeysem çıkıp gitmek istiyorum hatta görünmez olmak. Bilmiyorum… Durum bu.

 72. Bende de sosyal fobi var. çocukluğumdan beri böyle, bu sorunlar yüzünden kimi zaman intihar düşünüyorum bilmiyorum neden geliyor böyle şeyler aklıma tedavi oluyum diyorum ama psikyatrist e mi gidicem yoksa psikologa mı bilmiyorum hadi gittim ne söylüyecem bende sosyal fobi var bunu mu diyecem. ne yapmam lazım bir yardım edin lütfen.

  • merhaba. öncelikle bir psikiyatriste gitmenizi, sonra da psikoterapi desteği veren bir uzmanla (psikiyatrist veya psikolog) görüşmenizi tavsiye ederim. gittiğinizde bir isim söylemek zorunda değilsiniz, sadece sizi rahatsız eden şeyleri söylemeniz yeterli olur. muhabbetle.

   • Hocam 17 yaşındayım ben güzel kızlarla konasimiyourum hocam bende evden çıktım da dışarısı bana tuhaf geliyor gözlerim sekiyor ne yapmalim

    • merhaba muhammet. korkularının üzerine gitmelisin. emin ol korkacak hiçbir şey yok. hepimiz insanız ve et ve kemikten yaratılmışız. rahat olmaya çalış. mümkünse de psikolojik destek al. mutluluklar.

 73. Hocam bence ölmek bu durumdan daha iyi bir eylem gibi geliyor bana. Yazdıklarınızın yüzde seksenlik kısmı var bende. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hiç doktora da gitmedim. Ayıptır söylemesi yakışıklı olduğum söyleniyor. Kızlar benimle arkadaş olmak için can atıyor ama benim bu halimi görürlerken herşey bitiyor. Çok kötü. Allah yardımcımız olsun sosyofobik arkadaşlarım

 74. Merhaba 21 yaşındayım, yazınızı okuduğum da bende de hafifte olsa sosyal fobi olduğunu farkettim. Hafif diyorum çünkü arkadaş çevrem var, sevgilim var, sadece topluluk önünde konuşma, yüz kızarmasından ve toplum önünde sunum yaparken heyecandan ağzımın kuruması gibi sebeplerden şikayetciyim, yani kısaca bazı durumlara gereğinden fazla heyecan yaptığımın farkındayım bu durumunda beni küçük düşürdüğünü düşünüyorum ama aslında öyle olmadığının da farkındayım. Bir öğretmen adayı olarak bu durumu aşmam gerektiğinin de farkındayım… Sizce benim durumum nasıl atlatıbilir, haftaya yine sunumum var ve ben heyecandan gerçekte olan kabiliyetimi ortaya çıkaramıyorum, ya heyecandan unutuyorum yada sesim az çıkıyor… Bunu yaşamak istemiyorum, rahat olmak istiyorum fakat bu elimde olmuyor. Tavsiyelerinizi bekliyorum.. Teşekkür ederim..

  • merhaba. ben tavsiyelerin tek başına yeterli olabileceğini düşünmüyorum. profesyonel psikolojik destek almanızı öneririm.

 75. Merhaba ben de sosyal fobi olup olmadigini bilmiyorum.ama bir ortam da tanidigim insanlar yakin arkadaslarim hatta akrabalarimla bile konusirken yuzum anidem kizariyor.ve bu beni cok rahatsis editor bu bir sosyal fobi belirtisi midir ?

 76. Merhaba,bende sosyal fobi olduğunu düşünüyorum.benim bir iş yapacakken ellerim ayaklarım ve koltuk altım çok terliyor.ve çok üşüyorum.yani hem üşüyüp hem terliyorum.günlük hayatımı çok etkiliyor bunlar.acaba bunlar sosyal fobiden mi kaynaklanıyor? Psikiyatriye gittim ilaç kullanıyorum ama çok fayda göremedim

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. evet sosyal kaygı bozukluğundan olabilir. ilaçla birlikte psikolojik danışmanlık desteği de almanızı tavsiye ederim.

 77. Ebru Arslankurt

  Merhabalar Yusuf Bey. Yazınızı özenle okudum .Bu alan hakkında bir araştırma yapıyorum.Açıkcası yazınızı çok tatmin edici buldum ve çalışmamda kullanmak istiyorum lakin bu yazınız bir makalede yer alıyor mu veya kendinize ait bir kitap var mı adınızı kullanarak bir kaynak belirtmem gerekiyor.Yardımcı olursanız sevinirim . siz de bilirsiniz ki bir kaynakçaya internet adresi yazmak sözde araştırmaları baltalar mahiyette ve inandırıcılıktan uzak bir şekle büründürmektedir . Şimdiden teşekkür ederim

 78. ailem ve cevrem sag olsun kendimi bildim bileli agir psikolojik sorun yasarim 6farkli hastaligim var biri de sosyal folbi tedavi oldum iyilestim ise girdim tekrar basladi 3gun dayanabildim ciktim her firsatta tekrarliyo kurtulamiyorum ugrasmsktan cok yoruldum benim tek tedavim eve kapanmak yataktan cikmamak sanirim

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. bahsettiğiniz yöntemler tedavi değil, kaçınma mekanizmaları. onlar da uzun vadede daha büyük sorunlar üretebilir. psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim.

 79. Sosyal fobiye sahip hastalar alkole sarılma eğiliminde oluyorlar. Fakat alkol onların sosyal fobisini daha da ilerletiyor. Sosyal fobiye alkol eklenirse, kişi daha da içine kapanıyor ve toplumdan uzaklaşıyor. Bu durum tamamen eve kapanmaya kadar varıyor. Bu sebeple, benim hastalarıma önerim, sosyal fobinin yanında depresyon tedavisi gerçekleştirmek ve kesinlikle alkolden uzak durmak.

 80. Merhaba hocam benim kardeşimde sosyal fobi var.Ayrıca ketunluk ve şiddet eğilimide var doktor tedavisini kabul etmiyor ne yapmamız lazım lütfen yardım edin.

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. size zarar vermesine müsade etmeyin. şiddet uygulamaya kalkarsa onu savcılığa şikayet edin.

 81. Ben de bu tanıyı almıştım ama aslında çok girişken,konuşkan,topluluk önünde sunum yapabilen biriyim.Benim sorunum çok spesifik.Aşık olduğumda ya da karşı cinsin ilgisini hissettiğimde taşikardi,bulantı,kusma,ishal gibi çok ciddi problemler yaşıyorum ve sorunun çözümünü o kişiden kaçmakta buluyorum.23 yaşındayım ve hala bu sorun yüzünden erkek arkadaşım yok.Önerileriniz neler?

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bana göre bu tür sorunlar “önerilerle” ortadan kalkmaz. yaşadıklarınızı anlamak ve değiştirmek için psikolojik destek almanız gerektiğini düşünüyorum. kendinize, erkeklere ve ilişkilere daha “gerçekçi” bir yerden bakmayı öğrenmeye ihtiyacınız olabilir.
   bahsettiğiniz belirtiler, bir “tehlike algısına” işaret ediyor olabilir. yani, bir erkekle duygusal yakınlaşma ihtimali, iç dünyanızda bir tehlike olasılığı anlamına geliyor olabilir. bu olası tehlikeler arasında reddedilme, incitilme, beğenilmeme, kullanılma, aldatılma vb. olabilir. bütün bunları ve daha fazlasını netleştirmek için, psikolojik destek almanızı öneririm. muhabbetle.

 82. Hocam siz nerede ikamet ediyorsunuz nerede hangi şehirde hizmet veriyorsubuz

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. çalıştığım ofisler istanbul bakırköy ve beylikdüzü’nde.

   • bende ankaradaym bu iyi olmadı burdada bir ofisiniz olsaydı nede guzel olurdu

    • Yusuf BAYALAN

     merhaba. online terapi için 0505 495 4727’den bana ulaşabilirsiniz. ankara’da ise kadir burak salimoğlu’ndan destek alabilirsiniz. muhabbetle.

 83. Arkadaşlar bende yaşadım ssosyofobik halimle bile konuşma yaptım ellerim deli gibi titredi sesim çıkmadı bile ama herseye rağmen zorladım kendimi .. bi sitede okumuştum bi çocuk söyle yazmıştı ” karşındakini düşünmezsen başarabiliyorsun.” Bende öyle yaptım daha doğrusu zorladım. En son iş görüşmesine giderken çok heyecanlıydım sakız aldım yol boyunca çiğnedim beni gevşetti ayrıca olabildiğince kafein tüketmedim. Ve olumsuz düşünmedim . Her ne için olursa olsun iş ,okul,ilişki, görüşme vs. Kendimi o konuda herşeyi biliyormuşcasına konumlandırdım. Evet üzücü ama tedavisi özgüvenden geçiyor. Okulumda bile en salaklar gözde olurken daha konuşmasını bilmeyenler ben nasıl böyle olabilirim dedim. Şimdilik yendim sayılır. Ama aslında herşey bizde bitiyor yani ilaç tedavisi ise yarasa bile kalıcı olmuyor. Altın kural 1. Yen’i uyanmış gibi Relax ol ! 2.kendini sıkma vücudunda kaslarını yumuşak bırak kasıntı olma 3.arada kendine vakit ayır misal akşamları loş Işık’ta klasik müzik dinle gözlerini kapa kendinle basbaşa kal . YouTube’da “relaxing Music ” yazın çok rahatlatıcı müzikler var. 4.yine yazıyorum kafeini az tüket. Cay kahve nadir iç. 5.olacakları önceden tahmin et .misal biriyle tanısacakken aynada prova yap . Ve sokabileceklerini gözden geçir .hazırlıksız yakalanma seni daha zor duruma sokabilir. 6.hep gülme eğer çok güleç olursan yada ne bileyim çok da melankolik olursan insanlara sana bunun üzerinden sorular yöneltebilir niye çok gülüyorsun gibi ve daha da gerilebilirsin. 7. Eğer ellerin titriyorsa da ağır bi saat takabilirsin. En azından azaltır. (Ben denedim.) 8.son olarakta düzenli uyku her zaman en iyi çözümdür. arkadaslar ben bunları denedim ve sorunumu cozdum. Eğer olmaz derseniz siz bilirsiniz. Sonuçta herkesin kendince bi tedavisi vardır ilaçla veyahut p. Seansla.. herkese Allahtan acil şifalar diliyorum umarım iyi olursunuz :)))

 84. Merhaba hocam. Ben 23 yaşında yeni universite mezunuyum. Ayri şehirde okuduğum universiteden Istanbula geri dönünce burada hic arkadaşımın kalmadığını farkettim ve çok yalnız kaldım. Henüz bi işe de başlamadığım için hic arkadaşım yok şuan. Lise ve öncesindeki arkadaşlarıma yazmaya aramaya sormaya da çekiniyorum. Bir kere görüştük ama yanlarında o kadar çekindim ki konuşmaya sanki ağzımdan yanlis bi kelime çıksa kovucaklar beni. Görüşelim yine dediler ama hadi buluşalım demeye cesaretim de yok yok sacma sapan konusmalarimla kendimi küçük düşürürüm diye korkuyorum sanıyorum. Abimle de hiç anlaşamıyoruz onun da öfke kontrol sorunu var sanırım ufacık bir şeyde bağırıp azarliyor. Artik o kadar bunaldim sıkıldım ki günlerdir odamdan çıkmıyorum bütün gün yatağımda internette geziniyorum. Normalde başımı yastığa koyar koymaz uyuyan ben sabah 5e 6ya kadar uyuyamıyor akşama kadar da uyuyorum. Benim bu durumum sosyal fobi mi yoksa baska bisey mi? Ve bunu en iyi sekilde nasil atlatabilirim?

  • Ek olarak;
   Kendimi bi ara sanki bi tiyatro oyununda seyirci gibi hissediyodum herkes bi rolu ustlenmis biseyleri oynuyor bende hic bir vasfim yok uzaktan onlari izliyormusum gibi. Hayat ben olmasam da aynı sekilde devam eder hissi vardi 2 3 hafta önce. Şimdi de ağlamak istiyorum yerli yersiz. Mutsuzluktan mi yalnızlıktan mı ya da başka bişeyden mi bilmiyorum.

 85. Merhaba hocam ben 19 yaşındayım üniversite öğrencisiyim topluluk içine girdiğimde yüzüm kızarıyor eskiden titreme oluyordu suratımda ama artık o boyutta deil ama hala yüzüm topluluk içine girince gerginleşiyor kendimi rahat hissedemiyorum (özellikle karşı cinsle aynı ortamda olunca)suratım dışarıdan sinirli yorgun gibi gözüküyo.bu sebepten psikiyatra gittim sosyal fobi teşhisiyle bana selectra 50 mg verdi yaklaşık 3 -4 aydır kullanıyorum biraz hafifledi ama tam olarak geçmedi Doktora bidaha gitmeyi düşünüyorum belki ilacın dozunu falan arttırır çünkü ilacın az da olsa işe yaradığı aşikar.Ama tedavi sürecini hızlandırmak adına ne tavsiye edersiniz?Bide bu hastalığın tam olarak tedavisi mümkün mü?

 86. Hocam bir arkadaşım var 18 yasında sosyal fobi yaşıyor tedavi görüyor eskiden çok yakındık simdi ise benden uzaklastıgını hissediyorum ama ansızın bana iyiki varsın diyor yani tam olaarak neler neler yaşıyor bilemediğimden onun için neler yapmalıyım bilemiyorum olabildiğimce hediyeler yapıyorum ona baska önerileriniz varsa lutfen yazın. Şimdiden teşekkürler.

 87. Ne olacak halim

  Bilgileriniz için teşekkürler hocam. Hocam çocukluğum dan beri sosyal fobi panik atak ve okb var. Yalniz gunumun 3 te 2 si kötü bu şikayetlerden kaçar vaziyette. 3 te 1 ide aşırı ozguvenli korkusuz herşeyi yapabilirim ve enerjik tam tersi durum. İyimiyim kotumuyum anlamiyom çok üzülüyorum dengesiz ligime. Birde çocukluğum dan beri üstüm de bi sıkıntı huzursuzluk sızı var. Devamlı pesim de. En mutlu oldum anlarda bile içimde bu sızı. Sizce bu anskiyete lerin dışında başka bi ruhsal hastalık olabilir mi

 88. Bende de sosyal fobi varmış bunu bu yazıyı okuduktan sonra anladım. Ben babamla bile konuşurken ağlamam geliyo çenem titriyo. Üstesinden gelebileceğimi biliyorum. Bazen küçük adımlar atabiliyorum. Önüme çok iyi fırsatlar geliyo ve ben utangaçlığım yüzünden bunları kaçırıyorum. Çok büyük zarar görüyorum. Ve aynı durum kardeşim de de var. Sosyal medya hesabı bile kullanamıyorum. Doktora gitmek istemiyorum. Kendimi ifade edemiyorum. Sizce ne yapmalıyım en etkili kitap nedir. Nr yapabilirim? Zorla da olda sosyal medya hesabı kullansam kendime güvenim gelir mi sosyal bi insan olabilirmiyim?

 89. Toplum onunde bogaİn gicik yapmasi taniya girermi.

  • merhaba. sosyal kaygı bozukluğu tanı kriterleri arasında yok. ancak, bir kaygı belirtisi olarak, sosyal kaygı bozukluğuna işaret edebilir.

 90. Merhaba hocam ben şuan fransanın marsilya şehrinde kalıyorum yanlızım şuan çok kötüyüm depresyona girmişim bendede aynı sosyal fobi var ve çok yıpratıyor beni 2 haftada gözle görülecek şekilde kilo verdim yaklaşık 3-4 kilo yazdığınız yazıyı okudum ve biraz rahatladım telefonda bana biraz yardımcı olurmusunuz çok ihtiyacım var burda kendimi anlatacağım bir pisikolog yok o yüzden yardım edebilirmisiniz

  • merhaba. skype programı üzerinden online terapi alabilirsiniz. görüşmeler 50 dk sürer ve her görüşme için 100 tl seans ücreti ödersiniz. muhabbetle.

 91. Merhaba hocam
  Bendede sosyal fobi olduğunu farkettim yaşım 23 b illweti yenmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Tedavi kesin çözüm verirmi? Ben bu hastalığı yeneceğimi hiç düşünmüyorum çünkü hastalığın farkındayım yenmek için gayret gösteriyorum ama değişen hiçbirsey yok!

  • merhaba. benim size sunabileceğim şey, psikoterapi desteğidir. onun dışındaki çözüm yolları hakkında bilgim yok. şayet düzenli ve gerektiği şekilde bir terapi alırsanız, sorununuzun üstesinden gelme ihtimaliniz yüksektir. muhabbetle.

 92. Bu yazının altındaki yorumlara cevap veren kişi asla yetki biri değil. Üslübu, tavrı çok yanlış.
  İyice araştırmadan kimseye güvenmeyin.

 93. Hocam ben bi ortamda konuşurken hemen yüzüm kızarıyor ve gözümden yaş geliyor sizce benim durumum çok mu kötü

  • Yusuf BAYALAN

   “sizin durumunuz çok kötü veya değil” gibi bir şey deme şansım yok. kendi durumunuzun kötülüğüne kendiniz karar verebilirsiniz.

 94. Merhaba ben de bugün doktora gittim ve doktorum sosyal fobi teşhisi koydu. Benim kalabalık ortamlarda lavaboya gitme ihtiyaci hissediyorum. Bir yerde oturamiyorumda. Sanki kontrolum dışında birsey olacak ve rezil olacakmisim gibi hissediyorum sizce durumum cok mu kotu? 17 yasindayim ayrica ve sevmedigim bir bolumde okuyorum okulda kendimi yalniz hissediyorum bunlarda bu durumla ilgili midir? Simdiden tesekkur ederim.

 95. Okula başladığm ilk gunden ber parmak kaldiramiyorum ya yanlis cevap verirsem diye.Uzun urel arkadaşlarim disinda kimseyle iletisim kuramiyorum ve bu konu ben cok uzuyor akrabalarima karsi bile soguk davrainiyorum. Cevremde sevilen biriym derslerimde gayet iyi ama bu sorun beni ortamlarda cok pasif gosteriyor hep geriplanda kaliyorum. Bended mi sosyal fobi var ? 🙁

  • Ayrica sinifta bir sey okurken bile elim, sesim titriyor buna engel olamiyuorum

   • + olarak ogretmenrimle veya yeni tanidigim insanlarin gozlerine bakamiyorum ve onlara itirazda bulunamiyorum

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba. bahsettiğiniz belirtiler, sosyal fobi belirtileri. diğer belirtilerle birlikte durumunuzu değerlendirmelisiniz.

 96. Hocam bnde de elestiriye çok duyarlılık insanlar ne der düşüncesii düşüncesi ileri derecede sohbet edememe lisede başladı utangacligim bu sosyal fobimi yoksa çekingen kisilik bozuklugu

 97. abi ben Azerbaycandan yaziyorum cokda param yok oyle senas bawi cok para isdiyorlar psxolojikler amma mende mesela yanimda biri konuwdugu zaman oyle tiksiniyorum tualetimi yapamiyorum yanimda insan oldugu zaman iw bile yapamaz oldum kendim ezaci olacaktim bu uzden iw bile yapamiyorum korkuyorum nasil yardiminiz ola bilir ?

  • merhaba. ne yazık ki benim sana bir yardımım olamaz. ücretsiz hizmet veren bit kurum araştırabilirsin. başarılar.

 98. merhaba yusuf bey.Şu an lise 2 öğrencisiyi ve yaklaşık 2-3 yıldır kötü yönde bir değişiklik hissediyorum kendimde.Aslan burcu olduğum için liderliği severim fakat insanların yanında kendim gibi olamıyorum(annem ve babam hariç) ve fikirlerimi paylaşırsam hep yargılanacağım korkusuyla istediğim gibi konuşamıyorum fakat beni dışarıdan görseniz hiç de sosyal fobiden muzdarip biri gibi gözükmüyorum çünkü insanların benim hakkımda özgüvensiz gibi düşüncelere sahip olmasından korkuyorum.Özellikle okuldayken şunu yapsam ne düşünürler diye bir sürü düşünce geçiyor aklımdan.Tam kendimi motive ediyorum mutlu görünmek için o zaman da çok sahte hissediyorum.Okulda benim insanların yanında rahat hissetmediğimi ve düşüncelerimi söylemekten korktuğumun anlaşılmasını istemiyorum çünkü okulun müzik grubunda solistim ve hep mutlu ve özgüvenli davranmam gerekiyomuş gibi hissediyorum.Arkadaşlarımla buluşunca bile ne konuşucaz diye stres olup 2 gün önceden ne konuşabilceğimizi düşünüp kaygılanıyorum.Buluşma günü geldiğinde de sessizlik olmasın diye fazla soru sorup saçmalıyorum.En başta kem kendimi çok seviyorum hem de nefret ediyorum.Şöyle yapsam beni severlerdi,şunu yanlış yapıyorum diye sürekli kendimi yargılıyorum ve senaryolar uyduruyorum.Bu sorunu çözmek için çok uğraşıyorum her gün savaş veriyorum normal olmak için hatta bir sürü psikolojik makale okudum kendi kendime tanı koyabilmek için fakat olmadı.ANNEM BENİ HER GÜN BUNLARI ARAŞTIRDIĞIM İÇİN PSİKOLOG OLACAĞIM SANIYOR AMA DURUM BÖYLE.Ayrıca sevgilim olmuyo çünkü bunun anlaşılmasını istemiyorum bir sürü teklif geliyor fakat reddetmek zorunda kalıyorum.Eğer buluşmalara gelmezsem anlayabilir çünkü..Sizce bu yaşadığım şey ne ve nasıl düzelebilip insanların yanında rahat hissedebilirim?

  • merhaba s. anlattığın durum isim olarak sosyal kaygı bozukluğunu çağrıştırıyor. üstesinden gelmenin ilk yolu, zihnindeki endişelerin sadece “endişe” olduğunu kendine hatırlatman. endişe bizim kafamızdaki düşüncedir, gerçeği yansıtmayabilir. emin ol pek çok arkadaşın senin gibi düşünüyordur. mükemmel olmanın peşinde olma, kendin olmaya, sahici olmaya odaklan. bırak hata yap, emin ol bir şey olmuyor. ben de çok hata yaptım ve hayattayım 🙂 başarılar.

 99. Merhaba . Yaşadığım sorunu yıllardır kimseye anlatamıyorum . Ben toplum içinde duygularimi dengeleyemiyorum. Mesela biriyle iletisim kurarken istemsiz beni rahatsız eden bi gülme aliskanligim var. Bu beni sinir ediyor . Uzmanla da gorusurken aynı sıkıntıları yaşadım dün . Ve bu yüzdrn terapiyi bıraktım . Ya nolur cevap verin . Ben bu sorunumu cozemiyorum . Sizce nedeni nedir . Ben sosyal fobiden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ya sizce . Ne yapabilirim ne olur yardım edin

  • merhaba. evet, bahsettiğiniz tepki, kişilerarası ilişkilerde zor duygularla başa çıkmak için kullandığınız bir yol olabilir. bence terapiyi bu yüzden bırakmamalı, tam tersine, terapide bunu ele almalısınız.

 100. Hocam merhaba. 28 yaşında hukuk fakültesi öğrencisiyim. 5 yıldır SF ile yaşıyorum. Sürekli görüştüğüm arkadaşlarla dahi bazı konuşmalara girince aşırı derecede terliyorum. Sınıf önünde veya odalarında hocalarla konuşurken bir mağazada alışveriş yaparken yeni bir ortama girdiğimde kızarıyor ve başımdan aşağı bir kova su dökülmüş gibi terliyorum. Geçen ay arkadaşlar bir doğum günü organize etmisler sağ olsunlar fakat hayatımın en kötü doğum günü idi. O kadar terledim ki ortada hiç birşey yokken anlatamam. Şu vaziyette mezuniyet sonrası avukatlık mesleğini de icra edemeyeceğimi düşünür oldum. Telkin ses kayıtları satın aldım fakat ise yaramıyor. Yardıma ihtiyacım var.

  • merhaba yusuf. düzenli bir terapi almanı tavsiye ederim. özellikle de emdr terapisi alabilirsen iyi olur. başarılar.

 101. Bu yaşadıklarımı aileme söyleyemiyorum çünkü daha önceden başka bir önemli konuyu açtığımda saçmaladıüımı söylemişlerdi.2 gün sonra çok sevdiğim sanatçının konseri var ve eğer o konsere gitmek istediğimi söylersem acı çektiğimi anlayacaklarından korkuyorum.

 102. Merhaba Yusuf Bey benim erkek kardeşim şuan 18 yaşında ve 13 yaşından belli sosyal fobi rahatsızlığı var bu yüzden okul birincisi olduğu halde okulunu bile bıraktı ne yaptıysak okutamadik şimdilerde acikogretimden lise okumaya ikna edebildik. Kardeşleri babası dahil kimseyle konusmuyor evden dışarı çıkmıyor. Birtek annemle konuşuyor biraz. Bazen ufak sinir krizleri geciriyor hayatım mahfoldu artık düzeltemem falan diyo. Aslında çok akıllı bir çocuk ama böyle yapması bizi çok üzüyor. Biran önce iyileşmesi için ne gerekse yapmaya hazırız.

  • merhaba. bahsettiğiniz sosyal fobinin daha ileri düzey bir formu olan çekingen kişilik bozukluğu olabilir. bu yüzden, psikoterapi de yapabilen bir psikiyatristle görüşmesini tavsiye ederim.

 103. Merhaba. Ben toplulukta konuşurken kendimi çoğu zaman yeterince ifade edemiyorum. Aslında etkili konuşma yeteneği var. Ama bunu bazı toplu ortamlarda kullanamıyorum. Sürekli konuşan herkesi istemsiz engel olamadığım bir gülümseme ile dinliyorum. Dinlemekten Kırılan ağını düşünüyorum. Bunda geçmiş yaşantılarını ve bazı baskıcı tutumları etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bir türlü o baskıyı üzerimdenen atamıyorum

 104. Merhaba. Ben 18 yaşındayım. Toplum önüne çıktığım zaman çok heyecanlanıyorum adeta elim ayağım titriyor. Özellikle birisinin bana baktığını, gözünün benim üzerimde olduğunu fark edince daha da heyecanlanıyorum. Sanırım bende de sosyal fobi var. Bu durumdan kurtulmak istiyorum ama bi psikiyatrise gitmeden de bu sorunun üstesinden gelebilir miyim acaba? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • merhaba. kendi başına da üstesinden gelebilirsin belki. ama yollarını burada yazma şansım yok. sosyal fobi ve öz güvenle ilgili kitaplar okuyabilirsin.

 105. Merhaba ben sosyal fobiyi 3 yıldır yaşıyorum.Bu 3 yıl içerisinde psikolog lara gittim ama hiç bir faydası olmadı.Konuşma terapisiyle işe yaramadı yani .Şimdi 16 yaşındayım ve en son gittiğim psikiyatrist sosyal fobi teşhisi koyup 2 ilaç yazdı.Bu ilaçları 6 aydır kullanıyorum Ve eski halime göre daha iyiyim en azından insanlardan kaçmıyorum artık….

 106. Merhaba hocam bende de yüz kasılmaları oluyo gülünce kaşlarım kasılıyor mimiklerim titriyo çok kötü durumdayım sizce psikoterapiye mi gelmem gerek yoksa psikiyatriste mi gitmeliyim

 107. Merhabalar, ben toplum içinde insanlarla konuşurken sesim kısılıyor,arkadaşlarımla muhabbet ederken sohnete katılamıyorum ya sesim kısık yada tuhaf çıkarsa die, hoca ismimi sorduğunda bile cevap verirken sesim çıkmıyor ama evde böyle bir sorun olmuyor, bu sosyalfobi midir? Kendi başıma yenebilir miyim?

  • merhaba. bahsettiğiniz belirtiler, sosyal fobi belirtilerini çağrıştırıyor. şayet doğru adımları kendi başınıza atabilirseniz, sorunu kendi başınıza çözebilirsiniz. doğru adımları atıp atamayacağınızı ise bilme şansım yok.

 108. Merhaba doktor bey.ünv de okuyorum.sunum yaparken kalp çarpıntısı ve yüz kızarması oluyor.hangi seviyedeyim sizce sosyal fobide,nasıl yenebilriim

  • merhaba. bahsettiğiniz yaşantılardan hareketle bir “seviye” belirtme şansım yok ne yazık ki. sosyal fobinin üstesinden psikoterapi desteği alarak gelebilirsiniz.

 109. Merhabalar, insanlarla birlikteyken sürekli kıyaslanıp, diğer kişinin benden üstün görülecegi korkusu yaşıyorum. Garip bedensel reflekslerim devreye giriyor, bunu cok sacma ve anlamsız buluyorum fakat her seferinde de yaşıyorum. Aslında cekingen bir tip degilim hatta tam tersi oldugunu düşünüyorum. Güneş gözlüğü taktığımda kendimi cok güvende hissediyorum. En cok istediğim sey artık bunu yasamamak. Sizce sosyal fobi belirtileri mi bunlar?

 110. Çok aşırı utangacım. Sosyal fobi derecesinde psikiyatriye gidemeyecek kadar ne yapmam lazım. Lütfen kitap oku korkularının üstüne git demeyin denedim olmuyor :((((

  • yusufbayalan

   merhaba. terapi almanız gerekir. bunun için de zorluklarla yüzleşmeli ve bir uzmanla görüşmelisiniz. belki ilk seans veya birkaç seans yakın bulduğunuz birileriyle gidebilirsiniz terapiye.

 111. Emine nergis

  Merhaba. Ortaokul 7. Ve 8. Siniftayken butun bir gun boyunca (tuvalete gitmek ve hoca gelince kalkmak haric ) hic ayaga kalkmaz, mecbur kalmadikca hic konusmazdim. Konusurken sesim az ve farkli cikardi. Tahtaya ciksam nefesim kesilir, yuzumu ates basar, sesim kesilir konusamazdim, hoca yerime oturturdu. Kimseyle arkadaslik kuramazdim. Halbuki eskiden boyle degildim. Lise 1’de de aynisi oldu ve acik liseye gectim. Simdi uni kazandim kaydimi yaptirdim ama okumuyorum… yine aynisi olur diye korkuyorum.. disarida konusma konusunda sikinti yasiyorum. Alisveris icin bile cok heyecanlaniyorum. Arkadaslik edemiyorum. Dusuncelerimi ifade konusunda sikinti yasiyorum.. psikiyatra gitmistim ama faydasini goremedim.

 112. İSİM VERMEK İSTEMEYEN

  Hocam merhaba ben lise 2 öğrencisiyim ben 1.sınıftan beri okumada sorun yaşıyorum
  bununla ilgili çok dalga geçildi sadece bir kere doktora gittim o zaman 5.sınıftım herkesten utanıyordum bakkala bile gidemiyordum şu an sorun devam ediyor okumakta sıkıntı yaşıyorum ve dalga konusu oluyorum lütfen yardımcı olurmusunuz ben sosyal fobi olabilirmiyim okurken kitleniyorum cümleye bir türlü başlayamıyorum küçükkende çok korkutuldum

 113. Hocam merhaba ben lise 2 öğrencisiyim ben 1.sınıftan beri okumada sorun yaşıyorum
  bununla ilgili çok dalga geçildi sadece bir kere doktora gittim o zaman 5.sınıftım herkesten utanıyordum bakkala bile gidemiyordum şu an sorun devam ediyor okumakta sıkıntı yaşıyorum ve dalga konusu oluyorum lütfen yardımcı olurmusunuz ben sosyal fobi olabilirmiyim okurken kitleniyorum cümleye bir türlü başlayamıyorum küçükkende çok korkutuldum

  • merhaba. evet yaşadığın sosyal fobi olabilir. bununla ilgili psikolojik destek almanı tavsiye ederim.

  • Arda bendede sosyal fobi vardi bende doktora gittim ve o bana bi ilac yazdi ismi ….. aldim ictim ve simdi cok iyiyim sanada tavsiye ederim

 114. Merhaba arkadaşlar, sosyal fobiyle alakalı olarak size vereceğim siteyi ziyaret edin.Emin olun pişman olmazsınız.Ben yaşamış ve atlatmış birisi olarak tavsiye ediyorum

 115. Yirmi sekiz yaşında ve sosyal fobi sorunu olan birisiyim.Bu problemim yüzünden sağlıklı bir akademik veya iş yaşamım olamadı.Bu problemi yarı yarıya azaltsam da tam başarıya ulaşamadım.Bunun nedenine gelince sorunumu detaylıca paylaşabileceğim birilerinin yakın çevremde olmayışı ve kendimin sosyal fobi problemi olan bir birey olduğumu çok geç fark etmiş olmam.Ailem ve yakın çevrem ise bunu hiç fark etmediler.Bir psikolog desteği aldım fakat daha kesin sonuç almam için destek almaya devam etmeli miyim?Çözüm konusunda yaşımın önemli bir engel olduğu kanaatindeyim.Sizce bu yaklaşım doğru mudur?

  • merhaba. hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için psikolojik danışmanlık yöntemini seçtiyseniz, kendinize ve uzmana zaman tanımanız lazım. birkaç kere bir uzmanla görüşmek, psikolojik destek aldığınız anlamına gelmeyebilir. sizin için yeterince iyi bir uzman ise muhatap olduğunuz kişi, devam etmenizi öneririm. muhabbetle.

 116. merhabalar
  ben de evden sokaga cikarken.toplu tasimaya hatta markete giderken. asiri terleme. bulanti. kusma meydana geliyor. ozellikle kalabalik ortamda bulununca kendimi cok kotu hissediyorum. bu sorun yaklasik 10 senedir var. 30 yasindayim. asiri kalp atisi vardi onceleri. ama simdi azaldi. disari cikinca disariya alisiyorum. fakat eve geldikten sonra tekrar disari cikmam gerekince ve ozellikle gunesli havalarda kendini bogulacakmisim ve her an kusacakmisim gibi hissediyorum. bu yuzden kiz arkadasim bile yok. reflu var dediler doktora gittim. ama psikolojik yonu de bence var. lutfen yardimci olun. gercekten cok zor bir durum. ozellikle bu aralar midemde kramplar da basladi. mide kanamasindan bile kormuyorum. lutfen kurtarin beni. paikologa gidip ilac kullandim ama beni cok sersemlesrirdi o yuzden ilaci biraktim. ozellikle gun isigi beni cok endiselendiriyo. yardimci olun. lutfen.

  • evet bendede bunlar vardi ben de markete gidemiyordum toplu tasimaya binemiyordum doktor bana bi ilac yazdi ismi ….. ictim simdi iyiyim cok iyiyim her istedigimi yapabiliyorum utanmiyorum artik

 117. Merhaba,

  Yöneticilerim ile konuşmaya çekinme problemi yaşıyorum. Haksızlığa itiraz etme, hakkını arama konusunda bir hayli problemliyim. Erken boşalma sorunu ve zaman zaman iktidarsızlık yaşıyorum. Uzun sürecek toplantılarda ve otobüs yolculuklarında bağırsaklarımın bozulması gibi problemler yaşıyor ya da bunların öncesinde bağırsaklarım bozulacak kaygısı ile panik ataklar geçiriyorum. Sadece kendi kontrol edebildiğim şeyleri yapmayı seviyorum. Mesela yolculuklarımı otobüs ya da başkasının aracı ile yapamazken kendi aracımla rahat yolculuk yapabiliyorum. İş yerinde otururken ya da evimde uzanırken sürekli bacak sallıyorum. Bunlar için devlet hastanesinde psikiyatriye gittim. Lustral 50 mg verdi. 8 gün yarım kullanıyorum. Akabinde tam kullanmaya başlayacağım ve 2 hafta sonra tekrar görüşeceğiz. Devlet hastanesi olduğu için çok çabuk teşhis koyup ilaç yazdıkları için çok emin olamadım. Acaba doğru ilaç ve doğru tedavi yolu mu?

  • Merhaba. Ben ilaçlarla ilgili yorum yapamam, bu konuda yetkin değilim. İlaç tedavisinin yanında psikoterapi desteği almanızı da tavsiye ederim.

 118. Bende yukarida yazan belirtilerin hepsi var ama fobimden dolayi ne doktora gidebiliyorum ne psikologa
  Tıp 1.sınıfım suan gitmek yazınca bile nabzım artıyor böyle olan tek kişi ben miyim ?
  Yani tıp fakultesine başlarken bırakmak istedim o derece.

  • Merhaba. Muhtemelen tek kişi siz değilsiniz. En azından ben, tıp fakültesi okuyan ve sosyal kaygı sorunu yaşayan birkaç kişiyle karşılaştım.

 119. Merhaba çok güzel bir paylaşım olmuş teşekkürler. Ben sosyal fobi tedavisinde en etkili yöntemin inanç olduğuna inanıyorum. İnançsız birey istediği kadar tedavi için uğraşsa da bir fayda göremeyecektir. Tedavi için önce İNANÇ gereklidir.

 120. merhaba sosyal fobi var mı bilmiyorum ama toplum içinde birşey yapmaktan aşırı çekiniyorum yüzüm kızarıyı voleybol oynuyordum fakat gözler sürekli üstümdeymiş gibi hissettiğim için bıraktım birçok hayalimden vazgeçtim önceden çok dakga geçiyorlarda benimle o zaman belli etmesemde çok üzülüyodum sosyak aktivitelere katılmak istemiyorum ne yapabilirim size sormak istedimm

 121. merhaba sosyal fobi var mı bilmiyorum ama toplum içinde birşey yapmaktan aşırı çekiniyorum yüzüm kızarıyı voleybol oynuyordum fakat gözler sürekli üstümdeymiş gibi hissettiğim için bıraktım birçok hayalimden vazgeçtim önceden çok dakga geçiyorlarda benimle o zaman belli etmesemde çok üzülüyodum sosyak aktivitelere katılmak istemiyorum ne yapabilirim size sormak istedimm

 122. Merhabalar Yusuf bey yukarida Sosyal fobi hakkinda Guzel bir aciklama yapmissiniz cok begendim.
  Bu arada Sanirim bende Adi Sosyal fobi olarak konulan durumu yasiyorum.
  Size biraz kendimden bahsetmek istiyorum.
  Adim Firat, 24 yasindayim Yurt disinda Kanada da yasiyorum Meslegim Dis cephe isi yalitim montalama Kisacasi insaat isleriyle ugrasiyorum ve Ustayim. 22 Yil Turkiyede Ailemle birlikte yasadim yurt disina cikmadan once bir Fabrikada isciydim Cok asiri sosyal aktiviteleri olan bir insan degildim ama cok eglenceli bir arkadas ortamim vardi isten sonra kalan vakitlerimi evimde ailemle birlikte ya da Bilgisayar basinda oyun oynayarak veyatta film izleyerek vaktimi harciyordum turkiyede gecirdigim 22 yil icerisinde 1 defa bile Sosyal fobi dediginiz seyleri yasamadim Cok egleniyordum ve hayatimdan cok memnundum son zamanlara dogru ailemin tavsiyeleri uzerine daha guzel bir hayat kurabilmek icin yurt disna seyahata ciktim arkamda guzel bir hayat biraktim benim sorunlarim farkli bir ulkeye geldikten sonra cikmaya basladi daha once hic bu kadar cekingen olmamistim ya da utangac toplum onune cikamama kalabaliktan kacinma ya da insanlarla goz goze gelememekten korkmamistim bu sadece tanimadigim insanlar icin degil en yakinimdaki insanlarin bile gozlerinin icine bakip konusamamaya basladim Googlede arastirdigim kadariyla bende goz odagi sorunu varmis baska bir insanin gozlerinin icine baktigim zaman utaniyorum ve ya cekiniyorum karsimdaki bir insanla sohbet ederken genelde gozlerimi kacirtiyorum ve bunu ust uste yaptigim zaman insanlar benden kaciniyor ve huzursuzlasiyorlar karsimdaki insana kendimi sevdiremiyorum veyattta sicak bir ortam kuramiyorum daha dogrusu duygularimi ifade edemiyorum denebilir. Son zamanlarda insanlarin bana farkli baktigini dusunmeye basladim kalabalik bir ortam olsun mesala café veya market gibi yerlerde alisveris yaparken bile cevremdeki insanlarin gozlerinin benim uzerimde oldugunu dusunuyorum ve bu beni gergin bir duruma surukluyor zihnimde adeta birseyler hemen oradaki isimi bitirip ordan cabucak kacmami soyluyor ve son zamanlarda yalniz kaldigimda bile kendi ev islerimi yaptigimda ellerimin titredigini gordum sanki birseylerden korkuyormusum gibi veyatta birseyleri isteksiz yapiyormusum gibi hissettim. cevremde bir cok insan benimle takilmak ve ya vakit gecirmek istiyor ve surekli beni cagiriyorlar ama ben kendimde birseyleri eksik buldugumdan benimle vakit oldurmek isteyen insanlardan kaciniyorum son zamanlarda bu durumumdan cok sikayetciyim hep eskisi gibi olmayi istiyorum yasadigim ulkede cok streesli bir hayat var streesten kacinmaya calisiyorum kimseyle her ne olursa olsun 2 li bir tartismaya girmiyorum ve bir ortama girdigim zaman cok gergin oldugumdan gozlermin ici kiprasmaya basliyor bu durum beni rahatsiz ediyor ve de Gozlerimin karsimdaki insana farkli baktigini dusunmeye basladim. Daha once hic bu tur seyler dusunmemistim gecmis hayatima baktigim zaman baya gulen eglenen her turlu insanla sohbet eden oz guveni yuksek olan ortam kuran sosyal bir insandim simdiki hayatimda ise bir cok sorunla karsilastim adeta dunya ya bakis acim degisti kendime olan oz guvenim cesaretim kirildi. Yurt dasinda Amcalarimla birlikte calisiyor ve yasiyorum bu ulkeye geldigimden beri burdaki hayata ve ortama alismaya calistim. ama sanirim benim bunyem bu hayati ya da bu yasami kaldirmiyor Ilk zamanlar cok sessiz oldugumdan dolayi amcalarimdan hem is ortami hemde normal yasamimda cok baski gordum cok cabalamama ragmen hep bazi konularda dislandim hep beni cevremdeki baska kisiler ile kiyasladilar hatta sevdegim insanlarin gozlarinin onunde agladigim vakitler bile oldu cok zor vakitler gecirdim tabi sevdigim insanlardi ve saygimdan dolayi birsey diyemiyordum ama bir sure sonra bu baskilar beni bambaska biri haline soktu sevdigim insanlardan nefret etmeye basladim cevremdeki insanlara karsi guvensizlik icine dustum. En yakinimdaki insana amcama bile kendi derdimi anlattigim zaman gidip baska insanlarla derdimi anlatti artik kimseye guvenemiyorum su anda icim oldugum durumdan bir an once kurtulmak istiyorum Yardim edersiniz ve ya yonlendririseniz cok sevinirim :/

  • Merhaba. Ben İstanbul’dayım. Size online terapi hizmeti sunabilirim. Ayrıntılar için 0505 495 4727’den bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.

 123. Hocam merhaba bende de sosyal fobi var hayatimi olumsuz yonde etkiliyor. Arkadaslarimla aram hep bozuldu. Esasnsiyel tremorum de var ek olarak. Daha once psikiyatriye norolojiye gittim ancak kobay gibi ilac denemeleri yapildi aurekli ve en basit matematik islemlerini yapamayacak hale gelmeme ragmen hic bir ise yaramadi. En ufak rahatlama bile yapmadi ilaclar.. aksine bazilari cok daha kotu etkiledi. Ilacsiz tedavisi mumkun mudur?

  • Merhaba. Sosyal fobi tedavisi için, psikoterapi (psikolojik danışmanlık) desteği alabilirsiniz. Ön görüşme ve randevu için 0505 495 4727’den bana ulaşabilirsiniz. Mutluluklar.

 124. Kendimi bildim bileli sosyal fobim var hayattan zevk alamaz oldum yemek yiyemiyorum okuldakilerin çoğu benden nefret ediyor yazlıktan birkaç tane arkadaşım var sadece kendimi çok baskı altında hissediyorum psikoloğa da gidemiyorum sadece ilaç verip göndereceği için ne yapacağımı bilmiyorum

  • Merhaba. Psikiyatristler yaygın olarak ilaç tedavisi uygulayabilirler. Bununla birlikte psikoterapi desteği sınav psikiyatristler de var. Aynı zamanda bir psikolog veya psikolojik danışmandan da psikolojik destek alabilirsiniz. Ön görüşme ve randevu için beni arayabilirsiniz: 0505 495 4727

 125. Psikolaga gittim bir kac cumleyle beni rahatlatmaya calisti ve bunu benim kendi başıma yenebilecegimi söyledi.beni rahatlatmaya calistigi dusuncelerin hepsini bende biliyorm eger biz kendimiz yenebilseydik psikologa danışmazdik zaten hem hasta kendi başına halledicekse psikologun işi ne merak ediyorm bu psikologların %90 gorevini yapmiyo. Yazık gercekten yazik.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ön Görüşme İçin Arayın!