Konum

Whatsapp

+90 505 495 47 27

Bilinçdışı nedir?

Bu içerikte bilinçdışı kavramının şimdilik sadece sözlük anlamını –blog okuyucuları için- paylaşıyorum. Zamanla, bilinçdışı hakkında ayrıntılı bir makale yazmayı planlıyorum. bilinçdışı (unconscious): Gerek isim gerek sıfat haliyle birbiriyle yakında ilişkili gözükse de, kullanıldığı yere bağlı olarak iki anlama gelebilmektedir: Bunlardan ilki genel bir baygınlık ve koma, kendinden geçme, uyku, genel anestezi vb. durumlarla ifade edilen … Tamamını oku

Ruhsal bozukluk (psikolojik hastalık) nedir?

Ruhsal bozukluk [psikolojik hastalık (mental disorder)], acı ve ızdırap veren bir semptom veya bir ya da birden fazla önemli fonksiyon alanında meydana gelen bozukluklarla ilişkilendirilen, belirli psikolojik veya davranışsal belirtileri olan herhangi bir hastalıktır (illness). Ruhsal bozukluklar, özellikle sonuçları ve tedavileri açısından şu an eskiye göre çok daha fazla ilgi ve alaka görüyor. Psikolojik rahatsızlıklar … Tamamını oku

Depersonalizasyon derealizasyon bozukluğu nedir, tedavisi nasıldır?

Hepimiz, genel olarak, kendimizle ve dış dünyayla ilgili, tanıdıklık, bildiklik ve gerçeklik hissiyle -isterseniz buna aşinalık da diyebilirsiniz- yaşarız hayatı. Bu hisler, güvenli, sürdürülebilir bir hayat için bize kolaylık sağlar. Bazen, söz konusu aşinalık bozuluverir. Bu bozulma, günlük dildeki, “Ben kimim?”, “Burası neresi?” sorularıyla kendini gösterebilir. Bahsettiğim deneyimler, psikiyatri literatüründe dissosiyasyon (çözülme) diye isimlendirilir. Sanki, iç dünyamızla ve/veya dış dünyayla bağımız çözülüvermiştir. Okuyacağınız yazı, bu … Tamamını oku

İnkar (yadsıma) savunma mekanizması nedir?

İnkar (denial), kabul edilemeyen bir düşünce, his, istek veya dış gerçekliğin bir yönünü bilmenin reddedildiği bir savunma mekanizmasıdır.1 Kaygı yaratan, acı verici düşüncelerin, duyguların, dürtülerin, çatışmaların, olayların veya gerçekliklerin yok sayılmasıyla tanımlanan bilinçsiz bir savunma mekanizmasıdır inkar. Bu mekanizma örneğin kişinin içindeki düşmanlık veya eşcinsellik eğilimlerini, kendindeki veya çocuklarındaki fiziksel-ruhsal kusurları, ölümcül bir hastalığın varlığını … Tamamını oku

Yapma bozma savunma mekanizması nedir?

İngilizcedeki undoing terimi, Türkçede şu gibi çevirilerle karşılanmaktadır: olmamış kılma, tersine çevirme, yapıp bozma, yapma-bozma. Bu yazıda, ilgili kaynağın kullanımına bağlı olarak, undoing terimini farklı şekillerde paylaşacağım. Olmamış kılma, kabul edilemez bilinçdışı istek, his ve itkilerin bunların karşıtıymış gibi görünen ikame davranışla üstünün örtüldüğü bir savunma mekanizmasıdır.1 Olmamış kılma, psikanalizde, suçluluk duygusuna yol açan düşünceleri, … Tamamını oku

Karşıt tepki oluşturma (geliştirme) nedir?

Karşıt tepki oluşturma (reaction formation)1, kişinin kendini, aslında hissettiğinin tam aksini hissettiğine ikna ettiği [bilinçdışı bir şekilde] bir savunma mekanizmasıdır. En yaygın karşıt tepki oluşturma biçimi, nefretin yerine abartılı sevgi hislerini koymaktır. Tepki oluşumu (reaction formation):2 Psikanalizde birey açısından kabul edilemez olan, kaygı yaratan veya tehdit oluşturan dürtülerin, duyguların vb. inkar edilerek (bastırılarak) tam tersi … Tamamını oku

Aleksitimi testi

Aleksitimi Testi, yaşadığınız deneyimleri aleksitimi açısından değerlendirmenize, aleksitimi düzeyinizi ölçmenize yardımcı olan bir ölçektir. Ölçek, ilgili maddeleri puanlama şeklinde kullanılıyor. Test meddelerini puanlamanız sonucunda elde ettiğiniz skor, bu ölçeğe göre, aleksitimi düzeyinizi belirlemektedir. Aleksitimi Testi’nde, okuduğunuz her ifadeyi, yönergeye göre puanlayınız. Mesela, “Duygularımı kolayca tanımlayabilirim.” ifadesine, ifade sizi tamamen tanımlıyorsa 5, hiç tanımlamıyorsa 1 puan … Tamamını oku

Panik bozukluk tedavisi: Psikodinamik bir yaklaşım

Giriş Panik bozukluğunun hem farmakolojik1-3 hem de bilişsel-davranışçı4-6 tedavilerinin, panik bozukluğunun kısa süreli tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, birçok hasta bu tedavilere yanıt veremez veya bunları tolere edemez [bunlara tahammül edemez].4-8 İlaç, uzun süreli bir idame evresinden önce kesilirse, nüks [yeniden ortaya çıkma] sık görülür.9-12 Ayrıca, bu müdahalelerin uzun vadeli etkinliği hakkında sorular devam … Tamamını oku

Aleksitimi tedavisi var mı?

Duygularınızla tekrar bağlantı kurun. İnsanlar olarak, duyguları deneyimleme, ifade etme ve duygularla başa çıkma şeklimiz hayatımızı derinden etkiler. Belli bir noktada hepimiz hayatımızda aşırı üzüntü, korku, stres, sevinç ve aşk gibi duyguları deneyimleriz. Başımıza güzel bir olay geldiğinde, kalbimizde bu durumun verdiği hafifliği ve sevinci hissederiz. Kayıplar ve yenilgiler yaşadığımızda, midemizde kötü bir his oluşur. Şimdi bunların … Tamamını oku