Panik Atak Atölyesi – Grup Etkinliği

Panik atak yaşayanların çok önemli bir kısmı, ekonomik yükünün fazlalığı dolayısıyla, düzenli bir psikolojik danışmanlık (psikoterapi) desteğinden istifade edemiyorlar. Terapiye başlayanların önemli bir kısmı da, aynı gerekçe ile, terapilerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Biz de hem terapi sürecinin maddi yükünü hafifletmek, hem de grup dinamiğinin iyileştirici etkisinden istifade etmek amacıyla, Panik Atak Atölyesi‘ni düzenliyoruz.

Panik atak, bir korku ve dehşet nöbeti olarak düşünülebilir. Çoğunlukla aniden ortaya çıkar ve kişiye, tüm kontrolünü kaybetmiş gibi hissettirir. Belirli bir süre sonra her şey normale dönse bile, panik atak geçiren kişinin zihnini bir düşünce kemirir durur: Ya aynı şeyi tekrar yaşarsam!

Panik Atak Atölyesinin Hedefi Nedir?

Atölyenin temel hedeflerini şu şekilde sıralayabilirim:

 • Panik atağı tanıyabilmek: Panik atağı geçirenler açısından çok önemli bir sorun, panik atağı hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaktır. Panik atak atölyesinde, panik atağa dair teorik bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra, kişisel deneyimleri anlamaya dönük çaba da sarf ediliyor. Yani atölyede, “Panik atağı nedir?” sorusuyla birlikte, “Benim panik atağım nasıl ortaya çıkıyor?” sorusunu da ele alıyoruz.
 • Panik atağı yönetebilmek: Yaşayanlar için panik atağı çoğu kez, kontrol edilemez bir deneyim gibi görülür. Oysa durum tam olarak öyle değildir. Panik atağı, anlaşılabilir ve yönetilebilir bir süreçtir. Atölyede, panik atak anında yapılabilecekler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
 • Panik ataktan kurtulabilmek: Pek çok kişi, panik atağı yaşamaktan daha çok, ondan kurtulamamayı dert ediniyor. Bununla birlikte, hem psikoterapi literatürü hem de psikoterapi deneyimlerim, panik ataktan kurtulmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Atölyede, panik atağı tanımak ve yönetmekle birlikte, ondan nasıl kurtulacağımızı da ele alıyoruz.

Panik Atak Atölyesinin İçeriği

I. Modül

Bu modülün temel hedefi, grup üyeleriyle tanışmak, bir grup dinamiği oluşturmak ve panik atağı kavramıyla ilgili kavramsal bir zemin oluşturmaktır.

Psiko-Eğitim, Panik Atak Atölyesi’nin çok önemli bir ayağı olsa da atölye, bir ders anlatma, bilgi aktarma süreci değildir. Bu bağlamda, I. modül, katılımcıların bazı temel bilgileri kavramasının yanında, bilgiyi kişiselleştirmeyi de hedeflemektedir. Modülün sonunda katılımcılar, “Panik atak nedir?” sorusuna bir cevap bulabilecekleri gibi “Ben, panik atağımı nasıl yaşıyorum?” sorusuyla da meşgul olacaklardır.

Bu modülün katkısıyla katılımcılar, bir sonraki modüle kadar, kendilerini gözleyebilecek, panik ataklarının hangi durumlarda nasıl tetiklendiğini keşfedebilecekler.

 1. Tanışma ve grup dinamiğinin yapılandırılması
 2. Temel kavramların analizi
 • Haz ve acı kavramlarının psikolojik analizi
 • Tehlike kavramının psikolojik analizi
 • Korku kavramının psikolojik analizi
 • Anksiyete (Kaygı) kavramının psikolojik analizi
 • Panik atağı kavramının psikolojik analizi
 • Ruhsallığı bir bütün olarak ele almak: Toplam Davranış kavramı
 1. Duygunun analizi
 2. Düşüncenin analizi
 3. Eylemin analizi
 4. Bedensel tepkilerin analizi
 5. Duygu, düşünce, eylem ve bedensel reaksiyonu bir bütün olarak görebilmek
 • Kendini psikolojik açıdan gözleyebilme becerisi: Gözleyen Kendilik‘in geliştirilmesi

II. Modül

Bu modül, sadece bu atölyenin değil, bize göre insanın psikolojik dünyasının merkezi bir kavramına davet ediyor katılımcıları: Temel İhtiyaçlarımız

Bu modülde bize büyük oranda Şema Terapi ve onun bir versiyonu olan Mod Terapisi rehberlik edecek; Şema Terapi ve Mod Terapisi rehberliğinde, “Ben kimim?”, “Hangi kişilik yapılarına sahibim?” gibi soruların cevabına doğru yol alacak katılımcılar.

Bu modül, korkularımızın altında hangi psikolojik dinamiklerin yattığını görmemize yardımcı olacak. Şu anki duygusal deneyimlerimizin geçmiş hikayelerimizle ilişkisini keşfetmek son derece şaşırtıcı olacaktır.

 1. İhtiyaç ve istek (beklenti) kavramlarının analizi
 2. Temel ihtiyaçlar kavramının analizi
 3. Şema (kişilik yapısı) kavramının analizi
 4. Üyelerin şema yaşantılarının değerlendirilmesi
 5. Mod kavramının analizi
 6. Üyelerin mod yaşantısının analizi

III. Modül

III. modülde, ilk iki modülde sergilediğimiz emeğin karşılığını görmeye başlıyoruz. Artık sahip olduğumuz farkındalıkla, bir panik atak anında neler yapabileceğimiz üzerinde duruyoruz. Bu bağlamda III. modülün hedeflerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Bir panik atağın tetiklenmesini fark edebilme becerisi
 • Panik atağa duygusal olarak müdahale edebilme becerisi
 • Panik atağa bilişsel (düşünce alanında) müdahale edebilme becerisi
 • Panik atağa eylem olarak müdahale edebilme becerisi
 • Panik atak anında bedenimizi yönetebilme becerisi

IV. Modül

Son modül, panik atağı anlamakla çıktığımız yolculuğun son etabıdır. Bu etapta, tüm atölyeyle birlikte hayatımızı gözden geçiriyoruz. O ana kadar öğrendiklerimizden hareketle panik atağın hayatımızdaki varlığını ve anlamını sorguluyoruz.

Panik atak yaşamadan, “Kendimiz olabildiğimiz bir hayat nasıl yaşanır?” sorusunu ele alıyoruz.

Panik atağı bir rehber olarak görmeye çalışıyoruz ve ona hürmet ediyoruz; çünkü o bize, kendisiyle konuşmayı becerebildiğimizde, mutlu bir hayat için neye ihtiyacımız olduğunu söyleyecektir.

Bu modülün hedefleri şunlardır:

 • Tüm öğrenilenleri günlük hayata aktarmak
 • Panik atağı bir savunma mekanizması olarak ele almak
 • Savunma mekanizmalarıyla yüzleşme cesareti gösterebilmek
 • Tüm atölyeyi değerlendirmek

Atölyenin Süresi

Atölye, haftada 3 seans ve her seans 50 dakika olmak üzere, 4 haftada, toplamda 12 seans olarak gerçekleşecektir.

Atölyenin Tarih ve Saati

 Panik Atak Atölyesi, Pazar günleri 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Katılımcı Sayısı

Atölye en az 5, en çok 9 katılımcı ile gerçekleştiriliyor.

Atölyenin Ücreti

Panik Atak Atölyesinin toplam ücreti (4 hafta, 12 seans için) 472 TL‘dir.

Ayrıntılı ödeme seçeneklerini görebilir ve kayıt yaptırabilirsiniz: TIKLAYINIZ

Atölyenin Gerçekleştiği Yer

Özel PADEM Psikoloji Aile Danışma Merkezi

Zuhuratbaba Mah., İncirli Cad., İncirli Ap., No: 21 Kat: 1 Daire: 4

Bakırköy/İSTANBUL

Ön Görüşme İçin

Panik Atak Atölyesi’ne katılmak istiyorsanız, ön görüşme için beni arayabilirsiniz.

Gsm: (0505) 495 4727

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir