Kategoriler
Genel

Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır? Öfke Kontrol Yöntemleri Nelerdir?

“Öfke kontrolü nedir?”, “Öfke kontrolü nasıl sağlanır?”, “Öfke kontrol yöntemleri nelerdir?” bir psikolojik danışman olarak sıkça karşılaştığım sorulardandır; çünkü pek çok insan, yaşadığı öfkenin düzeyinden ve sıklığından rahatsız olmakla birlikte, onu nasıl kontrol altına alacağını bilememektedir.

Okuyacağınız makalede, “Öfke kontrolü nedir?,”, “Öfke kontrolü nasıl sağlanır?”, “Öfke nasıl yönetilir?” gibi sorulara, psikoloji literatürü açısından cevap vermeye çalışıyorum. Makalenin, sizin için faydalı olacağından emin olabilirsiniz.

Hepimiz öfkenin ne olduğunu muhtemelen biliyoruz, ve muhtemelen öfkeyi bir şekilde hissetmişizdir: kısa süren bir sıkıntı veya tam bir hiddet olarak.

Öfke, en temelde, mutluluk, üzüntü, korku gibi normal ve sağlıklı bir duygudur. Bununla birlikte öfke, kontrolden çıktığında ve yıkıcı bir hal aldığında, kişisel ilişkilerde ve kişinin tüm yaşam alanlarında problemlere yol açabilir.

Öfke alanında uzmanlaşan Psikolog Doktor Charles Spielberger‘e göre öfke “Yoğunluğu orta derece bir rahatsızlıktan, yoğun bir hiddet kadar değişen bir duygusal deneyimdir.” Diğer duygular gibi öfkeye de fizyolojik ve biyolojik değişimler eşlik etmektedir. Sinirlendiğinizde kalp atış hızınız ve kan basıncınız yükselir ve enerji hormonlarınız, adrenalin ve noradrenalin de yükselir.

Öfkeniz hem iç hem de dış dünyanız tarafından tetiklenebilir. Spesifik olarak bir insana (örneğin bir iş arkadaşınıza veya eşinize) veya bir olaya (sıkışan trafiğe, iptal edilen bir uçuşa) sinirlenebilirsiniz; ya da öfkeniz kişisel problemlerinizle ilgili olabilir. Ayrıca, istemediğiniz veya travmatik anılarınızı hatırlamak da öfkenizi tetikleyebilir.

Kontrol mekanizması çocukluğun ilk yıllarında şuursuzca çalışırken sonraki yıllarda yavaş yavaş şuurlu olarak faaliyete başlar. Yani diğer organların ve psikolojik mekanizmanın geçirdiği merhaleleri geçirir ve gelişir. Kontrol mekanizması doğuştan olmakla birlikte, dış yardımlara da muhtaçtır. Bu dış yardımlar yönetim ve bilgilendirmedir.

Öfke kontrolü, aşırı ve gereksiz öfkenin ifadesinin azaltılması anlamına gelmektedir. Öfke kontrolünde temel amaç, bireyi saldırganlık ve şiddetten uzak bir şekilde, kendisine veya çevresindeki diğer canlı veya eşyalara zarar vermeden, öfke duygusunu sağlıklı bir şekilde ifade etmesini sağlamaktır.

Öfke kontrolü, öfkeyi içe atmak veya bastırmak değildir. Öfkeyi içe atmak, öfkeye neden olan sorunu çözmeden biriktirilmesine neden olur. Sürekli olarak bu şekilde bastırılan öfke bir süre sonra bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit edici sonuçlara neden olabilir. Öfke kontrolünde, öfke anında hemen tepki vermeme, sakin kalma teknikleri vardır. Bu şekilde öfkeye neden olan sorunu çözümsüz bir şekilde içe atma ve biriktirme yerine sakin bir şekilde olayı etraflıca düşünerek akli çözümler bulmasını sağlamak amaçlanır.

Öfkeyi dışa yansıtma, fiziksel ve sözlü şiddet, saldırganlık, küfür, dedikodu ve alay etme şeklinde olmaktadır. Bu şekilde öfke ifadesi öfkeye neden olan sorunu çözmekten ziyade yeni öfke problemlerine neden olmaktadır. Öfke kontrolünde, öfkenin sözlü ve fiili saldırganlık şeklinde ifade edilişini önleme veya en aza indirme amaçlanmaktadır.

Öfke kontrolünde amaç, bireyin öfkesini kendisi ve çevresi için yıkıcı olabilecek şekilde ifade etmesini önleyip, öfkesini sağlıklı yollarla ifade etmesini sağlamaktır.

Öfke yönetimi programlarının birçoğu, bireye kendi düşünceleri hakkında düşündürmeyi amaçlayan bir dizi teknikle öfke kontrolünü öğretmektedir.

İnsanlar öfkelerini yaşarlarken, bilinçli ya da bilinçsiz bazı yollar kullanırlar. Öfke duygusuyla başaçıkmak için kullanılan üç ana yöntem şunlardır:

 1. Öfkeyi bastırmak, baskılamak, hasır altı etmek, inkar etmek, yok saymak
 2. Kendini sakinleştirmek, teskin etmek, rahatlatıcı bir şeyler yapmak
 3. Öfkeyi dışa vurmak, belli etmek, ifade etmek

İsterseniz bu başaçıkma mekanizmalarını biraz daha ayrıntılı ele alalım şimdi de.

İlk olarak, öfkemizi bastırabiliriz. Öfkemizi bastırmak, onun farkında olamamak, onu içimizde tutmak, onu dile getirmemek şeklinde olabilir. Öfkenin bilinçli olarak bastırılması bir başaçıkma mekanizması, bilinçsiz olarak bastırılması ise bir savunma mekanizması olarak düşünülür. Bastırdığımız öfkeyi başka bir nesne veya kişiye yönlendirebilir, veya onu üzüntü gibi başka bir duyguya dönüştürebiliriz. Öfkeyi bastırmanın, kendimizi istemediğimiz bazı sonuçlardan korumak gibi bir işlevi olabilir. Bununla birlikte, bastırdığımız öfke, yüksek kan basıncı, tansiyon ve panik atağı gibi bazı zarar verici deneyimleri tetikleyebilir.

Dışavurulmayan öfke başka problemleri ortaya çıkarabilir ve öfkenin patolojik olarak dışavurumuna sebep olabilir. Pasif agresif davranış (insanlarla doğrudan yüzleşmek yerine, nedenin söylemeksizin dolaylı olarak intikam almak) ya da daima alaycı ve düşmanca görülen bir kişilik, öfkenin patolojik olarak dışavurumunun örnekleridir. Sürekli başkalarını aşağılayan, her şeyi eleştiren ve küçümseyen yorumlar yapan insanlar öfkelerini yapıcı olarak dışavurmayı öğrenmemiştir. Beklenildiği üzere, bu insanlar muhtemelen çok başarılı ilişkilere sahip değillerdir.

Öfkeyi ifade etmenin ikinci yolu, onu tutmaktır. Bu durum yalnızca kişinin dışarıya dönük davranışlarını kontol etmesi anlamına gelmez, ayrıca içsel tepkilerini de kontol etmesi anlamına gelir. Örneğin, kalp atışını yavaşlatmaya çalışmak, kendini sakinleştirmek ve duyguların yatışmasına izin vermek öfkeli davranışların kontrol edildiği durumlardır.

Kişinin kendini sakinleştirebilmesi, bazı durumlarda ihtiyaç duyulabilecek bir beceridir. Ancak, genel olarak rahatsız olduğumuz durumları insanlara uygun bir dille iletmek yerine, sürekli kendimizi sakinleştirmeyi seçersek, uzun vadede temel duygusal ihtiyaçlarımız (özgürlük, kendini ifade, güç vb.) engellenmiş olabilir. Bununla birlikte, duygularımızı “tutma” yolu olarak, alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak, çok yemek yemek gibi, kendimize zarar verici yöntemleri de kullanabiliriz.

Kızgınlığı olumlu bir şekilde, agresif olmadan dışa vurmak (ifade etmek, açıklamak) en sağlıklı olan yöntemdir. Bunu yapabilmek için kişi, ihtiyaçlarının ne olduğunu, bunları nasıl dile getirebileceğini, bu ihtiyaçları başkalarına zarar vermeden nasıl giderebileceğini öğrenmelidir. Kendinden emin ve olumlu olmak, saldırgan veya talepkar olmak anlamına gelmez; kişinin kendisine ve başkalarına saygılı olması anlamına gelir.

Dile getirmeye çalıştığımız üç yöntemden sonra, Dr. Spielberger’e kulak verelim isterseniz: Bu üç yöntemin hiçbirinin işe yaramadığı zaman, kişinin birini veya bir şeyi inciteceği zamandır.

Öfke Kontrol Yöntemleri Nelerdir?

Öfke kontrolünün amacı, hem öfkenin yol açtığı duygusal zorlukları, hem de fizyolojik zorlukları azaltmaktır. Bazı durumlarda, bizi sinirlendiren kişi veya durumlardan uzak kalamayabilir, söz konusu kişi veya durumları değiştiremeyebiliriz. Bu durumda elimizde kalan tek seçenek, kendi tepkilerimizi kontrol edebilmek, yönetebilmektir.

Öfke kontrolü, tek boyutlu değil çok boyutlu bir çabayı gerektirebilir. Aşağıda, öfkenizi yönetmekle ilgili, farklı boyutlar açısından, yapabileceklerinizi ele alıyorum.

Öfke Kontrolünde Bilişsel Yöntemler Nelerdir?

Bilişsel yöntemler, düşünme, değerlendirme, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurma gibi zihinsel faaliyetleri içeren yöntemlerdir.

• Bilişsel yeniden yapılandırma (Durumu mantıksal olarak ele almak)

Bu strateji en basit anlamıyla düşünme tarzını değiştirmek anlamındadır. Bilişsel yeniden yapılandırma programının ilk basamağı öfkenin ne olduğunu bilişsel davranışçı bir çerçeve içinde açıklama ile başlar. Bilişsel davranışçı terapide, bilişsel yeniden yapılandırma ile bireylere öfke ile olumsuz düşünce ve buna bağlı davranışların nasıl tanınacağını, değerlendirileceğini, kontrol edilebileceğini ve değiştirileceğini öğreterek öfkeyi azaltma amaçlanır.

Duygusal açıdan olgunlaşmamış ve bu yüzden de istediklerini seslerini yükselterek, saldırganlık göstererek elde etmeye çalışan bireylere, kendi olumsuz bakış açılarından farklı, alternatif bakış açılarının da olabileceğini göstermek bilişsel yeniden yapılandırmada esastır.

Birey kendi duygusunu ve diğer bireylerin duygularını ne kadar iyi tanır ve duygularından ne kadar az korkarsa; olumsuz duygularla o kadar kolay başa çıkabilir.

Öfke ile baş edebilme becerisinin gelişiminde ilk adım, öfke duygusunun doğasını anlamaktır. Öfkenin hizmet ettiği gerçek amaç bireyin hayatındaki negatif enerjilerin yok edilmesidir. İnsan aklı, sık karışır ve negatif enerjiler pozitif enerjileri yok etmeye çalışır. Öfke duygusunun insan ruhundaki en büyük görevi, karşılaştığı zor durumlarda kendisini korumayı ve savunmayı sağlamaktır. Öfke duygusu, vücudun yaşanan olumsuz duruma karşı verdiği bir tepkidir. Bu duygu, bazı şeylerin değişmesi gerektiğini hatırlatarak, ilişkilerin ve durumların daha verimli, daha olumlu hale dönüştürülmesine yardımcı olmaktadır.

Birey kendisini neyin öfkelendirdiğini bilirse öfke kontrolünde önemli bir yol almış olabilir. Öfkeyi dindirmede en önemli yöntem, durumu anlamaya çalışmak, sorgulamaktır. “Eğer böyle devam edersem, sonunda ne olur?” gibi sorularla mantığı devreye sokmak kontrolü elimize almamıza yardım edebilir.

Öfke anında düşünce, gerçekleri yansıtmaktan çok o andaki duyguları ortaya koymaktadır. Duygular da bireyin kendi bakış açısından gerçeği çoğu kez abartılmış veya kendisine göre yorumlamaktan başka bir şey değildir. Birey öfkelendiğini hissettiğinde, mantığını kullanmaya çalışmalıdır. Mantık, bireye daha gerçekçi bir yorum yapabilmesine yardımcı olacak, onu dengesiz ve saldırgan bir şekilde davranmaktan koruyacaktır. Öfkenin hiçbir şeyi çözemeyeceğini gösterecek, öfkenin altında yatan nedenleri görmesine yardımcı olacaktır.

• Problemi kabul etmek

Öfkeyle başa çıkmanın ilk şartı bireyin öfkeli olduğunu kabul etmesi ve bunu kendi kendisine itiraf etmesidir. Kabul edilmeyen ve itiraf edilmeyen öfke dolaylı yollardan ortaya çıkabilir. Kişi öfkeli olduğunu kabul etmezse, öfkesinin gerçek sebebini bulması mümkün olmayacaktır.

İkinci adım, öfkenin nereden geldiğini bulmaktır. Bazı durumlarda bu çok açık olabilir, bazen de çok belirsiz ve karışık olabilir. Bazı durumlarda suçluluk duygusu öfkenin kaynağını bulmayı zorlaştırabilir. Öfkenin, yetersizlik hissini, suçluluk duygusunu ya da endişeleri bastırıp bastırmadığı araştırılmalıdır. Birey öfkeyi bir savunma mekanizması olarak kullanarak bu duyguları bastırabilir. Bazen de iyi niyet, öfkenin kaynağına yaklaşmayı engeller.

Thomas Gordon öfke olgusunu bir buzdağına benzetmektedir. Buzdağının suyun üzerinde kalan kısmı öfkedir, oysa suyun altında kalan kısmı çok daha geniştir, yani öfkenin ortaya çıkmasına yol açan pek çok duygu burada gizlidir. Suyun altında kalan bu duygulara temel duygular adı verilir. Temel duygular birikip, sertleşip, katılaşınca, buzdağının tepesindeki öfkeyi oluşturur. Sözü geçen temel duygular ise kıskançlık, üzüntü, merak, yalnızlık, itilmişlik, kaygı, hayal kırıklığı, haksızlık, anlaşılamamak ve sıkıntı gibi duygulardır. İnsanların çoğu öfkeyi buzdağının tepesinde yaşar ve bir türlü çözümlenmemiş bu duygulara sıkı sıkı tutunur. Oysa öfkenin kaynaklarını ortadan kaldırmayı başarmak için buzdağının altındaki temel duyguların anlaşılabilmesi gerekir.

Gereksinimlerin hiçbir zaman ve hiçbir koşulda karşılanamadığı durumlarda öfkeyi yaşamak kaçınılmazdır.

• Düşünceleri değiştirme yöntemi

Öfkeyi devam ettiren, bir olay ya da birisinin söylediği veya yaptığı bir şey değil, bireyin kendi düşünce süreçleri, eylemleri ve olaylara bakış açısıdır. Bireyin, öfkesi üzerindeki kendi etkisini kabul etmesi, öfkesi ile daha yapıcı bir şekilde başa çıkma olasılığını beraberinde getirmektedir.

Öfke ve stresin kaynağı gerçekçi olmayan düşünceler olabilir. Bu sebeple, öfkeyi kontrol etmek için öfkelendiren ya da strese neden olan olumsuz düşünceler kafaya takılmadan olaylara ve hayata dair bakış açısı değiştirilmeli ve gerçekçi düşünmeye çalışarak öfkelendiren olayı çözebilmek için akılcı bir şekilde düşünmeye çalışılmalıdır. Örneğin çalıştığı işin stres ve öfke ye yol açtığını düşünen birey iş ortamındaki stres ve öfkeden kurtulamıyorsa, işsiz olan insanları düşünerek işindeki strese katlanma yaklaşımı edinebilir.

Bilişsel terapistler, olumsuz düşünmenin gerçekten de öfkeli ve olumsuz hissetmemize neden olduğunu ileri süren teori üzerinde çalışmaktadırlar. Birey, kendisini kışkırtan olaylara daha olumlu ve gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmayı başarabildiğinde, kendisini hayatı üzerinde daha fazla kontrol sahibi ve mutlu hissedebilir. Zihindeki bu durumdan kurtulmanın tek yolu, düşünceler ile duygular arasındaki bağlantının farkına varmak ve öfkenin ilişkilere ve sağlığa zarar verdiği hatırlamaktır.

Öfke, büyük ölçüde akla aykırı inançlar, beklentiler ve iç konuşmanın sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı, birey akla aykırı inançlarından ve iç
konuşmalarından vazgeçmelidir. Birey, öfkeye başkalarının neden olduğu inancından vazgeçerek, kendi öfkesini artırmanın ve azaltmanın sorumluluğunu üzerine almalıdır.

• Düşünce durdurma yöntemi

Düşünce değiştirme ve duyguları kontrol etmenin en kolay ve etkili yolu düşünce-durdurma denilen tekniktir. Olumsuz düşünceleri ve duyguları, stres yapıcı düşünceleri kapatarak, kontrol eden bu metot aynı zamanda olumlu düşünmenin bir türüdür. Çünkü olumsuz düşüncelerin, olumlularla değiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Negatif düşünceleri durdurmak, olumlu düşünmek için hayati önemdedir. Çünkü olumsuz olanlar, olumluların üzerine çıkar ve etkisiz hale getirir.

Düşünce durdurma işleminde, ilk olarak, gönüllü olarak değiştirmek istenilen negatif düşünceyi akla getirilmelidir. Akla gelmeye başladığı an DUR! diye bağırılmalıdır. Düşüncenin ve ona eşlik eden herhangi bir duygunun akıldan silindiği görülecektir. Sonra, onun yerine koyulacak yeni düşünce yüksek sesle söylenmelidir. Ne var ki, yararlı olması için, başlangıçta sesli olarak ifade edilmelidir. İstenmeyen olumsuz düşünceyi kapatmanın anahtarının, olumsuz düşünce şekillenmeye başladığı an durdurmak olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Öfke Kontrolünde Duyuşsal Yöntemler

• Biofeedback yöntemi

Biofeedback, öfke durumunda vücudun nasıl tepkiler verdiğini keşfederek, bunu fiziksel uyarılmayı azaltmak, düşünce ve davranışları değiştirmek için bir ipucu olarak kullanmaktır. Öfke gibi duygusal durumlarda vücudun verdiği tepkileri izlemek için kullanılabilen bir takım cihazlar bulunmaktadır.

Öfkenin bazı işaretleri şunlar olabilir: Kalkık kaşlar, büzük ağız, kısılmış veya açılmış gözler, katı vücut duruşu, gevelemek, sert bir tavırla karşınızdakinin üzerine yürümek, kollarını göğüste birleştirmek, parmağı karşıdakine sallamak, elleri kalçalara koymak, ses yükseltmek, sert ses tonu ve dönüp gitmek. Birey öfke anında vücudunun gönderdiği mesajları fark etmeye başladığında, vücut dilini değiştirme konumuna gelebilir.
Birey vücut işaretlerinin bir kere farkına vardığında kendisiyle konuşarak bu süreci durdurabilir. Örneğin vücudunun gerildiğini hissediyorsa, kendisine rahatlamasını söyleyebilir, derin nefes alabilir. Derin nefes almanın iki türlü faydası vardır. Birincisi derin nefes alıp verme bireyi oyalayarak öfkenin sıcakkanlı hipotalamus yerine, serinkanlı beyinde işlenmesi için gerekli olan zamanı sağlar (ona kadar sayma etkisi). İkincisi oksijenin derin içe çekilmesinin sakinleştirici etkisi vardır.

• Sakin Kalmak

Öfkeyi kontrol edebilmenin yolu, onu eyleme dönüştürmemekten geçmektedir. Bunu yapmanın en iyi yolu ise, sorunu ertelemektir. Ancak her zaman sakin kalmak zordur. “Şu an da çok kızgınım o yüzden bu konuda karar vermemeliyim.” diyebilen ve hiddetlendiği konuyu sakinleşeceğini ve doğru düşüneceğini öngördüğü saate kadar erteleyebilen, ortamı değiştiren birey duygularını dengelemekte zorluk çekmez. Öfkelendiği konuda sağlıklı karar verebilmek için kişinin sakinleşip kendine zaman tanıması en doğrusudur. Çok derin öfkelerin yatışması için zaman gerekir. Kişi, sinirli olduğu anlarda durumu denetleyebilmek için neye ve niçin kızdığını kendine sormalıdır. Bu soruyu sormakla önem verdiği hangi ilkesinin çiğnendiğini görecek, bir yandan da o ilkenin doğruluğunu, kızmaya değer olup olmadığını anlamış olacaktır.

Beynin hemen altında hipotalamus adında yumurta büyüklüğünde bir sinir hücreleri demeti vardır. Hipotalamus doğmakta olan duygular için bir yönlendirme istasyonu olarak düşünülebilir. Görevi bu hisleri, tepkiye dönüştürmek üzere beynin ön lobuna yollamaktır. Sonuçta hipotalamus duyguların, beyin ise muhakemenin merkezidir. Öfke anında mesaj ilk önce hipolalamusa gelir ve eğer birey öfkeyle anında orada ilgilenirse, tepkisi duygusal ve hatta şiddet eğilimli olacaktır. Hâlbuki tepkiyi sadece bir iki saniye geciktirse, hipotalamus mesajı yukarı, aklın merkezi beyne yollar ve algıladığı hakaretle orada ilgilenirse, muhakemesi işe karışarak tepkisini belirler. Yani problemi beynin duygusal kısmı değil, düşünen kısmı çözer. Bunun için birey öfke anında sakin kalmaya çalışmalı ve içinden ona kadar saymalıdır.

Sakinleşebilmek için şu metotlar kullanılabilir: Derin ve yavaşça nefes alarak, bireyin kendi kendine, “sakin ol” “gevşe” veya “kontrolü kaybetmeye gerek yok” gibi sakinleşme kelimesi veya cümlesini tekrar etmesi. Yine bireyin gözlerini kapatıp, kendisini huzur, sükûnet ve güvende hissettiği bir yerde veya durumda hayal etmesi.

• Stres Düzeyini Canlandırma ve İç Konuşmalarla Ölçmek

Stres kontrolü, psikolojik stresle etkili bir şekilde başa çıkabilmesi için gerekli teknikleri kapsamaktadır. Öfke, stres ile birlikte ortaya çıkan duygulardan biridir. Bireyin, stres tepkisi öfke ve saldırganlığa dönüşmeden önce stres yönetimi teknikleriyle stres kontrol altına alınmalıdır. Stresi kontrol altında tutmak ne kadar iyi öğrenilirse öfke kontrolü de o kadar başarılı olacaktır. Öfke hissi azaltıldığı zaman stres de azaltılır, iki süreç birlikte yürür.

Öfke Kontrolünde Etkili İletişim

İletişimin amacı, bilgi değiş tokuşudur. Öfkenin amacı ise, diğer bireyin davranışını kontrol etmektir. Kelimeler hem iletişim hem de öfke için kullanılabilir fakat kelimeler aynı ilişkide hem öfke hem de iletişim için kullanılamaz. Eğer öfke, bireyin iletişiminin bir parçası ise, iletişim bundan zarar görür. İletişim, bireyin diğerine dostça yaklaşmasını gerektirir.

İletişimde, öfke ve güç kullanmanın tek alternatifi bireyin diğerlerine dostça yaklaşmasıdır. Öfke, bireyin özgürlük hissini azaltır, iletişimi zorlaştırır, anlayışı kısıtlar ve ilişkileri sürekli bir şekilde ya kontrole ya da kontrol dışı olmaya götürür.

Bazı iletişim alışkanlıkları, diğerlerini kesin olarak sinirlendirmekte ve çoğunlukla öfke ve zıtlaşmalara yol açmaktadır. Bunlar; başkalarının duygularının farkında olmamak, düşünmeden sonuçlara varmak ve yanlış varsayımlarla hareket etmek, insanları eleştirmek, tartışmalar yapmak, başkasına konuşma fırsatı tanımamak, bir başkası konuşurken araya girmek, kelimelere dikkat etmemek, uzmanmış gibi konuşmak, karşısındaki konuşurken yüzüne bakmamak, konuşma, vaktini harcıyormuş gibi davranmak, sıkılmış gözükmek, sabırsızlık göstermek, aldatıcı bir yüz ifadesi takınmak, iğneleyici olmak, bir başkasının konuşmasını tamamlamak, söyleneni olumsuza çevirerek tekrarlamak, bir başkası tarafından sorulan soruyu yinelemek, sürekli gerekliliklerden bahsetmek, telefonla konuşmak ya da birisiyle görüşmek için odanın dışına çıkmaktır.

Çoğunlukla insanların kendilerine has geliştirmiş oldukları doğru ve yanlış algıları vardır. Yine çoğu birey karşısındaki insanlarla olan ilişkilerinde kendi doğru yanlış algılarına göre davranışları değerlendirir, karşısındaki insanın doğru ve yanlış algısını düşünmeden kendi doğrusuna uymayan davranıştan dolayı karşısındakine öfke duyabilir. Bu sebeple diğer insanların kendilerine ait doğru yanlış algıları olabileceğini kabul ederek, farklı düşüncelere saygı duymak ve öfke anında olaya karşısındaki kişinin penceresinden bakabilmek öfke ile başa çıkmada kullanılabilecek iletişimsel tekniklerdendir.

İletişimde bireyin kendisini etkili ve iyi bir şekilde ifade edebilmesi için karşısındaki kişinin hislerini onaylamalı, karşısındaki kişiyi dinlemeli ve anlamaya çalışmalı, kendisinden emin olmalı, hayır demek istediğinde hayır diyebilmeli, aceleci olmamalı, özür dilerken aşırıya kaçmamalı, ne kendisini ne de başkasını küçük görmemeli, kesin ve net olmalı, ses tonunun ve vücut dilinin farkında olmalı, suçluluk duygusuna izin vermemeli ve eleştiriye karşı dayanıklı olmalı, dürüst ve açık davranmalı, sorundan kaçmak ya da gizlemek yerine onunla yüzleşmeli, kişisel meselelere girmeden, soruna odaklanmalı, tartışırken, fikir birliği sağlanan konulardan da söz etmeli, karşısındaki kişiyi anladığından emin olmak için onun söylediklerini özetlemeli, kendi duygularının sorumluluğunu kabul etmeli, kazanan olmaya çalışmamalı, durum hakkında bildiklerini karşılaştırılmalı ve kimin haksız olduğunu düşünmek yerine çözüm üretilmeli, uzlaşmaya çalışılmalıdır.

Öfke Kontrolünde Duygusal Yöntemler

Güzel ve nahoş duygular hayatın bir parçasıdır. Onlar, güzel olduğunda hayat, eğlenceli, onlar nahoş olduğunda ise hayat çekilmez bir hal alır. Yaşamdan zevk almak ve sosyalleşebilmek için tecrübe edilen duyguların kontrol edilmesi gereklidir. Aksi takdirde duygular, kontrolü ele geçirip, bireyin nasıl düşüneceği ve davranacağını etkileyerek, hayatı olumsuz şekilde yönlendirebilir.

Kişisel potansiyelin verimli olarak kullanabilmesi için olumsuz duygularla başa çıkmada çeşitli stratejiler geliştirilmesi önemlidir. Bireyden bireye değişebilen bu stratejiler ise olumsuz duyguların neden olduğu yüksek enerjiyi, spor, sanatsal-kültürel faaliyetler, el işleri, ahşap boyama, kitap okuma gibi yapıcı ve üretken faaliyetlere dönüştürmesini içermektedir. Böylece kendisinde neyin etkili olduğunu keşfeden birey, uyguladığı bu stratejiler ile olumsuz duygulardan uzaklaşarak ihtiyacı olan enerji, yaşam gücünü yeniden kazanabilir ve sağlıklı yaşam için gerekli duygusal dengeyi koruyabilir.

Duyguları kontrol etme konusunda önerilen ve sürekli uygulanarak alışkanlık haline dönüştürüldüğünde etki oluşturan altı basamaklı süreç şöyledir:

 1. Birinci adım; duygusal kontrolü sağlamak isteyen kişinin ne istediğini bilmesidir.
 2. İkinci adım; kişinin duygularına güvenmesidir.
 3. Üçüncü adım; duyguların sunmakta olduğu mesajı anlamaktır.
 4. Dördüncü adım; kendine güvendir.
 5. Beşinci adım; kişinin duygularına egemen olma planının kendi elinde olduğuna dair inanç geliştirmesidir.
 6. Altıncı basamak ise; heyecan duymak ve harekete geçmektir. Bu şekilde kişi çok çeşitli duygularla prova yaparak kendini ispat edebilir.

Kadın ve erkeklerin olumsuz duygularla başa çıkma konusunda yaklaşımları
farklılaşmaktadır. Kadınlar, başlarından geçenleri dışa vurma ve sosyal destek aramaya meyillidirler. Bayanlar, durumu farklı şekilde görmeye ve günlüklerine rahatsız edici şeyler hakkında şiir ve mektuplar yazmak suretiyle bir bakış açısı kazanmaya çalışırken, erkekler, rahatsız edici durumu başından sonuna düşünme, sıkı bir şekilde sorun üzerinde çalışmaya veya basitçe sıkıntılarına boyun eğmeye meyillidirler.

Duygusal enerjiyi yönetmede ve ani öfke patlamalarını kontrol altına almada etkili üç aşamalı strateji şöyle açıklanmaktadır:

 1. Duyguyu inkâr edip, küçümsemek yerine onu kabul etmek ve hissetmek. Birey öfkesini kabul ettiğinde öfkeli olduğunu bastırmaya ya da inkâr etmeye çalışmaz, öfkesini kontrol etmek için çaba sarf edebilir. Zira hasta olduğunu kabul etmeyen insan doktora gitmez.
 2. Diğer aşama duygunun verdiği bilgiyi ve değerlendirmeyi dinlemektir. Bunun için birey öfke duygusuna karşı dürüst olmalı, öfkeye her yönüyle gerçekçi bir şekilde bakabilmelidir. Tüm duyguların olduğu gibi öfke duygusunun da bir işlevi vardır. Birey, öfkesinin organizmasını koruma içgüdüsünden mi kaynaklandığını yoksa başka tutum ve sebeplerden mi kaynaklandığını anlamalıdır.
 3. Son aşama ise duygusal enerjiyi uygun ve yapıcı bir karşılık olarak yönlendirmektir. Spor birey, meditasyon gibi değişik aktivitelerle enerjisini olumlu yönlere kanalize etmelidir.

Öfke Kontrolünün Davranışsal Yöntemleri

Davranışsal yöntemler, öfkeye neden olabilecek bir takım gıdaların alınmamasını ve öfke anında yapılabilecek bireyi sakinleştirici davranışları içermektedir. Bunlar, gevşeme teknikleri, meditasyon, hayal kurma, mizah, danışmanlık alma ve öfkenin oluştuğu ortamdan uzaklaşma gibi teknikleridir.

• Sağlıklı Beslenme

Beslenme şekli, bireyin özgüven düzeyini ve duygu kontrolünü etkilemektedir. Çay, kahve ve çikolata gibi kafein içeren uyarıcıları almak bireyin öfkesini artırabilir. Bu nedenle, öfke hissedildiğinde kafein içeren uyarıcılardan kaçınmak gerekmektedir. Çünkü öfke anında insan vücudu stres hormonları üretmekte ve bu kandaki şeker oranın çarpıcı bir şekilde düşmesine neden olmaktadır. Kandaki şeker oranının düşmesi, endişe ve öfke gibi duyguları içeren vücudun heyecan sistemini etkilemektedir. Bu yüzden birey vücudunun dengesini devam ettirebilmesi için bu uyarıcıları en az şekilde tüketmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, rafine edilmiş şekerden kaçınmak öfke kontrolünde faydalıdır. Bununla birlikte öfke kontrolü için, sakin bir ortamda, yavaş bir şekilde yemek yenilmeli, dengeli beslenilmeli ve tuz kullanımını azaltılmalıdır, çünkü tuz, kan basıncını artırmaktadır. Ayrıca yemek yemeyi bir öfke bastırma aracı olarak kullanmaktan kaçınılmalıdır.

• Olay yerinden uzaklaşmak

Öfke kontrolünde biyolojik ve psikolojik uygulamalar çok yaygın seçenekler olmasına rağmen psikiyatristler bazen sosyal ortamı değiştirmeyi de tavsiye etmektedirler. Öfke anında ani ve duygusal davranarak pişman olunacak sonuçlarla karşılaşmamak için bir süre öfkenin yaşandığı mekândan uzaklaşılarak sakin bir kafa ile olay yeniden düşünülebilir. İslam dininin ikinci temel kaynağı olan hadislerde de öfke anında bedenin konumunu değiştirme tavsiye edilmektedir. “Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne ala geçmezse yatsın.” hadisinde bireyi öfke anında saldırgan davranışlarda bulunmaktan koruma, sakinleşmesi için zaman kazandırma ve olayı sağlıklı bir şekilde düşünebilmesini sağlamak için öfke anında bedenin konumunun değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

• Stres azaltıcı bir ortam oluşturmak

Bireyin olumsuz duygular yüzünden kafası karışmışsa sağlıklı düşünemez. Bu sebeple öfke anında sağlıklı düşünebilmek için en az on dakika yalnız kalınabilecek sessiz bir yer bulunmalı ve gerçekte öfkeye neyin neden olduğu bulunmaya çalışılmalıdır. Daha sonra hissedilen duyguyu ifade etmek için kabul edilebilir bir yol seçilmelidir. Bunun için birey eğer iş yerinde ise odasının kapısına rahatsız etmeyiniz yazabilir veya işe ara verip sessiz bir ibadet yeri bulabilir veyahut bir bankta veya park yerindeki arabasında bir süre bekleyebilir. Eğer sessiz ve güvenli bir ortam bulunamaz ise bu güvenli yer zihninde de oluşturulabilir ve sakinleşmek için orada olunduğu hayal edilebilir.

• Gevşeme Teknikleri Yöntemi

Gevşeme tekniklerinin amacı, öfke sırasında bedeninin çeşitli kısımlarında ortaya çıkan kas gerginliklerini fark edebilmek ve bunları gevşetebilmektir. Bunun için derin kas gevşetme egzersizlerinden başlanarak çabuk gevşeme egzersizlerine ve daha sonra ise farklı durumlarda gevşeme egzersizlerine geçilir. Dik oturma, bir elimizi midenin üstüne diğerini midenin altına koymak, derin derin nefes almak, nefes alırken göğsü değil karnı şişirmek, nefesi tutarak yavaşça vermek, sakinleştirici durum ve manzaraları zihninde hayal ederek canlandırma gibi teknikler öfkeyi yatıştırmada ve sakinleşmede yardımcı olmaktadır.296 Gevşeme yardım eden aktiviteler: Spor, dans, yürüyüş, gülmek, bisiklete binmek, seks, masaj, hayal kurma ve meditasyondur.

• Kasların Gevşetilmesi Yöntemi

Kasların gevşetilmesi, çeşitli kas gruplarını germe ve salıverme yoluyla gevşetilmesini öğreterek öfke kontrolünde önemli faydaları olan, gönüllü ve bilinçli olarak yapılan bir kendini kontrol tekniğidir. Gevşeme tekniklerini öğrenmek önemlidir. Zira kasların gevşetilmesi bireyin çeşitli yaşamsal sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırmakta ve öfke gibi gerilimli duygu anlarında vücudun tepkilerini azaltmak suretiyle uzun vadede bireyin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

Kasların gevşetilmesi fiziksel güç gerektirir ve öfkeye neden olan düşüncelerden kurtulmak için çok etkili bir yoldur. Kasların gevşetilmesi, deneyen hemen herkes için etkili bir tekniktir. Özellikle, kısa süreli öfke kontrolü programlarında, kasların gevşetilmesi çok sık uygulanan bir tekniktir. Kas gevşetme egsersizi şu şekilde uygulanabilir:
– Rahat bir pozisyona geçilir. Gerginlik hissedene kadar yumrukları sıkıp gevşetilir. Her seferinde gerginliği biraz daha azaltarak bu işlem tekrarlanır. Sonra pazılar sıkılıp ve bırakılır. Gevşeyip, kolların güçlenip, sertleştiği hissedilir. Bütün vücut gevşetilir. Birkaç saniye nefes tutularak gerginlik hissedilir. Özgürlüğü hissedecek şekilde nefes bırakılır.

• Hayal Kurma Yöntemi

Birey, öfkeli ve gergin olduğunda, kendisini huzur verici bir ortamda hayal ederek gevşeyebilir. Hayal kurma tekniği, bireyi zihinsel olarak hoş ve gevşetici ortamlara götürmektedir. Birey kendisini sevdiği biri ile birlikte çok sevdiği bir yerde ve sevdiği bir şeyi yaparken hayal edebilir veya kendisini beyaz kumların
üzerine uzanmış olarak hayal edebilir. Birey hayal kurarken bir yandan da derin derin nefes alarak, hayalini kurduğu güzel şeyleri zihninde saklayabilir. Birey kendisi için ilginç ve çekici bir şekilde hayal edilmiş huzuru verici ortamda kendisini hayal ettiğinde gevşeme ve güven hissedebilir.

• Meditasyon Yöntemi

Meditasyon, düşünce ve duyguları tanıma üzerine odaklanan, dikkat yeteneğini geliştiren bir süreçtir. Öfke kontrolü, öfke tepkilerinden kurtulmanın çekirdeğini oluşturan acele tepki vermeyi erteleme yeteneği, farkındalık ve kabulü içeren meditasyon yaklaşımları ile çok iyi uyumluluk sergilemektedir. Meditasyon bireye gün içerisinde gevşeme, sakin ve kontrollü olma hissi sağlayarak bireyin davranışsal olarak kendini kontrol yeteneklerini tamamlamakta ve öfke kontrolü etkinliğini artırmaktadır.

• Mizah Yöntemi

Mizah, öfke sorunu olan bireyler için çok etkili bir öfke kontrol tekniğidir. Mizah, öfkeli bireyler için gülüp geçme ve öfkeyi inkâr etme yolu değil, aksine, öfke sorunu olan bireyler için öfke kontrolünde başarı sağlama ve duygusal boşalma sağlama yoludur.308 Ayrıca mizah, çeşitli yollarla öfkenin yoğunluğunun azalmasına yardımcı olmaktadır. Her şeyden önce mizah daha dengeli bir bakış açısı sağlamaktadır. Çünkü mizah sırasında yaşanılan duygularla, öfkenin bir arada bulunması mümkün değildir. Mizah kullanırken iki noktada çok dikkatli olmak gerekir.

Öncelikle mizah kullanmanın, sorunları gülerek geçiştirmek demek olmadığını, tersine onlarla yapıcı bir şekilde yüzleşebilmek demek olduğunu bilinmelidir. İkincisi de mizah kullanayım derken, alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü bu da sağlıksız öfke ifadesinin bir başka yoludur.

Öfke Kontrolü İçin Psikoterapi Desteği

Öfke kontrolü terapileri, bireyin öfkeleri ile başaçıkma ve kendilerini ifade etmeleri şekillerinde anlamlı değişiklikler yapabilmektedir. Zira terapistler öfkeli bireylerin öfke ve şiddet hakkındaki gerçekleri öğrenmelerine yardımcı olarak, öfke ile başaçıkma stratejilerini öğreterek, bireye kişisel hedefler koyup, gelişimsel destek sağlayarak olumsuz duygularla daha sağlıklı bir şekilde başaçıkmalarına yardımcı olmaktadırlar. Bu nedenle, öfkenin kontrol dışına çıktığı düşünülüyor, ev ve iş hayatı bu duygudan etkileniyorsa, psikolog, psikolojik danışman gibi bir uzmandan psikoterapi desteği alabilirsiniz.

“Öfke kontrolü nedir?”, “Öfke kontrolü nasıl sağlanır?”, “Öfke kontrol yöntemleri nelerdir?” gibi sorularla ilgili düşüncelerinizi yazının yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Hepinizi, öfkenizin başınıza bela olmadığı, size yol gösterdiği günler dilerim.

Kaynakça
 • apa.com
 • psychologytoday.com
 • pe2000.com
 • mayoclinic.org
 • ptsd.va.gov
 • lynnenamka.com

Yazar Yusuf Bayalan

Psikolojik Danışman. KATÜ Psikolojik Danışmanlık mezunu. Bilişsel-Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Dinamik Terapi eğitimi aldı. Yetişkinlerle, psikolojik danışma ve ilişki danışmanlığı alanında çalışıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir