Narsisistik kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

Narsisistik kişilik bozukluğu (narcissistic personality disorder), görkemli bir eşsizlik, önemlilik, yeteneklilik vb. duygusu, zihnin sınırsız başarı kazanma fantazileriyle meşgul olması, başkalarından sürekli ilgi ve hayranlık görme ihtiyacı, başkalarının eleştiri ve değerlendirmelerine karşı aşırı duyarlılık ama başkalarını kullanma, aşırı idealleştirmeyle aşırı küçümseme arasında gidip gelme gibi özelliklerle tanımlanan bir kişilik bozukluğudur.1

Aşağıdakilerden en az beşi ile belirli olmak üzere, büyüklenme (düşlemlerde veya davranışlarda), beğenilme gereksinimi ve eşduyum yapamama ile giden yaygın bir örüntünün varlığını gerektirir:

1) Kendi önemiyle ilgili büyüklenme duyumu: Kendinizi ve gösterdiğiniz başarılarınızı, sizi yaşıtlarınızdan ayırt ettirecek denli özel ve benzersiz olarak görüyor musunuz?

2) Sınırsız başarı düşlemleriyle uğraşıp durma: Düşler dünyanızı gözünüzün önüne getirecek olsanız, sınırsız başarı, sınırsız güç, eşi benzeri bulunmaz bir zeka, olağanüstü bir güzellik ya da yüce bir sevgi sahibi olmayı çok düşlediğiniz oluyor mu?

3) Ancak yüksek konumdakilerin kendisini anlayabileceğini düşünme: Yeterliklerinizin ve gereksinmelerinizin ancak özel birtakım kişiler ve kurumlarca anlaşılabilecek denli özel olduğunu düşünüyor musunuz? Ancak özel birtakım kişilerin sizi anlayabileceğini mi düşünüyorsunuz?

4) Çok beğenilmek isteme: Saygı duyduğunuz kişilerin sizi beğendiklerini göstermemeleri karşısında gücendiğiniz sık sık olur mu?

5) Hak ettiği duygusu taşıma: İnsanlar sizin isteklerinize göre ya da sizin istediğiniz gibi davranmadıklarında kızdığınız sık sık olur mu?

6) Sömürgenlik: İsteklerinizi başkalarına yaptırma konusunda iyi misinizdir? Ayrıcalık sağlamak için insanları kullandığınız hiç oldu mu?

7) Eşduyum yoksunluğu: Başka insanların duygularını ve gereksinmelerini anlamakta güçlük çeker misiniz?

8) Kıskançlık: Diğer insanlar sizi ya da sizin yaşam biçiminizi kıskanıyorlar mı? Başka insanları ya da onların yaşam biçimlerini kıskanmakla çok zaman geçiriyor musunuz?

9) Kendini beğenmiş tutum ya da davranışlar: Diğer insanların size, kendini beğenmiş, tepeden bakan, küçümseyen, çokbilmiş olarak davrandığınızı söyledikleri hiç oldu mu?

Yukarıdaki ifadelerin/soruların en az beşi sizi tanımlıyorsa, DSM-5 ölçütlerine göre, sizde narsisistik kişilik bozukluğu olabilir.

Kaynak

1Bilim ve Sanat Yayınları. (2005). Histriyonik kişilik bozukluğu. İçinde Psikoloji sözlüğü. (3. baskı, s. 366).

2Nussbaum, A. M. (2015). DSM-5 yönelimli tanısal görüşme (E. Doğan, Çev.). Hekimler Yayın Birliği.


Tarih:

Kategori:

Yazar:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir