Konum

Whatsapp

+90 505 495 47 27

A kümesi kişilik bozuklukları nelerdir?

A kümesi kişilik bozuklukları şunlardır: paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu1 DSM-5 (Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı, 5. versiyon), 10 kişilik bozukluğu tanımlar ve bunları, A, B ve C kümesi kişilik bozuklukları şeklinde üç kategoriye ayırır. A kümesi kişilik bozukluğu A kümesi, “tuhaf ve eksantrik küme” olarak da tanımlanır. … Tamamını oku

Dissosiyatif kimlik bozukluğu (çoğul kişilik bozukluğu) nedir?

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu, eski adıyla Çoğul Kişilik Bozukluğu, psikiyatri literatüründeki en ilginç bozukluklardan biridir. Bu yazıda, bu ilginç konuyu ele alacağız. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun anlaşılması için, temel kavram olan dissosiyasyona göz atarak başlayalım. Dissosiyasyon nedir? Dissosiyasyon, kelime anlamı olarak “çözülme, bölünme, ayrışma” anlamlarına gelmektedir.4 Psikoloji literatüründe de bu anlamlarla kullanılmakla birlikte, gerçeklikten kopuşu ve bellekteki … Tamamını oku

Kompulsiyon nedir?

Kompulsiyon, obsesif kompulsif bozukluk adlı bir psikolojik bozukluğun, iki bileşeninden biridir; diğer bileşeni ise obsesyondur. Obsesyonun ne olduğunu da şu yazıda anlatmıştım. Bu yazıda ise, “Kompulsiyon nedir, ne demektir?” ve “Kompulsif nedir, ne demektir?” sorularının cevabını paylaşmaya çalışacağım. Kompulsiyon nedir, ne demektir? Kompulsiyonun İngilizce aslı, compulsion kelimesidir. Kompulsiyon, bazı türkçe kaynaklarda zorlanım, bazılarında ise zorlantı … Tamamını oku

Obsesyon nedir? Belirtileri nelerdir?

Obsesyon (takıntı, saplantılı düşünce) tek başına bir psikolojik bozukluk (hastalık) olarak kabul edilmez; daha çok, obsesif-kompulsif bozukluk denilen bir bozukluğun belirtilerinden biri olarak görülür. Bu yüzden, obsesyon tedavisine dair bilgileri başka bir yazıda ayrıntılı ele alacağım. Burada, ağırlıklı olarak şu sorulara cevap vermeye çalışacağım: Obsesyon nedir, ne demektir? Obsesyonun özellikleri nelerdir? Obsesyon çeşitleri nelerdir? Bulaşma … Tamamını oku

Psikoz belirtileri nelerdir?

“Psikoz belirtileri nelerdir?” başlığı, içeriğin orijinal başlığı olan Psikotik semptomların 4 kategorisi yerine kullanılmıştır.             Psikoz, olmayan sesler duymak ve paranoyadan daha fazlasıdır. Önemli noktalar Psikoz, pozitif, negatif, dezorganize ve katatonik belirtilere sahiptir. Pozitif belirtiler, delüzyon gibi belirtileri içerir. Negatif belirtiler ise olması gereken bir şeyin yokluğunu ele alır -bireyin sosyalleşme yeteneği gibi. Dezorganize belirtiler, … Tamamını oku

Psikanaliz nedir? Psikanalist kimdir?

Bu yazıda, Psikanaliz nedir? sorusuna cevap vermeye -cevap bulmaya- ve Sigmund Freud’un psikanalizini -bir başka ifadeyle klasik psikanalizi- ele almaya çalışıyorum. Okumakta olduğunuz yazı yazılmakta olan bir yazıdır. Yazım süreci sonlan(a)mayabilir. Yazıyı, “Freud’ın psikanalizi üzerine notlar” diye de düşünebilirsiniz. Bu yüzden, yazıdaki notlar sık sık güncellenebilir. Psikanaliz nedir? için kerteriz olarak Daniel Lagache’nın Psikanaliz kitabını … Tamamını oku

Gerçeklik testi (gerçeği değerlendirme yetisi) nedir?

Gerçeklik testi/ gerçeği değerlendirme yetisi (reality testing) psikiyatrik muayenede ve psikoterapi değerlendirmesinde dikkat edilen kavramlardan biridir. Kavram, psikiyatrik muayenede, düşünce muayenesi kategorisinde ele alınır. Bu içerikte, kavrama dair, literatürden bazı alıntıları paylaşıyorum. Giriş Gerçeklik ile olan ilişkimiz, onu nasıl gördüğümüz, değerlendirdiğimiz psikiyatri ve psikoterapi uygulamaları açısından son derece önemli bir meseledir. Gerçeklik testi (gerçeği değerlendirme … Tamamını oku

Temel zihinsel işlevler nelerdir?

Zihinsel işlev (mental function), düşünme, akıl yürütme gibi bilişsel işlevleri ifade eden bir terimdir. Bu yazıda, Psikodinamik Tanı Kılavuzu içinde yer alan, insanın 12 temel zihinsel kapasitesini paylaşacağım. Psikodinamik tanı kılavuzu, hasta olsun olmasın, bir insanın psikodinamik -psikolojik bir bakış açısı- değerlendirmesini açıklayan kapsamlı bir kılavuzdur. Bu yazıyı hazırlama amacım, kendilerini anlamaya ve değiştirmeye çalışan … Tamamını oku

Savunma mekanizması nedir?

Savunma mekanizması (defense mechanism), psikanaliz ve psikodinamik psikoterapi literatüründe merkezi bir yer teşkil ediyor. Okuyacağınız metin, “Savunma mekanizması nedir?”, “Savunma mekanizmaları nelerdir?” sorularına cevap aramaktadır. Metnin öncelikli hedefi, kendini anlamak isteyen ve dinamik psikoterapi görmek isteyen kişilerdir. Giriş Çok gülmek, çok ağlamak, yalan konuşmak, yalan konuşamamak, duygu hissedememek, duygularının esiri olmak, saldırganlık, korkaklık ve daha … Tamamını oku