Konum

Whatsapp

+90 505 495 47 27

Oral evre ve oral karakter (oral kişilik) nedir?

Bu yazıda “oral evre/aşama (oral phase/stage)” kavramını ve onunla ilgili bazı kavramların sözlük anlamlarını paylaşıyorum. Yazıya başlamadan belirtmeliyim ki, söz konusu fenomen bazı İngilizce kaynaklarda “oral phase” bazılarında ise “oral stage” olarak kullanılıyor. Bu kavramların Türkçe çevirilerinde de farklılıklar söz konusu. Bazıları “phase”ı evre olarak çevirirken bazıları “stage”ı çevirmiş. Bu durum, kendi içinde bazı teknik … Tamamını oku

Psikodinamik yaklaşım

Saul McLeod tarafından yazıldı, 2017 yılında güncellendi. Sigmund Freud, 1890’lar ve 1930’lar arasında psikolojiye yönelik psikodinamik yaklaşımın temellerini oluşturan toplu teoriler geliştirdi. Teorileri klinik verilerden elde edilmiştir -örn. hastalarının ona terapi sırasında söylediklerinden. Psikodinamik terapist genellikle depresyon veya anksiyete ile ilgili rahatsızlıkları olan hastaları tedavi eder. Temel varsayımlar Davranışlarımız ve hislerimiz büyük oranda bilinçdışı dürtülerden … Tamamını oku

Otoerotizm nedir?

Otoerotizm, 1889’da Havelock Ellis tarafından, öznenin yalnızca kendi bedenine başvurarak ve hiçbir dış nesneye ihtiyaç duymadan tatmin elde ettiği bir cinsel davranış biçimine atıfta bulunmak için ileri sürüldü. Otoerotik davranışın alışılagelmiş bir örneği mastürbasyondur. Freud (1905) bu terimi çocuksu cinselliği (infantile sexuality) tanımlamak için kullanmıştır. O, en erken çocukluk çağı cinsel davranışını, dış bir nesneye … Tamamını oku

Ambivalans nedir, ne demektir?

Ambivalans [ikirciklilik (ambivalance)]: Aynı nesneyle ilişkili olarak karşıt eğilimlerin, düşüncelerin, tutumların veya duyguların aynı anda var olması; özellikle de aynı kişiye karşı aynı anda hem sevgi hem de nefret duyulması. Normalde ikirciklilik tamamen bilinçli değildir ve sadece aşırı ölçülerdeyse patolojik olabilir. Aynı anda hem otorite hem sevgi kaynağı olmaları nedeniyle ebeveynlere yönelik çatışan duygular özellikle … Tamamını oku

Kişilik bozukluğu nedir? Bende kişilik bozukluğu var mı?

Kişilik bozukluğu (personality disorder), derinlere kök salmış, kişinin genel yaşamsal (mesleki-sosyal) işleyişinde bozulma veya ruhsal yapısında bunaltı yaratacak kadar ağır olan uyumsuz, katı bir ilişki kurma, algılama, davranma ve düşünme yapısıyla tanımlanan ve genel kişilik gelişimindeki bozukluklara bağlanan çeşitli davranış bozukluklarının ortak adıdır. Nevroz, psikoz, kaygı bozukluğu, duygusal rahatsızlıklar gibi rahatsızlıklardan ayrı değerlendirilen kişilik bozuklukları, … Tamamını oku

Psikodinamik nedir, ne demektir?

Bu sayfada, psikodinamik psikoterapi ile ilgili bazı kavramların sözlük anlamlarını paylaşmak istiyorum. İlgilisi için işe yarayacağını umuyorum. Dinamik kuvvetle ilgili. sürekli değişen veya değişmekte olan. güdülenme, zihinsel süreçler ve güç ile etkileşimin karmaşıklıklarına önem veren psikoloji sistemleri. Dinamik psikoloji ve psikodinamiğe de göz atın. [Kaynak: dictionary.apa.org] Dinamik psikoloji 1. güdü veya dürtüye önem veren herhangi bir … Tamamını oku

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) belirtileri nelerdir?

Obsesif kompulsif kişilik [saplantılı-zorlanımlı kişilik], aşırı düzenlilik, kusursuzculuk, katılık, uzlaşmazlık, aşırı özdenetim ve sorumluluk duygusu gibi özelliklerle tanımlanan inatçı bir kişilik yapısıdır. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (okkb) -veya anankastik kişilik bozukluğu– genç erişkinlik döneminde başlayan ve birbirinden farklı koşullar altında ortaya çıkan sürekli bir örüntüdür; esneklik, açıklık ve verimlilik pahasına düzenlilikle, mükemmeliyetçilikle, zihinsel ve kişilerarası … Tamamını oku

Psikodinamik formülasyonda ilişkiler nasıl ele alınır?

Anahtar kavramlar İlişki kurma kapasitesi, insani işlevlerin [işlev/ function: canlının bedensel ya da psikolojik süreç ve faaliyetleri] ve gelişimin merkezinde yer alır. Bir kişinin ilişki örüntülerini aşağıdaki değişkenlere göre tanımlayabiliriz: Güven (trust) Benlik ve öteki algısı (sense of self and other) Güvenlik (security) Yakınlık (intimacy) Karşılıklılık (mutuality) Çoğumuz için ilişkiler -aile, arkadaşlar, önemli kişiler ve … Tamamını oku