Kategoriler
Genel

Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Meselesi: Psikolojik Bir Analiz

Evlilik öncesi cinsel ilişki, bir mesele olarak, pek çok insan açısından spesifik bir önem taşımamaktadır. Ancak, konuyla ilgili bana gelen sorular, psikolojik danışma seanslarında karşılaştığım hikâyeler, internet forumlarında konuşulanlar ve benzeri faktörler, beni bu yazıyı yazmaya yöneltti. İsterseniz durumu biraz daha anlaşılır kılmak için tarafıma yöneltilen bir soruyu (soru, özü korunmak kaydıyla değiştirilerek aktarılmıştır) sizinle […]

Kategoriler
Genel

Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir?

Çaresizlik Nedir? Çaresizlik, bireyin isteği dışında meydana gelen olay veya durumlar karşısında müdahalede bulunamaması ve birey için seçeneklerin olmaması nedeniyle çözüm geliştirememesi hali olarak tanımlanmaktadır. Bireyin çaresizlik yaşadığı olaylara; karşılıksız sevgi/ilgi, ekonomik yönden yaşanılan sıkıntılar, tedavisi zor olan veya mümkün olmayan hastalıklar ve bir yakınının ölümü gibi olaylar örnek olarak gösterilebilmektedir. Bu türden acı veren […]

Kategoriler
Genel

Erkekler Neden Aldatır? 11 Psikolojik Dinamik

Uzmanlar yapılan birçok çalışmaya göre aldatmayı,  evlililik ya da flört ilişkisi fark etmeksizin, kişinin  kendi birincil ilişkisi dışında başka bir kişi ile güven zedeleyici, ilişki değerlerinin  ihlal edildiği, romantik, duygusal veya cinsel yakınlık içeren bir birliktelik yaşanması olarak tanımlamışlardır. Aldatma/aldatılma, evliliklerin bitmesinde önemli etkiye sahip nedenlerden biridir. Evliliklerin bitmesine ilişkin 160 ülkede yapılan araştırma sonuçlarına […]

Kategoriler
Genel

Sorun Nedir?

Sorun çözme terapisinin temel kavramları arasında sorun, çözüm, sorun çözme, dayanıklılık, başetme vb. yer alır. Sorun Nedir? Sorun, Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “1. Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem 2. Sıkıntı veren durum, dert.” olarak tanımlanmaktadır. Sorun çözme teorisyenlerinin sorun tanımı ise “…sağlıklı bir işlevsellik için bireyden bir […]

Kategoriler
Genel

Adli Psikoloji Nedir? Adli Psikolog Kimdir?

Adli Psikoloji, henüz çok genç bir bilim dalı olan psikolojinin oldukça yeni ve diğer bilimlerle ilişkisi açısından en dışadönük alt alanı olarak betimlenebilir. Adli Psikolojinin resmi olarak tanımlanmasından çok önceleri de adli mekanizma içerisinde psikiyatri ve psikolojiden yararlanılmaktaydı. Tarihe baktığımızda İngiltere’de 1324 yılında yazılmış olan Status at Large isimli bir eserde akıl hastalıklarının sınıflandırıldığı görülmektedir. […]

Kategoriler
Genel

Kadına Yönelik Şiddet: Şiddetin Kökeni, Şiddetin Türleri ve Şiddetle Mücadele

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada ve Türkiye’de çok önemli bir insani sorun halini almıştır. Bu yazıda, psikoloji perspektifinden kadına yönelik şiddeti ele alıyoruz. Şiddet Nedir? Şiddet birçok yönden ele alınabilmekte ve kendini birçok farklı şekilde gösterebilmektedir. Bu nedenle şiddetin herkes tarafından kabul edilebilecek genel bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Bununla beraber hangi davranışların şiddet tanımı […]

Kategoriler
Genel

Bağlanma Kuramı ve Aşk: Kendinize ve İlişkinize Dair Bir Rehber

 Bağlanma kuramını geliştiren en önemli isim Bowlby’ e göre bağlanma; anne ile bebek arasında ilk yıllarda oluşan ve daha sonraki yıllardaki ilişkilerini belirlediği düşünülen bağ kurma davranışıdır. Neredeyse yapılan tüm çalışmalarının kökenini oluşturan bu tanım araştırmacıları bu konuda çalışmaya sürüklemektedir. Buna  göre bağlanmayla ilgili yapılan ilk araştırmalar ve elde edilen bulgularda  bağlanmanın tek bir kavram […]

Kategoriler
Genel

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Nedir?

Mindfulness (bilinçli farkındalık) kişinin şimdiki an içerisinde kendinde ve çevresinde olanları olduğu gibi fark etmesi, şimdiki ana dikkatini verip bu dikkatin niteliğini fark etmesi ve tüm fark ettiklerini acele etmeden yargılamadan kabul etmesini içerir. Kişi bu süreçte zihninden geçenlere, yaşadığı duygulara, vücudundaki hislere dikkatini vererek şimdiki anda maksatlı olarak ve yargısızca kalır. Mindfulness aslında kavramsal […]