Kategori: Anormal Psikoloji

 • Paranoya nedir? Paranoid nedir?

  Paranoya (paranoia) klinik anlamda, son derece sistemli, inatçı, kalıcı zulüm ve/veya görkemlilik kuruntuları ve kuruntulu kıskançlık, kuşkuculuk, güvensizlik, kavgacılık vb. özelliklerle tanımlanan ve net, tutarlı düşünme eşliğinde gelişen psikotik bir rahatsızlıktır. Paranoyalı kişi sıklıkla eşsiz ve üstün güçlerle donatıldığına inanır. Kuruntular sinsi bir tarzda gelişir ve zamanla ussal ve tutarlı bir inanç sistemine dönüşür. Hasta […]

  tamamı

 • Şizotipal kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

  Şizotip kişilik bozukluğu (schizotypal personality disorder) şizofreni teşhisi için gerekli kriterlere uyacak kadar şiddetli olmayan çeşitli düşünce, algı, iletişim ve davranış tuhaflıklarıyla tanımlanan bir kişilik bozukluğudur.1 Aşağıdakilerden en az beşi ile belirli olmak üzere, yakın ilişkilerde birden bir rahatsızlık duyma ve yakın ilişkiye girme yeterliğinin düşük olması ile kendini gösteren toplumsal ve kişilerarası eksikliklerin yanı […]

  tamamı

 • Paranoid kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

  Paranoid kişilik bozukluğu (paranoid personality disorder) başkalarına karşı yaygın, yersiz kuşkuculuk ve güvensizlik (aşırı kıskançlık, çevresindeki insanların gizli güdülerine, gizli niyetlerine kafayı takma, kullanıldığına inanma, kendi kabahatini üstüne almaktan kaçınma, aldatılma beklentileri, kendi ön yargılarını ve tutumlarını haklı çıkaracak ipuçları bulmak için çevreyi dikkatle tarama, vb.) aşırı duyarlılık (kolayca kırışma ve öfkelenme, pireyi deve yapma, […]

  tamamı

 • Şizoid kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır?

  Şizoid kişilik bozukluğu (schizoid personality disorder) utangaçlık, sosyal yaşama ilgisizlik, sık sık hayal kurma, yakın ilişkilerden veya rekabetten kaçınma, duygusal soğukluk, eleştiriye, övgüye ve başkalarının duygularına kayıtsızlık gibi davranışlar sergileyen, ancak şizotip kişilik bozukluğunda gözlenen konuşma, davranış veya düşünce tuhaflıkları bulunmayan bir kişilik bozukluğudur. Bu tür kişiler rahatsız edici yaşantılara genellikle görünürde yaşamdan uzaklaşmayla tepki […]

  tamamı

 • A kümesi kişilik bozuklukları nelerdir?

  A kümesi kişilik bozuklukları şunlardır: paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu1 DSM-5 (Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı, 5. versiyon), 10 kişilik bozukluğu tanımlar ve bunları, A, B ve C kümesi kişilik bozuklukları şeklinde üç kategoriye ayırır. A kümesi kişilik bozukluğu A kümesi, “tuhaf ve eksantrik küme” olarak da tanımlanır. […]

  tamamı

 • Histriyonik kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

  Histriyonik kişilik bozukluğu (histrionic personality disorder), aşırı duygusallık, dikkat çekme ihtiyacı, kolay heyecanlanabilirlik, aşırı hareketlilik, abartılı bir güvence veya onay arayışı, çocuksu (abartılı) davranışlar veya konuşma gibi özelliklerle tanımlanan bir kişilik bozukluğudur.1 Histriyonik kişilik bozukluğunun belirtileri, DSM-5’te (Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Beşinci Baskı) aşağıdaki şekilde ele alınmaktadır. Histriyonik kişilik […]

  tamamı

 • Narsisistik kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

  Narsisistik kişilik bozukluğu (narcissistic personality disorder), görkemli bir eşsizlik, önemlilik, yeteneklilik vb. duygusu, zihnin sınırsız başarı kazanma fantazileriyle meşgul olması, başkalarından sürekli ilgi ve hayranlık görme ihtiyacı, başkalarının eleştiri ve değerlendirmelerine karşı aşırı duyarlılık ama başkalarını kullanma, aşırı idealleştirmeyle aşırı küçümseme arasında gidip gelme gibi özelliklerle tanımlanan bir kişilik bozukluğudur.1 Aşağıdakilerden en az beşi ile […]

  tamamı

 • Borderline kişilik bozukluğu nedir; belirtileri nelerdir?

  Borderline veya diğer adıyla sınır(daki) kişilik bozukluğu (borderline personality diserder) , özellikle nevroz ile psikoz arasındaki sınır çizgisinde bulunan, yani, özellikleri herhangi bir sınıflandırmaya sokulamayan ya da mekanizmaları psikotik olup da davranışları psikotik değerlendirmesini gerektirmeyen kişilik yapısı, demektir. Borderline kişi, sürekli olarak, normal, uyumlu işleyişle gerçek ruhsal bozukluklar arasındaki “sınır çizgisinde” yaşar. Borderline (sınırda) kişilik […]

  tamamı

 • Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

  Obsesif kompulsif kişilik [saplantılı-zorlanımlı kişilik], aşırı düzenlilik, kusursuzculuk, katılık, uzlaşmazlık, aşırı özdenetim ve sorumluluk duygusu gibi özelliklerle tanımlanan inatçı bir kişilik yapısıdır. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (okkb) -veya anankastik kişilik bozukluğu– genç erişkinlik döneminde başlayan ve birbirinden farklı koşullar altında ortaya çıkan sürekli bir örüntüdür; esneklik, açıklık ve verimlilik pahasına düzenlilikle, mükemmeliyetçilikle, zihinsel ve kişilerarası […]

  tamamı