Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

Çocuk Psikoloğu Kimdir, Ne Yapar?

Çocukluk döneminde fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçların doğru ve zamanında giderilmesi sağlıklı gelişim için ön koşuldur. Anne ve babaların, çocuklarının sağlıklı gelişimi için her türlü fedakarlığa hazır olmakla birlikte kimi zaman gözden kaçırdıkları noktalar da olacaktır. Bu durum ebeveynin yetersizliği gibi algılanmaktan çok her anne babanın karşılaştığı bir sorun olarak düşünülebilir. Her çocuk ihtiyaçları, ihtiyaçlarının ne […]

Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

CAS Testi Nedir? Hangi Durumlarda, Neden Uygulanır?

CAS (Cognitive Assessment System) , dilimize Bilişsel Değerlendirme Sistemi olarak çevrilmekte olup çocuk ve ergenlerin bilişsel becerilerini ölçen bir testtir.  Bilişsel becerileri ölçen bir yetenek testi olmasıyla birlikte zekayı da öngörmesi ve ölçmesiyle zeka testi grubuna dahil edilmektedir. Ancak psikologlar ve psikiyatristler bu testi tek başına zeka testi olarak görmekten çok, çocuğun zihin haritasını ortaya koyması bakımından zihinsel değerlendirme ölçeği olarak tanımlamaktadır. Testin 5-17 yaş grubundaki çocukların ve […]

Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

Öfkeli Çocuğa Nasıl Davranılmalı?

Öfke (kızgınlık ya da hiddet), korku, neşe, üzüntü gibi temel duygulardan biridir. Öfke bir hoşnutsuzluk durumunu; kişinin planlarının ya da isteklerinin engellenmesi, haksızlık, adaletsizlik, alay edilme gibi kendini savunma durumuna geçmesine neden olacak olaylar karşısındaki duygusal tutumunu ifade eder. Önerilen İçerik: Öfke Nedir? Öfke bir duygu durumunu ifade ederken saldırganlık bir kişiye ya da bir […]

Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

WISC-R Zeka Testi Nedir? Hangi Durumlarda, Neden Uygulanır?

Wisc-r, temel olarak çocukların zeka düzeylerini ölçmeye ve zihinsel gelişimleri hakkında bilgi almaya yarayan bir zeka testidir. Ülkemizde kullanılan zeka ölçüm araçları içinde güvenilirliği ve geçerliliği yüksek bir test olması yönünden yaygın olarak tercih edilmektedir. Test yalnızca zeka düzeyini ölçmekle kalmayıp çocuğun zayıf ve güçlü yönleri hakkında da bilgi verici olmaktadır. Aynı zamanda çocukta zihinsel […]

Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi Nedir?

Oyun,  çocukla özdeşleştirilen ve çocukla birlikte olduğumuzda zaman geçirebileceğimiz aktivitelerin başında gelen bir kavramdır. Oyun, çocukların en önemli ilişki ve iletişim biçimlerinden biridir. ‘’Oyun’’ kelimesinin TDK sözlüğündeki tanımına bakacak olursak şöyle bir tanım karşımıza çıkar: yetenek ve zeka geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence.  Bu tanımdan yola çıkarak oyun kavramını daha detaylı […]

Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

Çocukluk Çağı Mastürbasyonu Nedir? Ailelere Önerilerimiz Nelerdir?

Mastürbasyon, cinsel organın genelde orgazm oluncaya kadar uyarılmasıdır. Çocukluk dönemi mastürbasyonu –erken dönem mastürbasyon olarak da isimlendirilir- ise, ergenlik döneminden önce görülen, genelde 3-4 yaşlarında başlayan, çocuğun kendi kendine bazı ritmik hareketlerle haz duygusu alması olarak tanımlanabilir. Çocukluk dönemi mastürbasyonunda çocuklar, yetişkinlerin mastürbasyondan aldıkları haz gibi bir haz almazlar. Çocukluk dönemi mastürbasyonu daha çok çocuğun […]

Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

Bilişsel Gelişim Nedir? Çocuklar İçin Neler Yapılabilir?

Bireyin, çevresindeki dünyayı algılamasını, anlamasını ve yorumlamasını sağlayan zihinsel faaliyetlerinin gelişimine ‘bilişsel gelişim’ denmektedir. Çocukların bedensel gelişimleriyle birlikte zihinsel gelişimi de oldukça önemlidir. Bilişsel gelişim, düşünme ve kavrama sürecinde oluşan ilerleme olarak da tanımlanabilir. Bu zihinsel faaliyetler içinde bireyin algılama, anlama, akılda tutma, dil gelişimi, dikkat etme, hatırlama,  düşünme, problem çözme, konuşma gibi becerileri vardır. […]

Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

Çocuklarda Cinsel Gelişim Nasıl Olur? Ailelere Neler Öneriyoruz?

Cinsel Gelişim Nedir ? Cinsiyet -aşağıda da belirteceğim üzere- bir bireyin erkek ya da kız olması durumudur. Cinsel gelişim ise, bireyin üreme organlarının gelişim süreci ve hormonlarının aktivasyonuyla geçirdiği bir dizi değişim ve bu değişime dönük davranışlar gösterdiği bir süreçtir. Cinsellik tarihi, insanların var oluş tarihi kadar eski olmasına rağmen konuyla alakalı özellikle de bizim […]

Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

Karne Alan Bir Çocuğa, Ebeveynler Nasıl Davranılmalıdır?

Çocuklar ve ergenler yaşlarına uygun yeni bilgiler öğrenmek ve beceriler kazanmak için okula giderler. Okul,  çocukların evleri dışında en çok vakit geçirdikleri yerdir. Bu nedenle okul, yeni bilgilerin öğrenilmesi dışında çocuğun kendisi ve çevresiyle uyum içinde yaşamayı öğrendiği, sorumluluk duygusunu kazandığı bir yerdir. Okuldaki başarı birçok nedene göre değişiklik gösterebilir. Bunlardan;  çocuğun gelişimi, yetenekleri, kapasitesi, […]

Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

Çocuğun Öz Güveni Nasıl Geliştirilir?

Çocuklarda özgüven, sevgi dolu ve üretken bir yetişkinliğe giden yolda en önemli gelişim faktörlerinden biridir. Bu yazıda, çocuklarda özgüven geliştirme yolları üzerinde duruyoruz. Bireyin sahip olduğu hayatında, mutlu ve başarılı olması için en gerekli özelliklerden biri özgüvendir. Özgüven, kişinin iyi ve pozitif duygular ile kendini iyi hissetmesi ve çevresindeki insanlarla barışık olması demektir. Ayrıca bireyin […]