Pazar , Temmuz 15 2018
Ana Sayfa / Anormal Psikoloji / Depresyon Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Depresyon Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Depresyon, psikolojik sorunlar literatüründe üzerinde çok konuşulan, hakkında çok şey söylenen/yazılan konuların başında gelmektedir. Depresyon aynı zamanda, dünyadaki sağlık harcamalarında ilk sıralarda yer almasıyla da dikkat çekici bir özelliğe sahiptir.

Bu yazıda, aşağıdaki sorulara cevap bulabileceksiniz?

 • Depresyon Nedir?
 • Depresyon Belirtileri Nelerdir?
 • Depresyon Nedenleri Nelerdir?
 • Depresyon Çeşitleri Nelerdir?
 • Depresyonun Kuramsal Açıklamaları Nelerdir?
 • Depresyon Testi Nedir?
 • Depresyon Tedavisi Nasıl Olur?
 • Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkisi Nedir?

Depresyon Nedir?

Depresyonun bir tanı olarak ele alınabilmesi için (DSM-V’e göre) şu kriterlerin gerçekleşmiş olması gerekmektedir: iki haftalık bir dönem sırasında, daha önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olması ile birlikte aşağıdaki semptomlardan/belirtilerden beşinin(ya da daha fazlasının) bulunmuş olması; semptomlardan en az birinin ya depresif duygu durum ya da ilgi kaybı ya da zevk alamama olması gerekir:

a- Hemen her gün, gün boyunca süren çökkün duygu durum

b- Hemen her aktivitede memnuniyetsizlik ya da ilgide belirgin azalma

c- Belirgin bir kilo kaybı/alımı ya da iştahta azalma/artma

d- Uykusuzluk ya da uykuda artma

e- Psikomotor hızlanma/yavaşlama

f- Halsizlik ya da enerji kaybı

g- Değersizlik duyguları ya da artmış uygunsuz suçluluk duyguları

h- Dikkat azalması ya da kararsızlık

i- Tekrarlayıcı ölüm düşünceleri, öz kıyım/intihar tasarıları ?planlı ya da plansız- ya da öz kıyım girişimi

İnsanın hayatında var olan, yaşantıladığı duygular kategorize edilmeye çalışıldığında, diğer duyguların bir şekilde kendileriyle ilintili olduğu dört temel duygudan bahsedilebilir. Bu temel duygular: üzüntü, öfori ve eksitasyon/mutluluk, öfke ve anksiyete/bunaltıdır. Depresyon kendini daha çok üzüntü duygusuyla belli eden bir durumdur.

Bilişsel terapi “Yaşadığımız duyguyu belirleyen şey sahip olduğumuz düşünce/inançtır.” temel savıyla kendini inşa etmiştir. Buna göre bir insanın sahip olduğu duyguyu anlama çabasında ilk yapılacak şey, aklından geçen düşüncelere odaklanmak ve onları tespit etmektir. Mesela ben bu yazıyı yazarken, ?daha iyisini yapabilmeliydim? diye düşündüğümde “yetersizlik”, “iyi olmayacak” dediğimde “üzüntü/endişe/ümitsizlik”, “harika oldu” dediğimde “mutluluk”, “bir sonraki yazı daha iyi olacak” dediğimde “ümit” vb. hissederim. Fark edileceği üzere yaşadığım her duygu, altında belli bir düşünce/anlam barındırmaktadır.

Düşünceler fark edilebilmeleri ve birbirine etkimeleri açısından üçlü bir yapı arzederler. Bu yapının en üstünde “otomatik düşünceler”, otomatik düşüncelerin altında “ara inançlar”, ara inançların altında ise en temelde “temel inançlar/şemalar” yer almaktadır.

“Otomatik düşünceler” her hangi bir anda aklımızdan geçen, çok hızlı seyreden, kontrol dahilinde olmayan, örtük anlamlar içerebilen düşüncelerdir. Otomatik düşünceler sözel bir yapılanma sergileyebileceği gibi imajinatif/ hayali/resimsel bir yapı da arzedebilirler. Mesela ben, bir sevdiğimin ölümünü hayal ettiğimde üzülebilir, takdir edildiğimi düşlediğimde mutlu olabilirim.

“Ara inançlar” temel inançlardan hareketle oluşturduğumuz hayatımıza dair tutum, kural ve varsayımlardan oluşur.

“Temel inançlar” ise bilişsel/düşünsel yapımızın en altında yer alan, kendimize, diğer insanlara, dünyaya/hayata dair temel bakışımızı ifade eden zihinsel yapı taşlarıdır. Temel inançlar katı, toptancı ve aşırı genelleyicidirler. Son paragrafta yazdıklarımızı özetlersek, zihinsel yapımızın en altında temel inançlar/şemalar (hayata açılan kapılar)ımız, onun üstünde temel inançlardan hareketle oluşan ara inançlarımız ve en üstte de ara inançlara göre belirlenen otomatik düşüncelerimiz yer alır. Sahip olduğumuz bu otomatik düşünceler de duygu, davranış ve fizyolojimize etki eder.

Zihinsel yapımızın en altında yer alan temel inançlar/şemalar, hayatımıza yön veren , duygu, dünce, davranış ve fizyolojimizi etkileyen en önemli mekanizmalardır. Bu noktada sorulan temel soru şudur: “İnsanın şemaları nasıl oluşur?” Bu sorunun en kestirme, kısa ve de doğru cevabı “temel yaşantılar sayesinde” olacaktır.

İnsan doğduğunda, boş fakat potansiyel/etkilenmeye açık bir düşünce yapısıyla doğar. Zamanla karşılaştığı durumlar, yaşantılar onun kendine, diğer insanlara ve dünyaya dair temel bakış açılarını oluşturur. Annesi tarafından ilgi görmeyen bir çocuğun “ben sevilmezim”, etrafındaki insanlardan iyilik ve yardım gören bir çocuğun “insanlar güvenilir varlıklardır” vb. temel inancı oluşturması pek muhtemeldir. Bu süreçte ilk yıllar son derece önemli bir yere sahiptir; çünkü zihinsel yapının bir özelliği olarak bir bilgi sonraki bilginin oluşumunu etkilemektedir. Kişinin sahip olduğu temel inançlar, onu bazı tutumlara, davranışlara sürükler. Bu tutumlar zamanla onun bir “yaşam tarzı” oluşturmasına yol açar. Bu “yaşam tarzı” gittikçe katılaşır; katılaşan bu tarz herkes için olmasa da bazı insanlar için olumsuz sonuçlar doğurur, ve kişiyi/veya başkalarını da huzursuz eder .

Yukarıda anlatılanlar, depresyonun belirtileriyle birlikte, depresyon (ve diğer psikolojik problemler)un oluşumuna etki eden bilişsel/düşünsel mekanizmanın temel özellikleriydi. Depresif bir insanın düşünce yapısı dikkatle incelendiğinde fark edilebilecek en önemli nokta, kişinin kendini, olayları, durumları, geleceği kaybeden penceresinden görmesidir. Ona göre, o bir ?kaybeden?dir. Bu durum bilişsel terapide bilişsel üçlü kavramı(kendini, dünyayı, geleceği olumsuz algılama) ile ifadelendirilir. Depresif kişi, ?olumsuz bir dünya/hayat algısı?na, “olumsuz bir kendilik algısı”na ve “olumsuz bir gelecek algısına” sahiptir.

Her insanı diri tutan, insana enerji kaynağı teşkil eden, yaptığının yaşadığının anlamlı/olumlu olmasıdır. Ancak depresif kişide bu yapı bozulmuştur; ve “artık hiçbir şeyin anlamı yok”tur. Hayat boş ve saçmadır. Hiç bir eylem işe yaramaz, hiç bir etkinlik zevk vermez hale gelmiştir. Hayata böyle bakan bir insanın yapacağı en doğal şey “hiçbir şey yapmamak”; hiçbir şey yapmayarak da sahip olduğu olumsuz düşünce ateşine yakıt temin etmek olacaktır.

Depresyon içindeki kişi kendini bir ?kaybeden? olarak algılar. Bu kaybediş, yetersizlik, güçsüzlük, değersizlik, suçluluk, millete yük olma, işe yaramama düşünceleriyle kendini gösterir. Ona göre onun var olmasının da bir anlamı yoktur. Onun var olmasıyla insanlık bir şey kazanmadığı gibi, yok olmasıyla da bir şey kaybetmeyecektir.

İnsan depresyondayken geleceğe de “kaybetme” penceresinden bakar. Bu pencerenin gösterdiği ise ümitsizlik, çaresizlik vb.dir. Depresif kişiye göre hiçbir şey eskisi gibi olamayacak, kaybedilenler asla telafi edilemeyecektir. Gelecekte sadece “daha fazla kaybetme” ihtimali vardır. Madem benim ve hayatın bir anlamı yok; gelecekte de bu durum düzelmeyecek o halde yapılacak en iyi şey bu dünyadan gitmektir: İntihar!

Depresyondaki insanın düşüncelerinde bir miktar doğruluk payının olması muhtemeldir; ancak problem olan nokta depresif kişinin, pek çok insan tarafından olumlu ve iyi kabul edilebilecek şeyleri bile olumsuz olarak algılamasıdır. Bu algı sürecinde yapılan hataları “bilişsel çarpıtma” olarak ifade ediyoruz. Bilişsel çarpıtma, düşünce üretme sürecinde yapılan sistematik/olumsuz /yanlış değerlendirmelerdir. Bilişsel çarpıtma ile insan, değerlendirmelerini tamamen öznel ve olumsuzluk penceresinden yapar. Bu çarpıtmalar içinde, felaketleştirme, seçici odaklanma, olumluyu yok sayma, etiketleme, aşırı küçümseme/yüceltme, abartma, tünel bakış vb. yer alır.

Depresyonun bilişsel terapisinde danışan ilk önce, bilişsel yapısı/hayata bakışı konusunda farkındalık sağlar. Daha sonra da otomatik düşüncelerini, ara inançlarını ve en sonunda da temel inançlarını daha olumlu ve faydalı olanlarıyla değiştirmeyi öğrenir. Bu da danışana “hayatını yeniden inşa etme” şansını sunar!

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyon, pek çok belirtisi olan psikolojik bir sorundur. Depresyonun en çok dikkat çeken belirtileri aşağıda listelenmiştir:

Genel görünüm ve davranış: Depresif bir kişide genel olarak yüz çizgileri belirgin, alın çizgileri derinleşmiş, omuzlar çökük, yüz üzüntülü ve az bakımlı bir görünüm vardır. Hareketler yavaşlamıştır. Durgunluk göze çarpar ve bazı kişilerde çok uzun süre yatakta yatma görülebilir. Bazı durumlarda da çok sıkıntılı bir görünüme yerinde duramama, ileri geri yürüme görülebilir.

Konuşma ve insanlarla ilişki kurma: Depresif kişiler genelde alçak sesli ve yavaş konuşur. Bu kişilerden yanıt almak çok zor olabilir. İleri düzeyde depresyonda hiç konuşmama(mutizm) görülebilir. Hafif ve orta düzeyde depresyon yaşayanlar etrafıyla ilişki kurabilir; ancak ileri düzeyde depresyonda olanlar etrafındaki insanlarla ilişki kuramayabilirler. Bunlar ayrıca ilgisiz, duygusuz bir görünüm arzedebilirler.

Duygulanım (Duygusal Tepkide Bulunma): Depresif kişiler genel bir keyifsizlikten ağır bir üzüntüye kadar değişen bir duygu yelpazesinde yer alabilirler. Üzüntüye bunaltı(anksiyete), tedirginlik ve öfke de eşlik edebilir. Bazı depresif kişilerde sabah bunaltısı çok belirgin ve ağırdır. Hayattan zevk alamama, anlamsızlık, isteksizlik, ilgisizlik önemli depresif göstergelerdir.

Bilişsel Yetiler (Zihinsel Özellikler): Depresyondaki kişilerde genelde bilin açıktır; çok ağır durumlarda bilinç bulanıklığı söz konusu olabilir. Genellikle algı bozukluğu olmaz Unutkanlık sık karşılaşılan bir durumdur. Burdaki unutkanlık ağır üzüntü, sıkıntı ve dikkat azalmasına bağlıdır. Bu unutkanlık, randevu, yemek pişirme gibi günlük işlerde kendini gösterir. Çökkünlük iyileşince unutkanlık düzelir. Depresif kişiler yer, zaman ve kişileri doğru algılamakta sıkıntı çekmezler; ancak zaman onlar için çok zor geçer ve çok uzun olur.

Düşünce Akımı Ve İçeriği: Depresif kişilerin düşünceleri yavaş olur. Bu düşünce yavaşlamasına hareketlerdeki yavaşlama da eşlik eder. Hastalar düşüncelerini yavaşça ve düşük bir ses tonuyla dile getitirirler. Depresyondaki hastaların düşüncelerinin en belirgin özelliği ?kaybetme? üzerine odaklanmaktır. Hasta her şeye kaybetmiş penceresinden bakar. O öz güvenini, kendine saygısını, yaşamın anlamını, ümidini vb. kaybetmiş olarak algılar. Çaresizlik, ümitsizlik, kendini suçlama düşünceleri hastada egemendir. Ona göre kendi olumsuz birisidir, geçmiş kötü yaşanmıştır ve gelecek de kötü olacaktır. Bu olumsuz bakış açıları ileri düzeyde olduğunda kişi intihara yönelebilir.

Devinim (Psikomotor hareketler): Ruhsal süreçlerdeki yavaşlamaya hareketlerdeki yavaşlamalar eşlik eder. Hasta için konuşmak, yürümek, iş yapmak çok zordur. Kişi sürekli yatmak, uyumak isteyebilir. Bununla birlikte bunaltı düzeyi yüksek hastalarda tedirginlik, yerinde duramama, elleri ovuşturma görülebilir

Fiziksel Ve Fizyolojik Belirtiler: Hastaların çoğunda yeme isteği azalır. Bu nedenle kısa sürede bir zayıflama söz konusu olabilir. Bazen de aşırı yemek yeme ve kilo alma söz konusu olabilir.

Hastalar genelde enerji düşüklüğü, güçsüzlük, halsizlik ve çabuk yorulmadan yakınırlar.

Uyku düzeninde bozulmalar olur. Uykuya dalmada, uykuyu sürdürmede güçlükler ortaya çıkabilir. Bazı hastalar çok az uyurken bazıları fazla uyuyabilir.

Depresif hastalarda cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.

Bir depresyon (çökkünlük) nöbetindeki ana belirtiler özetle şöyledir:

 • Çökkün ve bunaltılı duygu durum
  Psikolojik ve devinimsel işlerde yavaşlama
 • Genel bir isteksizlik, enerji düşüklüğü, çabuk yorulma
 • Eskiden zevk alınan şeylerden artık zevk alınamaması
 • İlgilerde, eylemlerde azalma
 • Dikkati yoğunlaştırmada zorluk, dalgınlık
 • Yetersizlik, değersizlik, suçluluk düşünceleri
 • Pişmanlık ve ümitsizlik
 • Uykuda bozukluk
 • İştahta azalma, zayıflama/bazen tam tersi
 • Cinsel isteksizlik ve uyarılma sorunları
 • İntihar düşünceleri

Depresyon Nedenleri Nelerdir?

Psikiyatrik açıdan, henüz hiç bir psikopatolojinin oluşum sebebi kesin olarak ortaya konamamıştır. Dolayısıyla depresyon nedenleri de henüz tam olarak bilinmemektedir. Genel anlamda depresyon nedenleri biyolojik nedenler, genetik nedenler ve psikosoyal nedenler olmak üzere üç başlıkta ele alınabilir. Ancak bu depresyon nedenleri birbirlerinden kesin bir şekilde ayrılmış değildir.

 • Depresyonun Biyolojik Nedenleri: Yapılan çalışmalar, beyindeki bazı maddelerin (nörepinefrin, serotonin, bazı hormonlar vb.) depresyonla ilişkisini ortaya koymaktadır.
 • Depresyonun Genetik Nedenleri: Araştırmalar, depresyonda genetik bir yatkınlığın olduğunu ortaya koymaktadır. Aile araştırmalarında ağır depresyonu olan kişilerin birinci derece yakınlarında depresyon normal topluma oranla 2-3 kat fazla görülmektedir. Aynı şekilde tek yumurta ikizlerinde birinde depresyon varsa diğerinin de depresyon geçirme oranı %50?dir.
 • Depresyonun Psiko-Sosyal Nedenleri: Bazı araştırmalar stresli yaşam olaylarının depresyonun ortaya çıkmasında etkili olduğunu göstermektedir. Küçük yaşta anne babasını kayedenlerin ileride depresyon yaşama ihtimalleri diğerlerine göre daha fazladır.

Burada psikolojik açıdan bakıldığında depresyona yatkınlıktan bahsedebiliriz. Çünkü aynı yaşantılara (iflas, eşin kaybı, ağır bir hastalık, ders başarısızlığı vb.) sahip herkes depresyona girmiyor. Hastalıklara yatkınlık üzerinde çalışan bazı kuramcılar, durumu şemalarla açıklama yoluna gitmektedir. Şema en basit anlatımıyla, temel ihtiyaçlarımızın (sevilme, güven, ait olma, başarı, gerçekçi sınırlar vb.) çocukluk ve ergenlik döneminde uygun şekilde giderilememesi sebebiyle oluşan ruhsal yapılardır. Bu bakış açısına göre, her şema/patolojik ruhsal yapı, belirli bir psikolojik rahatsızlığa zemin oluşturur. Mesela depresyonda, terk edilme, başarısızlık, kusurluluk, dayanıksızlık, boyun eğicilik, karamsarlık, cezalandırıcılık gibi şemaların belirleyici rol oynadığını söyleyebilir.

Şema hakkında ayrıntılı bilgi için Şema Nedir? Şemalar Nelerdir? yazısını okumanızı öneririm.

 

Bu da Var!

Derealizasyon Nedir?

Anksiyetenin ağır olduğu durumlarda, kişi deliriyormuş hissine kapılabilir. Kişi, yaşantısında bir şeylerin gerçeklikten uzak olduğu, …

32 yorum

 1. Merhaba 5 ve 3 yaşında iki çocuğum var özellikle kızımla(5) aramda bağ kopması gibi bir şey var temel ihtiyaçları haricinde uğraşmak zor geliyor genelde sinirliyim toparlanmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Genel olarak mutsuz ve bezgin bir haldeyim yakın Zaman’da ablamı kaybettim o bi etken mi bilmiyorum. Bakınca evliliğimde yada hayatımda bir sorun yok ama cevabını bulamıyorum. Daha önce panik atak ve kaygı bozukluğu için ilaç tedavisi gördüm 1 yıl kadar şuan o yönden bir sıkıntım yok ama duygusal anlamda baya sıkıntılıyım yeniden ilaç kullanmak istemiyorum. Ne yapmalıyım ne önerirsiniz

  • Merhaba. Bahsettiğiniz durumun pek çok sebebi olabilir. Bunları netleştirebilmek için psikoterapi desteği almanızı tavsiye ederim.
   * Ablanızın ölümünü “sizi terk etmesi” olarak algılıyor olabilirsiniz. Ona olan öfkenizi kızınıza yansıtıyor olabilirsiniz.
   * Ablanız ölmesine rağmen hayatta olduğunuz için kendinizi suçlu hissedebilirsiniz ve bu öfkeye dönüşebilir.
   * Kızınızda, kendinizde kabul edemediğiniz yanları görüyor olabilirsiniz. (Talepkarlık, muhtaçlık, zavallılık vb.) Onları görmeye tahammül edemiyor olabilirsiniz.
   * Ona yakınlaştığınızda size çocukluğunuzda verilmeyenleri daha fazla fark ediyor olabilirsiniz.
   Mu maddeler çok daha da artırılabilir Ama hepsi varsayım olarak kalır. Önemli olan sizin bu tür içsel deneyimleri keşfetmeniz. Bunun için de en ideal olan şey psikoterapidir. Muhabbetle.

 2. Merhaba ben panik atak hastasıym suan hamile olduğum için doktor ilaçları kesti sürekli hastalık uretiyorum aşırı sinirliyim hemen bagiriyorum ve sese karşı çok hassasim napcam bilmiyorum bana yardımcı olurmsnz

 3. 20 yaşındayım okuduğum bölümü hiç istemediğimi farkettim ve seneye 3. Yilim , ilerde olmak.istedigim yer ve su an bitirmek istedigim sey cok farkli. Bunlari dusundukce cok yoruluyorum bi yandan ailemin durumu iyi olmasina ragmen onlara yuk oluyormusum gibi hissediyorum bir yandan gelecekteki hayatim icin cok endişe ediyorum çünkü büyük ihtimalle Allah nasip ederse bu meslegi yapmayacağım, bahsettiginiz belirtilerin cogu bende var ama ilac kullanmak istemiyorum napacagim bilmiyorum

 4. Merhaba yusuf hocam benim adimda yusuf su anda bende bir kizi seviyorum suylediginiz bütün belirtiler var onda ve oda beni seviyor hatta haddinden fazla seviyor acaba ona nasil yardim edebilirim ve beni sevmesi bilincsizcemi acaba cunku uyle dusunuyorum hastalik yuzunden ne yaptiginin farkinda deyilmis gibi…

 5. Merhaba,

  Bunalım devresi geçirdim tam olarak atlatamadım bazı zamanlar nöbet geçiriyorum maddi manevi çöküntü içindeyim anne ve baba ayrı hiç bir inancım yok köşeye sıkıştım kullandığım ilaç ta pek tedavi etmedi ne yapmalıyım?

 6. Zafer Gözünaydın

  internet üzerinden birşeyin belirteleri benim de üzerimde var mı diye hiç aklımın ucunda olmayan bir hastalık dahi olsa bu bende de var Lan!! yoksa ben bu hastalıktan zarar mı göreceğim diyorum. 🙂 en iyisi belirtilere bakmamak..

 7. hayırlı sabahlar ben size eşimle gelmek ıstıyorum ama ucret konusunda danışmak ıstedım.

 8. Gerçekten bilgilendirici içeriklerle dolu başarılarınızın devamını dilerim

 9. Gerçekten bilgilendirici içeriklerle dolu başarılarınızın devamını dilerim

 10. iki sorum olacak:
  birincisi, depresyon tedavi ile iyileştirilebilir mi hastalık mı?
  ikincisi terapi alma süreci nasıl olmalıdır ve siz nasıl yürütüyorsunuz?

  Teşekkürler

  • Yusuf BAYALAN

   merhaba.
   1- evet, depresyon tedavi edilebilir. ilaç tedavisi gerekebilir.
   2- terapi için 0505 495 4727 den bana ulaşabilirsiniz. muhabbetle.

 11. Öncelikle merhaba.. aylardır hatta daha uzun süredir kendimde farkında olduğum ve artık beni yormaya başlayan durum şu.. insanlara sevgi özlem duyamıyorum.. hayatımda önemli yer edinsede edinmese de sevgi sadece göstermelik oluyor samimi bir sevgi hatta çoğu zaman içimden saygı dahi duyamıyorum. Bunu başarabildigim sadece 2 kisi var ve onlarında yanından ayrıldığım zaman kendimi bomboş hissetmeme sebep oluyor hatta kızıma bile yeterince anne sevgisi duyup duymadığımdan emin değilim… insanları sevmiyorum acıları yada sorunları yada mutlulukları ne kadar yakınım olursa olsun kendi annem babam da olsa önem taşımıyor sadece o 2 kisi hariç   ve diğer hickimseyle uyumlu olamiyorum hep onlardan farklı ve yalnız olmak hatta bana yaklaşmalari benle sohbet etmeye çalışmaları bile bende tehdit duyguları uyandırıyor sert ve kırıcı oluyorum bende bazı şeyler ters bunu farkındayım bunun beni daha çok yalnızlığa iteceginide öyle hatta çoğu sorunumun kaynağının kendim olduğunuda dizginlerim elimde ama kullanasim gelmiyor hatta elimden gelse sadece o 2 kişiyi ve kızımı alıp dağ başına bile gider yerleşirdim insanları sevmiyorum yeterince saygı uyandirmiyorlar hak etseler de etmeselerde ve onlardan kaçmak isteği hiç bitmiyor ve çoğu aile olduğu içinde ( diğer herkesi kendimden uzaklaştırdım cunku) pek mümkün olmuyor artık kendimi iyice kedilerin arasında kapana yakalanmış fare gibi evet bu benzetme yanlış olmaz aynen böyle hissetmeye başladım ayrıca hep kötü birşeyler olacak sevdiğim o azıcık insanı da kaybedicem ölecekler yada ben olucem yada ilerde yaslanıp onlarsız kalırsam onlarsız ölürsem olurken elimden tutamayacak olurlarsa diye aptal aptal korkular yaşıyorum mantıklı açıklamalar getiriyorum fakat sadece anlık geçiyor ve ben yine günümün uzun kısmını aynı şeylerle boğusarak geçiriyorum ciddi bir çöküşe gectim uzun oldu biliyorum kusura bakmayın ama iyi ifade edebilmeye çalışıyorum… sizden burda tedavi niteliğinde bir cevap alamam tabiki sadece bana verebileceğiniz küçük önerileriniz varsa minnettar kalırım günlerdir ne yapabileceğim yönünde nette araştırma yapıyorum en son size denk geldim yanıt veremeyecek olursanız önemli değil saygılar..

 12. Merhaba ben psikolojik sorunlar yaşıyorum. Yukarda belirttiğiniz belirtilerin hepsi ben de var . Yardımcı olabilir misiniz ?

  • merhaba. psikoterapi desteği almak istiyorsanız 0505 495 4727’den bana ulaşabilirsiniz. görüşmek üzere.

 13. İyi günler ben 22 yasindayim, 20 yasinda evlendim ve bi sene sonrasinda hamile kaldim kendi açımdan istemeyerek. Kendimi azicik bile hazir hissetmiyordum. Aslinda 4 sene beraberligin sonunda cok severek evlendim evlendigime bugune kadar pişman olmadim. Taki bebegim olup duzenim bozulana kadar. Bebegim 8 aylik olucak ama ben hala sinirlerime hakim olamiyorum. Aglamasina yaramazlik yapmasina benim yapmak istediklerime engel olmasina hala tahammul edemiyorum. Kendimi hic mutlu hissetmiyorum eşime karsi olan ilgim heyecanim sevgim azaldi sanki. Bebek olmadan once onunla aramizda yarim kalan seyler var gibi. Yapmak istediklerime bebegim engel oldukca basa sariyorum yeniden. Duzelemiyorum. Bu durumdan cok rahatsizim. Nasil toparlayabilirim nasil normal anne olabilirim nasil mutlu olabilirim bilmiyorum. Kendimi cok gereksiz insanlarin ozellikle esimin bebegimin huzurunu mutlulugunu kaciran biriymisim gibi hissediyorum. Sinirlerim bozuldukca kendime zarar veresim geliyor, bu ölüm derecesinde degil ama vurmak kirmak aci cektirmek gibi. Bana yardimci olabilirmisiniz nasil duzelebilirim, cocugumu hircin bi sekilde yetistirmeyi asla istemem ama bu gidisle oyle olucak.

 14. HOCAM BEN 14 YAŞINDAYIM İNTİHAR ETTİM PSİKOLOJİ DURUMUM BANA GÖRE ÇOK KÖTÜ HAYATLA BAĞLANTIM KOPUK GİBİ 🙁 YARDIM EDIN BANA

 15. Hoca mrblar ben 19 yasindayim uc yillik bi iliskim oldu cok seviyorduk ama farkli aile yapilarina sahiptik ve evlenemicektik o evlenene kdr devm edecktik iliskmze cunku ben okuyordum o calisiyordu ve suan nisanlandi ayrildik gorucu usuluyle nisanlandi bitirdik herseyi gece gunduz agliyorum yemek yiyemiyorum uyuyamiyorum nasil atlatabilirim bi haftadr oluyo bu ayrilik psikiytra gittim atlatrsin dedi iliskimize anlam veremedi uyku ve istah acici hap verdi ama kullanmak istemedim ne yapablrm nasil unutabilirim ve universite ogrencisiyim psikologa yonlendirmedi lutfen yardimci olun ne yapmaliyim

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Doktorun verdiği ilaçları kullanabilir ve üniversitenin psikolojik danışmanlık merkezine müracaat edebilirsiniz. Muhabbetle.

 16. Hocam onu unutmak yada daha az hatirlamak icin ne yapabilirim..

 17. hocam öncelikle iyi günler bu sene üniversiteye yeni başladı kızım..bir iki aydır mide bulantısı yaşadı birkaç kez acile gitti bulantı yüzünden …endiskopi.yaptırdık .midede birsey cıkmadı .piskolok tavsiye edildi..cipralex 10 mg….verildi ilk 10 gün yarım 10 günün sonunda tam tablet içmesini söyledi…kızım şu an yanımızda yurda gitme günü yaklaştıkça (mide bulantım tekrarlarmı )korkusununa kapılıyor etkin şeklde..haliyle mide tekrar bulanıyor bu düşüncelerle….bu hapların etkisi ne zamn olur ..kötü durumda açıkçası kızım.depresyon rahatsızlığında mide bulanırmı ..ne olur hocam yardım edin şasırdık ne yapacağımızı…..

  • Merhaba. İlaçlarla ilgili sorularınızı ilacı reçete eden hekime sormanızı tavsiye ederim.
   Kızınızın durumu deoresyondan ziyade ayrılık (sizden, aileden) kaygısı ile ilgili olabilir. Okulda zorlanıyorsa sosyal kaygı bozukluğu ile ilgili olabilir. Bu tür durumlar için ise ilaç tedavisinden ziyade psikoterapi desteği alması gerekebilir. Muhabbetle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ön Görüşme İçin Arayın!