Kategoriler
Çocuk Psikolojisi

Öfkeli Çocuğa Nasıl Davranılmalı?

Öfke (kızgınlık ya da hiddet), korku, neşe, üzüntü gibi temel duygulardan biridir. Öfke bir hoşnutsuzluk durumunu; kişinin planlarının ya da isteklerinin engellenmesi, haksızlık, adaletsizlik, alay edilme gibi kendini savunma durumuna geçmesine neden olacak olaylar karşısındaki duygusal tutumunu ifade eder. Önerilen İçerik: Öfke Nedir? Öfke bir duygu durumunu ifade ederken saldırganlık bir kişiye ya da bir […]

Kategoriler
Genel

Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisi Çeşitleri Nelerdir?

Çocukluk, çocuk olmak ve çocukluk döneminin özellikleriyle ilgili merak ilkçağ filozoflarından bu yana ilgi merkezindedir. Çocukların eğitiminde yeteneklerin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Platon’dan günümüze kadar çocukların gereksinimlerinin neler olduğu, eğitimleri konusunda ebeveynlerin tutumlarının iyileştirilmesi ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak ihtiyaçlarına karşılık verilmesi gibi çok boyutlu yaklaşımlar benimsenmektedir. Birleşmiş Milletler’in tanımına göre 18 yaş altındaki tüm […]

Kategoriler
Genel

İd, Ego, Süperego: Freud’un Yapısal Kuramı

1856 yılında günümüzde Çek devleti sınırları içinde yer alan Freiberg’de yer alan Moravia’da dünyaya gelen Freud (1856-1939) geçtiğimiz 6 Mayıs gününde 163. yaşını geride bırakmıştır. Psikodinamik yaklaşımın kurucusu, psikanalizin öncüsü, insanın doğası ve eylemlerinin kökenine dair bilgimizi genişleterek psikolojiye yön veren bir kuramcı olarak Freud’a bugün psikoloji alanındaki birçok çalışmada hala atıf yapılmaktadır. Günümüzde onun […]

Kategoriler
Genel

Anksiyete Neden Olur? Neden Ortaya Çıkar?

Anksiyete, kaygının psikoloji literatüründeki ifadesidir. Endişe, tasa, gam, evham sözcükleriyle de eşleştirilen kaygı, günlük hayatımızda ve yaşamımızın neredeyse her alanında karşılaştığımız bir duygudur. Kaygı kimi zaman korkuyla eş anlamlı olarak kullanılsa da iki duygu temelde farklılaşmaktadırlar. Kaygı beklenen bir durumla ilgili endişe duyma iken, korku var olan tehlikeye karşı gösterilen tepkidir. Korku daha çok mevcut […]

Kategoriler
Genel

Ölüm Anksiyetesi: Varoluşsal Meseleler 1

DÖRT TEMEL VAROLUŞSAL KAYGI: NİHAİ SON OLARAK “ÖLÜM” İnsanı anlama bakımından oldukça önemli bir yerde duran varoluşçu yaklaşım, insana kuramlar ve sayıltılarla çerçeve çizmek yerine onun özüne, var olma çabasına ve potansiyeline odaklanarak kendini keşfetme sürecine katkıda bulunmayı amaç edinir. Varoluşçu yaklaşım bireyin varolmanın getirdiği sancılarla yüzleşmesini ele alır. Temelde dört nihai kaygı varoluşçu yaklaşımın […]

Kategoriler
Genel

Varoluşçu Psikoterapi Nedir?

Varoluşçu Yaklaşım ve Varoluşçu Psikoterapi Psikofarmakolojik yaklaşım insanın mevcut problemlerine biyolojik ve genetik etmenleri göz önünde bulundurarak yaklaşır; Freudyen yaklaşım bastırılmış arzuların, bilinçdışı çatışmaların etkisine odaklanır; nesne ilişkileri kuramı içselleştirilen sevgisiz, ilgisiz yetişkinleri merkeze koyar; bilişsel davranışçı görüş bozulmuş düşünce biçimleri ve uyumsuz davranışları inceler; bunların dışındaki yaklaşımlar travmatik anılar, kişi için önemli olan iş, […]

Kategoriler
Genel

Psikolojik Bozukluk Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Psikolojik bozukluk, ruhsal bozukluk, ruhsal sıkıntı, anormal davranış, normaldışı davranma gibi temelde kişinin ruhsal ve davranışsal alanda yaşadığı birtakım güçlükleri ifade etmek için kullandığımız terimler, çağımızın sıklıkla dile getirilen meselesi haline gelmiş durumdadır. Günlük hayatın içinde sıklıkla stresle boğuşan modern çağ insanı, hem dış dünyadan hem de kendi iç dünyasından gelen sorunlarla mücadele etmeye çalışırken […]

Kategoriler
Genel

Depresyonun Zararları Nelerdir?

Depresyon en sık karşılaşılan psikolojik bozuklukların başında gelmektedir. Bir duygudurum bozukluğu olarak depresyon, kişinin üzüntü, endişe, suçluluk ve değersizlik duyguları içerisinde, sosyal ortamdan uzaklaşmasını ve daha önce yapabildiği şeylere karşı ilgisini yitirmesini içeren bir süreçle kendini göstermektedir. Modern dünyanın içinde insanın kendini üzgün, çaresiz ve bezmiş hissettiği zamanlar mutlaka olacaktır; ancak depresyon tanısı için kişi hemen hemen her gün, […]

Kategoriler
Anormal Psikoloji

Bulimia Nervoza Nedir? Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıldır?

İnsanlar arasında giderek yaygınlaşan ve kişilerin zihinlerini sürekli meşgul etmeye başlayan “zayıf olma ve ince görünme hevesi” yalnızca bir zihin uğraşı olmaktan çıkarak diyetler, detokslar, egzersiz ve cerrahi işlemlerle birlikte somut ve aşırı bir çabaya bürünmektedir. Zayıflıkla ilgili kültürel standartlar kişinin baskı altında hissetmesine neden olmakta, kilo deyim yerindeyse bir kâbusa dönüşmektedir. Tüm bunlarla birlikte […]

Kategoriler
Anormal Psikoloji

Anoreksiya Nervoza Nedir? Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıldır?

Günümüz dünyasında vücut hatlarının belirgin olması, daha zayıf yüz hatları ve kemikli görünümün estetik bulunması durumu “ideal beden” algısını oluşturan kriterlerdendir. Bu güzellik algısının bir sonucu olarak estetik operasyonlar ve cerrahi işlemlere rağbet de artmakta, bu sektördeki uygulamalar da çeşitlenerek insanlara birçok hizmet sunmaktadır. Kültürel etkilerin baskısı, fiziksel çekiciliğe atfedilen önem, kendini yalnızca bedeni ve […]