Antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

a) kapsama: Aşağıdakilerden en az üçü ile belirli olmak üzere, başkalarının haklarını umursamayan ve çiğneyen yaygın bir örüntünün varlığını gerektirir.

1) Tutuklanmasına yol açan yineleyici eylemlerde bulunma: Başkalarının malına zarar verdiğiniz ya da malını çaldığınız, başkalarını usandırıp bezdirdiğiniz ya da tutuklanmanıza yol açabilecek başka olaylara karıştığınız sık sık oldu mu?

2) Düzmecilik (sahtekarlık): Size ilişkin olmayan birtakım başarıları, nitelikleri ya da kimlikleri sizinmiş gibi gösterdiğiniz olur mu? Hoşunuza gittiği ya da parasal çıkar sağlamak için başkalarını sık sık aldatır mısınız?

3) Dürtüsellik: Yapacaklarınızı tasarlamakta ve bunlara uymakta sık sık güçlük çektiğiniz olur mu? Yapacağınızı tasarlamadan ya da getireceği sonuçları düşünmeden, anlık davrandığınız sık sık olur mu?

4) Saldırılarla sonuçlanan saldırganlık: Çoğu zaman geçimsiz, ters ya da kızmanın eşiğinde biri olarak sık sık başkalarıyla karşı karşıya gelir misiniz, hatta başkalarına saldırıda bulunduğunuz olur mu? Kendinizi savunma durumunda kalmak dışında birine saldırdığınız ya da kavgaya karıştığınız hiç oldu mu?

5) Güvenliği umursamama: Doğurabileceği sonuçları çok düşünmeden tehlikeli birtakım işler yaptığınız sık sık olur mu?

6) Sürekli sorumsuzluk: Sözleşmeler yaptığınız ya da söz verdiğiniz durumlarda üzerinize düşen yükümlülükleri sık sık göz ardı ettiğiniz ya da bunları yerine getiremediğiniz olur mu? Ailesel yükümlülükleriniz ya da borçlarınız olduğunda bunları göz ardı ettiğiniz sık sık olur mu?

7) Vicdan azabı çekmeme (pişmanlık duymama): Başkalarının duygularını, gereksinimlerini ya da çektikleri acıyı göz önünde bulundurmadığınız olur mu? Bir başkasına kötü davranmış ya da onu incitmişseniz, bunun için çok az pişmanlık duyduğunuz ya da vicdan azabı çektiğiniz olur mu?

b) Kapsama: On beş yaşından önce davranım bozukluğu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır.

c) Dışlama: Bu bozukluk yalnızca şizofreni ya da iki uçlu bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmışsa bu tanıyı koymayın.

Kaynaklar

2Nussbaum, A. M. (2015). DSM-5 yönelimli tanısal görüşme (E. Doğan, Çev.). Hekimler Yayın Birliği.


Tarih:

Kategori:

Yazar:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir